Araukany - AR

27.09.2012 18:50

 

    Araukany - AR                
                     
 Původ:    Chile                
 Charakteristika:  Původní jihoamerické plemeno s řadou specifických znaků. Vyznačuje se živým temperamen- 
     tem a poměrně rychlým růstem. Dle některých literárních údajů obsahují vejce araukan v po-
     rovnání s jinými plemeny méně cholesterolu. Snáška je 160 - 180 vajec s modrou až modroze-
     lenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 46 g. VV: jiná barva skořápky
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,9 - 2,2; min. 1,6, max. 2,7        
      slepice 1,5 - 1,8; min. 1,2; max. 2,3        
     nad 1 rok: kohout 2,1 - 2,5; min. 1,8; max. 3,0        
      slepice 1,7 - 2,1; min. 1,4; max. 2,6        
 Kroužek:    kohout č. 18, slepice č. 16            
  1. Plemenný typ:  Bezocasá slepice specifického typu, menšího tělesného rámce, s poněkud zvednutým  
     válcovitým trupem, středně vysokého postoje. Hřeben má hráškový, nebo ořechový. Podle per-
     natých ozdob se plemeno dělí do tří skupin - na rázy pouze s příušními licousy, rázy pouze s
     podbradními vousy a rázy s příušními licousy a podbradními vousy.    
  Plemenné znaky                  
         kohouta:                  
  2. Hlava:  širší, klenutá VV:  úzká, plochá          
    - zobák:  silný, lehce zahnutý; v závislosti na zbarvení peří žlutý, světle rohový, tmavě rohový  
                     
    - hřeben:  červený, u tmavých rázů může být i načernalý;        
     hráškový: třířadý, bez trnu, pevný, často méně pravidelný      
     VV: abnormálně velký a hrubý, s náznaem klopení, ořechový, jednoduchý                
    - obličej:   červený, u tmavých rázů může být i začernalý         
    - ušnice:  červené; menší; u vousatých barva bez významu        
    - laloky:  velmi malé, jemné; u rázů s podbradními vousy zcela zakrnělé, kryté vousem  
     VV: dlouhé, hrubé; u rázů s podbradními vousy viditelné, nezakryté vousem  
    - licousy:  základ licousů tvoří "bradavky" v oblasti příuší. Licousy jsou tvořeny větším počtem užších a
     delších per, která vyrůstají do strany a mírně vzhůru. Od základny směrem ke konci se mírně
     rozvírají do tvaru užšího štětce. VV: jednostranně vyvinuté, řídké,krátké, svěšené  
    - vous:    zakrývá ušnice i laloky, rozdělený na postranní vousy a kratší podbradní vous; u rázů s licousy 
     a vousem nnejsou postranní vousy vyvinuté, ale je vyvinut jen podbradní vous    
     VV:dlouhý roubíkovitý podbradní vous, málo vyvinutý, řídký      
    - oči:    výrazné; v závislosti na zbarvení peří oranžově červené, červené až červenohnědé  
  3. Trup:    středně dlouhý, válcovitý, zaoblený, dobře osvalený poněkud zvednutý   VV: hranatý, úzký, špi-
     čatý, vodorovně nesený, velmi vysoko zvednutý        
    - záda:    delší a lehce klenutá, v ramenou širší, dozadu poněkud spadající, táhlým plynulým obloukem pře-
     cházející do oblasti zádi, s bohatě opeřeným sedlem   VV: krátká,vodorovně nesená  
    - prsa:    široká, dobře klenutá, mírně zvednutá   VV: plochá        
    - břicho:  dobře vyvinuté              
  4. Krk:    středně dlouhý, s bohatým krčním závěsem spadajícím až na ramena a plynule přecházejícím
     do linie zad              
      Křídla:  středně dlouhá,v ose trupu nesená, nepřesahující délku trupu, těsně přilehlá   VV: přesahující 
     délku trupu              
      Ocas:    zcela chybí, zadní partie uzavřena peřím sedlového závěsu   VV:vyvinutý    
      Nohy:                  
     - holeně:  středně dlouhé, mírně vystupující, dobře opeřené        
     - běháky:  středně dlouhé; v závislosti na zbarvení peří vrbově zelené, olivově černé, nebo žluté černě skvrnité,
     u všech odstínů se žlutavými chodidly  VV: chybějící žlutavé zbarvení chodidel  
  5. Opeření:  bohatší, dobře přilehlé, bez podušek   VV: řídké peří        
                     
                     
                     
  Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celko-
         slepice:  vě menší, trup má vodorovně nesený, plnější, širší a hlubší a břicho prostornější. Hřeben a laloky 
     má proti kohoutovi zřetelně menší  VV: vysoko zvednutý trup      
  5. Barevné rázy:                  
     - bílé:    oči oranžově červené až červené; zobák žlutý až světle rohový běháky žlutozelené až vrbově zelené
     - černé:  oči červené až hnědé; zobák tmavě rohový až černý; běháky olivově černé    
     - modré:  oči oranžově červené, červené až hnědé; zobák tmavě rohový až černý; běháky olivově černé
     - modré s lemy:  oči oranžově červené, červené až hnědé; zobák tmavě rohový až černý; běháky olivově černé
     - divoce zbarvené:  oči oranžově červené, zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené      
     - zlatokrké:  oči oranžově červené, zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené      
     - stříbrokrké:  oči oranžově červené, zobák světle až tmavě rohový; běháky vrbově zelené     
     až olivové                
     - modře divoce  oči oranžově červené, oranžově červené, zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené   
           zbarvené:                  
     - modře zlatokrké:  oči oranžově červené, zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené     
     - černočervené:  oči červené až červenohnědéhnědé; zobák tmavě rohový až černý; běháky olivově černé
     - modročervené:  oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový až černý; běháky olivově černé  
     - pšeničné:  oči oranžově červené; zobák světle rohový; běhákysvětle vrbově zelené    
     - modře pšeničné:  oči oranžově červené; zobák světle rohový; běháky světle vrbově zelené    
     - krahujcovité:  oči oranžově červené; zobák světle žlutý až rohový; běháky žluté s černými skvrnami  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  zdrobnělé Araukany - zAR          
                     
 Původ:    Německo                
 Charakteristika:  Zdrobnělá forma velkého plemene. Údaje o snášce chybí. Vejce s modrou až modrozelenou 
     skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 25 g.      
 Hmotnost kg  do 1 roku: kohout 0,6 - 0,8;  min. 0,4    max. 1,0        
      slepice 0,5 - 0,7;  min. 0,3    max. 0,9        
     nad 1 rok: kohout 0,7 - 1,0;  min. 0,5    max. 1,2        
      slepice 0,6 - 0,9;  min. 0,4    max. 1,1        
 Kroužek:    kohout č. 13; slepice č. 11