AKTUALITY

 

8.1.2020

Výskyt ptačí chřipky v Polsku

 

V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 5 ohnisek HPAI v chovech drůbeže v Bulharsku a na konci roku 2019 také 3 ohniska v Polsku (subtyp H5N8), kde došlo k výskytu dalších ohnisek i v roce 2020.

Od začátku roku 2020 bylo v Polsku potvrzeno 6 ohnisek HPAI v chovech drůbeže, čtyři ohniska jsou spojena s detekcí subtypu H5N8 a dvě ohniska subtypu H5 zatím nemají stanovenou neuraminidázu, viz tabulka č. 2.

Tabulka č. 1: Ohniska HPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 31. 12. 2019 do 8. 1. 2020 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů HPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Polsko

 

9 (7xH5N8, 2xH5)

 

Celkem

 

9

 

 

Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže od 31. 12. 2019 (zdroj: ADNS)

Stát

Datum potvrzení

Subtyp HPAI

Kategorie a množství drůbeže

Region

Polsko

31. 12. 2019  Lubartowski

H5N8

Chov krůt (12 089 ks)

Lubartowski

Polsko

31. 12. 2019  Lubartowski

H5N8

 Chov krůt (9 500 ks)

Lubartowski

Polsko

31. 12. 2019  Lubartowski

H5N8

Chov krůt (20 600 ks)

Lubartowski

Polsko

2. 1. 2020

Lubartowski

H5N8

Chov perliček (12 900 ks)

Lubartowski

Polsko

3. 1. 2020

Ostrowski

H5N8

Chov nosnic (36 069 ks)

Ostrowski

Polsko

3. 1. 2020

Krasnostawski

H5

Malochov drůbeže (36 ks)

Krasnostawski

Polsko

3. 1. 2020

Krasnostawski

H5

Malochov drůbeže (43 ks)

Krasnostawski

Polsko

4. 1. 2020

Lubartowski

H5N8

Chov krůt (13 186 ks)

Lubartowski

Polsko

5. 1. 2020

Lubartowski

H5N8

Chov krůt (24 000 ks)

Lubartowski

 

 

 

 

 

 

Výstava králíků - klubová výstava králíků Rexů a Castorexů v areálu chovatelů v Týništi nad Orlicí

 11. ledna 2020.

 

 

 

Informace o objednávce členských známek na rok 2019

Valorizace členského příspěvku na rok 2019

 

Nominální hodnota členského příspěvku na rok 2019 je: 320 Kč (s časopisem Chovatel 680 Kč) pro dospělého člena. 195 Kč (s časopisem Chovatel 580 Kč) pro MCH. Schváleno na VH 2018. Na OO ČSCH zůstává z členského příspěvku pro dospělého člena 160 Kč, z příspěvku pro MCH 49 Kč (a nerozhoduje, je-li součástí příspěvku časopis Chovatel). 

 

 

 

Přihlášky k výstavám r.2019 najdete v sekci výstavy.

 

 

 

ČSCH ZO ŽIREČ pronajme prostorný byt ihned k nastěhování. Kontakt a vice info. v sekci základní organizace ZO ŽIREČ.

 

      v sekci OKRESNÍ ORGANIZACE najdete prezentaci okresu mimo výstavy

 

 

 

Výskyt Newcastelské choroby v ČR duben 2018

Výskyt Newcastelské choroby v ČR.pdf (258189)

 
        

Vláda ČR udělala první krok k likvidaci chovatelství v ČR.

Bude následovat skot, králíci, nutrie? Nebo další zvířata u kterých se dále zpracovává i kůže?

Není to tak dávno, kdy vláda chtěla přeorganizovat plemena psů (pes za svoji výchovu nemůže).

 

Tisková zpráva 129. ze dne 17. srpna 2017 VŮLE LIDU A KOLEKTIVNÍ KOŽEŠINOVÝ OMYL .pdf (205165)

Tisková zpráva 128. ze dne 27. července 2017 RECEPT NA VÝROBU NOVELY ZÁKONA.pdf (191442)

 

Tisková zpráva 127. ze dne 25. července 2017 FALEŠNÝ POCIT VÍTĚZSTVÍ.pdf (200513)

 

Stanovisko ČSCH k navrhované novele zákona na ochranu zvířat proti týrání.pdf (230361)

 

Tisková zpráva 124. ze dne 18. července 2017 NEDÁME SE.pdf (187462)

 

Tisková zpráva 123. ze dne 13. července 2017 PARADOXY A VÍTĚZNÁ PROHRA.pdf (192648)

 

Tisková  zpráva. 122 ze dne 11. července 2017 VYVLASTNĚNÍ .pdf (185293)

 

Tisková zpráva. 120 ze dne 22. června 2017 NECHRÁNÍME ZVÍŘA˜TA ANI LIDI.pdf (193716)

 

Tisková zpráva. 121 ze dne 27. června 2017 DIKTATURA PO OCHRANÁŘSKU.pdf (187055)

 

21.7.2017 Králíčí mor 2

Aktuálně mor králíků - Horké králičí­ léto.pdf (211372)

Nemoci králíků.pdf (202948)

Nová vakcína k dostání od 10.8.2017 v ČR.

