Asilky - A

27.09.2012 18:53

 

 

Asilky - A

 

 

 

 

 

Původ:

 

 

Přední Indie

 

 

Charakteristika:

 

 

Jedno z nejvýznamnějších plemen ze skupiny bojovnic. V porovnání s jinými plemeny jsou vůči

 

 

 

jiným příslušníkům svého druhu značně agresivní. Vynikají výbornou zmasilostí a velmi dobrou

 

 

 

kvalitou masa. Barva kůže je žlutá. Mají zachovanou kvokavost. Snáška je asi 60 vajec se

 

 

 

smetanovou až nahnědlou skořápkou, minimální hmotnos násadových vajec je 40 g.

 

 

Hmotnost kg:

 

 

do 1 roku: kohout 1,9 - 2,2; min. 1,6; max. 2,7; slepice 1,5 - 1,8; min. 1,2; max. 2,3

 

 

 

nad 1 rok: kohout 2,1 - 2,5; min. 1,8; max. 3,0; slepice 1,7 - 2,1; min. 1,4; max. 2,6

 

 

Kroužek:

 

 

kohout č. 20, slepice č. 18

 

 

 

 

1. Plemenný typ:

Slepice bojovného typu, útočného vzhladu, střdního tělesného rámce, se zavalitým, širokým, výrazně

 

 

 

osvaleným trupem, s hlavou podobnou hlavě dravců, nižšího a širšího postoje. Opeření je řídké,

 

 

 

tvrdé a těsně přilehlé

 

 

 

 

 

VV: chybějící útočný vzhled, slabá zmasilost, typ indické nebo madraské bojovnice

 

 

Plemenné znaky

 

 

 

kohouta:

 

 

 

2. Hlava:

velmi výrazná, podobná hlavě dravců, malá, krátká, značně široká, hranatá, s výraznými

 

 

 

nadočnicovými oblouky

 

VV: jemná, úzká, zaoblená, nevýrazné nadočnicové oblouky

- zobák:

 

 

velmi krátký a silný, lehce zahnutý, připomínající zobák dravců, žluté barvy

 

 

 

 

 

VV: dlouhý, jemný, štíhlý

- hřeben:

 

 

kratší, třířadý, hráškový, méně vyvinutý

 

VV: velký, velmi hrubý

- obličej:

 

 

červený, jemně ochmýřený

 

 

- ušnice:

 

 

červené, malé

 

 

- laloky:

 

 

nevyvinuté; místo nich na hrdle neopeřený, červený kožní záhyb zvaný "uzdička"

 

 

 

 

 

VV: výrazněji vyvinuté,chybějící "uzdička"

- oči:

 

 

větší, zapadlé pod nadočnicovými oblouky; perlové, u mladých zvířat přípustné i žluté až oranžově

 

 

 

žluté

 

VV:vystouplé; červené, hnědé

 

 

3. Trup:

velmi krátký, zavalitý, vejčitého tvaru se zúžením v zadní části, vpředu široký, výrazně osvalený,

 

 

 

poměrně vysoko nesený

 

VV: drobný, úzký, vodorovně nesený

- záda:

 

 

široká, nejširší v ramenou, plochá, značně vzad spadající; se skrovným a velmi krátkým sedlovým

 

 

 

závěsem

 

VV: úzká, klenutá

- prsa:

 

 

široká, oblá, velmi výrazně osvalená, poměrně vysoko nesená

 

 

 

 

 

VV: úzká, málo osvalená, nízko nesená

- břicho:

 

 

málo vyvinuté

 

 

 

 

4. Krk:

poměrně krátký až středně dlouhý, dosti silný, ve střední části zřetelně vzad prohnutý, s krátkým a

 

 

 

přilehlým krčním závěsem

 

VV: dlouhý, chybějící prohnutí, bohatě opeřený

 

 

Křídla:

krátká, silná, s výrazně vystupujícími rameny, do stran vyklenutá, nesená rovnoběžně s linií zad

 

 

 

 

 

VV: dlouhá, nevýrazná ramena

 

 

Ocas:

krátký, téměř uzavřený, nízko nasazený, svěšeně nesený, s mírně zahnutými úzkými, špičatými

 

 

 

srpy a řídkým krytem

 

VV: bohatý, vysoko nesený, silně zahnuté srpy

 

 

Nohy:

 

- holeně:

 

 

poměrně krátké, silné, výrazně osvalené, zřetelně vystupující, široce postavené, s přilehlým peřím

 

 

 

 

 

VV: slabé, úzce postavené

- běháky:

 

 

poměrně krátké, silné, s výraznými špičatými ostruhami, žluté barvy

 

VV: dlouhé, slabé

 

 

5. Opeření:

krátké, řídké, tvrdé, těsně přilehlé, téměř bez prachových částí

 

VV: bohaté, měkké

Plemenné znaky

 

 

 

 

V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím, Je celkově

 

 

 

 

slepice:

menší, postoj má poněkud méně vzpřímený. Břicho má rovněž málo vyvinuté. Úzký ocas má nízko

 

 

 

nasazený a svěšeně nesený.

 

VV: vodorovně nesený trup, vysoko nesený ocas

 

 

5. Zbarvení:

1. Bílé

 

 

 

2. Modré

 

 

 

3. Modré s lemy

 

 

 

4. Černé bíle skvrnité

 

 

 

5. Bažantí

 

 

 

6. Pšeničné

 

 

 

7. Červeně sedlaté

 

 

 

8. Pestré

 

 

 

9. Modře pestré

 

 

 

10. Divoce zbarvené

 

 

 

11. Modře stříbrokrké