Amroksky - AM

20.05.2012 15:36

 

   Amroksky - AM              
                   
 Původ:    USA              
 Charakteristika:  Všestranně užitková, polotěžká slepice s dobrou masnou produkcí a se snáškou 200 vajec s
     hnědou skořápkou, s minimální hmotností násadových vajec 58 g. U kuřat je možno podle zbarve-
     ní chmýří, běháků a zobáku určit pohlaví.        
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 3,0 - 3,6 ;   min. 2,7;   max. 4,1          slepice 2,4 - 3,0 ;   min. 2,1;   max. 3,5
     nad 1 rok: kohout 3,5 - 4,0 ;   min. 2,9;   max. 4,8;         slepice 2,9 - 3,7 ;   min. 2,3;   max. 4,2
  1. Plemenný typ:  Živá, rychle rostoucí polotěžká užitková slepice s typickými znaky dobré nosnice. Středně dlouhé
     tělo, středně vysoký, široký postoj; široká, plná hruď, široká záda, plynulá horní i spodní linie do-
     kresluje mohutný tělesný rámec; peří přilehlé bez podušek.    
    Plemenné znaky                
         kohouta:                
   2. Hlava:  menší, úměrná tělu            
      - zobák:  krátký, siný, mírně zahnutý, žlutý        
      - hřeben:  středně velký, jednoduchý, vzpřímený, červený, s pěti až sedmi většími zuby, první a poslední jsou 
     nižší, takžě jejich vrcholy při pohledu ze strany tvoří oblouk, praporek sleduje týl, ale k týlu nepřilé-
     há.              
      - obličej:  červený, plný, řídce ochmýřený          
      - ušnice:  podlouhlé, hladké, červené          
      - laloky:  úměrně dlouhé, oválné, jemné tkáně        
      - oči:    velké, výrazné, červenohnědé          
   3. Trup:  protáhlý, široký, hluboký, plný, jen nepatrně zvednutý      
      - záda:  po celé délce široká, navazují na krk a ocas v plynulé křivce horní linie, s bohatým sedlovým zá-
     věsem.              
      - prsa:  široká, plná, dobře klenutá          
      - břicho:  plné, široké, hluboké          
   4. Krk:    středně dlouhý, s bohatým závěsem        
       Křídla:  středně dlouhá, vysoko nasazená, těsně přilehlá, s širokými letkami  
       Ocas:  středně dlouhý, úměrně široký, nasazený pod úhlem 45° , rejdováky jsou zcela zakryty středně
     dlouhými srpy            
       Nohy:                
        - holeně:  střední délky, silné, dobře opeřené        
        - běháky:  středně dlouhé, široce postavené, žluté, někdy s masově narůžovělým proužkem, prsty žluté,
     pravidelně rozevřené, se světlými drápy        
    5. Opeření:  poměrně široká pera, přilehlá, bez podušek, úměrně hustá podsada  
    Plemenné znaky  podobná kohoutovi až na znaky podmíněné pohlavím. Prostředně dlouhé tělo má plnější a hlubší
          slepice:  hruď; dobře vyvinuté, plnější břicho; krk je úměrně štíhlejší, ocas tvoří široké rejdováky, středně
     dlouhé jen nepatrně vystupující z opeření. Běháky mají žlutou barvu, připouští se mírný šedavý 
     nádech, zobák je žlutý s načernalými proužky.      
  Zbarvení:                
     - krahujcovité:  Na rozdíl od žíhaných plymutek mají amroksky široké žíhání, základní černá barva je příčně přeru-
     šovaná šedobílými pruhy; u kohoutů jsou šedobílé pruhy stejně široké, u slepic jsou černé pruhy
     dvakrát širší než světlé, proto se jeví kohout celkově světlejší než slepice; černé pruhování je v pra-
     poru pera uspořádáno do oblouku nebo probíhá v úhlu, šíře pruhování odpovídá délce pera ( u dlou-
     hých per je širší); pruhování končí ve špičce pera černou barvou, jen u malých letek je přípustné
     světlé zakončení; podsada musí být rovněž kreslená.      
     Nepřípustné vady: krátké, úzké tělo, příliš vysoký nebo úzký postoj, příliš štíhlá postava, peří ne-
     ukončené černou barvou ve značném rozsahu, celé pero bílé nebo více než dvě zcela černé letky
     nebo rejdováky a srpy; podsada bez pruhování, příliš jemné žíhání, bronzový lesk u mladých ko-
     houtů, příliš ostrý nebo hnědý přechod v žíhání slepic.      
                   
                   
         Zdrobnělé amroksky - zAM          
 Původ:    Německo              
 Charakteristika:  středně těžká slepice s oboustrannou užitkovostí, snáška 140 vajec s nahnědlou skořápkou, nej-
     menší hmotnost násadových vajec 40 g.        
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,0 - 1,2 ;   min. 0,8;   max. 1,4;       slepice 0,8 - 1,0;   min. 0,6;   max. 1,2 
     nad 1 rok: kohout 1,1 - 1,4;    min. 0,9;   max. 1,6;       slepice 0,9 - 1,2;   min. 0,7;   max. 1,4 
 Kroužek:    kohout č. 15; slepice č. 13