Vítejte na našich stránkách přátelé 

 

Sdružujeme chovatele králíků, drůbeže hrabavé i vodní, holubů, morčat, exotů, ovcí a koz.

Patříme mezi největší organizace v kraji a máme bohatou historii.

Kromě výstav, pořádáme zájezdy na významné chovatelské akce, a to jak u nás, tak i v zahraničí.

 

P o z v á n k a

 

ZO ČSCH Vrchlabí pořádá ve dnech  11.  a  12. června 2016 v prostorách výstavní haly ve Vrchlabí III – Podhůří

Místní výstavu králíků

spojenou s expozicí okrasného ptactva a holubů

pozvánku a přihlášku  najdete v sekci aktuality

 

 

Český svaz chovatelů - okresní organizace Trutnov

 

 

P O Z V Á N K A

Na okresní konferenci , která se bude konat v čtvrtek 26. května. 2016 od 18,00 hodin , v restauraci Starý Pivovar – Dvůr Králové n/Labem. (parkoviště u BILLY)

R O G R A M :

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a ověřovatele

3. Volba pracovních komisí ( mandátové a návrhové)

4. Zhodnocení minulého období

5. Zprávy předsedů odborných komisí a registrace králíků

6. Zpráva pokladní

7.Zpráva revizní komise

8.Plán práce na rok 2016

9.Finanční plán na rok 2016

10.Organizační záležitosti - registrace a termíny jednotlivých hlášení

11.Volba delegáta na MVH 28.5. 2016, a VH 3.12.2016

12.Vyhodnocení nejlepších chovatelů za rok 2015

13-Občerstvení – diskuse

14.Zprávy pracovních komisí - usnesení

15. Závěr

Okresní konference se zúčastní členové okresního výboru, okresní kontrolní komise, hosté

předsedové ZO,delegáti jednotlivých ZO a nejlepší chovatelé za rok 2015.

Klíč pro delegáty ZO je na každých započatých 20členů je 1delegát.

(Hostinné –1x, Mostek –1x, Trutnov –1x, Úpice2x, Vrchlabí –1x, Žireč –3x)

 

Návrhy, podněty, připomínky k programu, nebo jeho doplnění přineste písemnou formou před začátkem konference k rukám př. M. Hertla.

PS: Každý účastník obdrží 100,-Kč na občerstvení.

 

Hertl Miloslav

předseda OV ČSCH

 

 

 


 

 

 

Okresní odborná komise chovatelů drůbeže při OO ČSCH Trutnov, pořádá pravidelné setkání chovatelů drůbeže okresu a zájemců o chov drůbeže, z řad veřejnosti.

Cílem těchto setkání je pozvednout úroveň chovu drůbeže v okrese, přenášení informací z vyšších orgánů svazu, lepší využití líhňařských kapacit, pomoc při zajišťování kvalitního chovného materiálu, společná účast na výstavách. Setkání se budou konat vždy 3. středu v měsíci od 18:00 hodin v salonku restaurace Starý pivovar ve Dvoře Králové nad Labem (v sousedství nákupního střediska BILLA).

Hlavní téma příštího setkání, bude vždy týden před konáním zveřejněno na www. csch-trutnov.cz

Termíny do konce roku 2016 jsou   24.4. / 18.5. / 15.6 / 20.7. / 17.8. / 21. 9./ 19.10. / 16.11 / 21.12.

Případné bližší informace na tel. 732 459 342 (př. Brdička Václav).

Srdečně zveme všechny zájemce !

Okresní odborná komise drůbeže Trutnov

 

Výkupní dny kožek od 17.00 hod.

24.4. / 18.5. / 15.6 / 20.7. / 17.8. /

 21. 9./ 19.10. / 16.11 / 21.12.