Informujte se na novou vakcínu u svého vet. lékaře.

 

 

Africký mor prasat

13. 7. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 49 nalezených uhynulých divokých prasat. Nově byl africký mor prasat potvrzen u jedince nalezeného opět  v katastrálním území Lužkovice. Celkem tak k dnešnímu dni máme 30 potvrzených nálezů. V 16 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, jeden nález zůstává vzhledem ke stupni rozkladu nevyšetřen. Na výsledky vyšetření dvou vzorků se čeká.
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vyhlásila dnes mimořádná veterinární opatření upravující v zamořené oblasti (celém okrese Zlín) chov prasat určených k domácí porážce. Chov prasat k domácí porážce v okrese Zlín je na jeho základě dále možný, pouze však v případě, že chovatelé zajistí v chovu dodržení následujících podmínek:
a) bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýkoliv kontaktů s divokými prasaty,
b) chov v ustájovacím místě bez výběhu,
c) nezkrmování zelené píce,
d) nepodestýlání slámou,
e) k ošetřovaní prasete používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv.
Pokud chovatelé v zamořené oblasti nezajistí ve svých chovech výše uvedené podmínky, budou muset všechna domácí prasata určená k domácí porážce nejpozději do 31. 7. 2017 porazit. Veškeré suroviny z domácí porážky budou spotřebovány v domácnosti chovatele.

AMP-Postup-pri-nalezu-uhynuleho-prasete-v-zamorene-oblasti.pdf (238233)

 

                              Pro všechny ZO

Objednávku kroužků na rok 2018, okresu nahlásit nejpozději do 30.7.2017.

31.7.2017 musí okres objednávku poslat. Pokud se opozdíme, vše bude bráno jako doobjednávka (vyšší cena).

 

ZO ŽIREČ objednávka kroužků, kontakty na předsedy odborností v sekci základní organizace ŽIREČ

 

 

12.2.2017 Registrace králíků pro rok 2016 ( do 31.12.2016) dokončí přítelkyně Lenka Drahošová.

12.2.2017 Registrace králíků pro rok 2017 (od 1.1.2017) přebírá přítel Hak Robert, více v sekci Odborná komise králíků.

 

Zveřejněno: 08.03.2017

SVS vzhledem ke zlepšení nákazové situace zrušila nařízení zakazující svody ptactva

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu zlepšení nákazové situace ruší nařízení vydané 10. ledna letošního roku v souvislosti s vysocepatogenní aviární influenzou (ptačí chřipkou). Nařízení na celém území republiky až do odvolání zakazovalo pořádání akcí, při nichž dochází k soustředění většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě.

Zákaz se týkal výstav, trhů, přehlídek, burz a dalších podobných akcí. V komerčních chovech drůbeže pak stejné nařízení až na odůvodněné výjimky zakazovalo chov ve volných výbězích. Ve vyhlášených pásmech k jednotlivým ohniskům nadále mimořádná veterinární opatření včetně omezení přesunů ptáků a zákazu svodů ptactva platí.

Od začátku letošního roku bylo na území České republiky postupně vyhlášeno celkem 37 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. V uplynulém týdnu byla vyhlášena dvě nová ohniska v komerčních chovech drůbeže patřících stejnému majiteli v Karlovarském kraji, od 28. 2. 2017 neeviduje SVS v ČR žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u osmi ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. V ochranných pásmech a pásmech dozoru okolo všech zbývajících ohnisek naopak platnost nařízených povinností a omezení v souvislosti s nákazou platí, postupně však bude rušených pásem přibývat.

K dnešnímu dni je potvrzen výskyt viru také u více než pěti desítek volně žijících ptáků na území 13 krajů ČR. Nákaza byla k 8. 3. 2017 hlášena na území 26 států Evropy včetně všech sousedních zemí ČR. Celkový počet ohnisek přesahoval 970. Navzdory zlepšené nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovů stále vysoké. SVS proto opět připomíná chovatelům nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti.

Mezi hlavní preventivní zásady patří chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků – například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit jim v pohybu na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Chovatelé by měli podezření na výskyt nákazy, jako např. zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Podrobný výčet preventivních opatření je dostupný na následujícím odkazu: Ptaci-chripka-informace-pro-drobnochovatele.pdf.

 

 

Nařízení SVS k zamezení šíření ptačí chřipky.

 Platí od 10.1.2017.

Nařízení SVS k zamezení šíření ptačí chřipky.pdf (254741)

Platí od 13.1.2017

Aktuální informace - ptačí chřipka 13.1.2017.pdf (142781)