Barneveldky - BA

27.09.2012 19:22

 

        Barneveldky - BA              
                     
 Původ:    Holandsko              
 Charakteristika:  raná slepice těžšího typu se snáškou 160 - 180 vajec. Důraz se klade na tmavě hnědou barvu sko-
     řápek a na velikost vajec. Minimální hmotnost násadových vajec je 60 g.    
 Hmotnost kg  do 1 roku: kohout 2,6 -3,1;    min. 2,3;  max. 3,6;         slepice 2,0 - 2,5;    min. 1,7; max. 3,0
     nad 1 rok: kohout 3,0 - 3,7;   min. 2,5;  max. 4,2;         slepice 2,4 - 3,1;    min. 1,9; max. 3,6
 Kroužek:    kohout č. 20, slepice č. 18            
  1. Plemenný typ:  středně těžká slepice s širokým, středně vysokým postojem a prostorným tělem, její horní linie 
     probíhá v plynulé, delší lyrovité křivce, záda má široká, je živého temperamentu  
  Plemenné znaky                  
        kohouta:                  
                      
  2. Hlava:  středně vysoká, dosti široká            
    - zobák:  krátký, široký, žlutý s tmavým slemem          
    - hřeben:  poměrně malý, jemné tkáně, jednoduchý, vzpřímený, se 4 až 6 rovnoměrně do hloubky řezanými
     zuby, praporek nesleduje příliš těsně týl          
    - obličej:  intenzivně červený, hladký, neopeřený, mírně ochmýřený      
    - ušnice:  středně velké, podlouhlé, červené, jemné tkáně        
    - laloky:  krátké, dobře zaoblené            
    - oči:    oranžově červené              
  3. Trup:    široký, hluboký, středně dlouhý (délka k hloubce v poměru 3 : 2), vodorovně nesený, horní linie vy-
     tváří plynulou, poněkud prodlouženou lyrovitou křivku        
    - záda:                   středně dlouhá, široká, od sedla se mírně zvedají  středně dlouhá, široká, od sedla se mírně zvedají        
    - prsa:    hluboká, široká, mírně klenutá            
    - břicho:  široké, plné, hluboké            
  4. Krk:    středně dlouhý, s bohatým závěsem          
      Křídla:  sevřená, k tělu těsně přilehlá            
      Ocas:  středně dlouhý, dosti vysoko nesený ( pod úhlem 45 - 60°), s bohatými a širokými srpy  
      Nohy:                  
    - holeně:  silné, viditelně vystupující            
    - běháky:  středně dlouhé, jemných kostí, žluté s načervenalým nádechem, prsty rovné, široce rozevřené
  5. Opeření:  těsně přilehlé bez podušek            
  Plemenné znaky                  
         slepice:  hluboká a plná v těle, se širokou hrudí a dobře vyvinutým měkkým břichem; i slepice má plynulou
     středně dlouhou horní linii, široce nasazený a mírně otevřený ocas, na žlutých běhácích se připou-
     ští lehký kouřový nádech            
  5. Zbarvení:                                      
    - dvojlemované:  k o h o u t: pera krčního závěsu červenohnědá s černou stvolovou kresbou a černým lesklým le-                 
     mem, hruď a břicho jsou černé, něco kresby se připouští, záda červenohnědá, jednotlivá lemovaná                 
     pera se připouštějí, sedlový závěs má kresbu shodnou s krčním závěsem; kryt křídel je tmavě hně-                
     dý s širokým černým lemem nebo dvojlemem, ruční letky na vnitřní straně černé a na vnější červe-                
     nohnědé s černým lemem, na složeném křídle vytvářejí hnědý trojúhelník, holeně černé, ocas čer-                
     ný se zeleným leskem                
     s l e p i c e: krk černý, hruď černá s trochou hnědé barvy, žádoucí je dvojlem na hrudním opeření,                
     břicho a holeně černé s přípustným lemováním; záda a sedlo jsou zřetelně dvojitě lemované, při-                 
     pouští se i trojlem; jednotlivá pera mají červenohnědé osténkové pole s úzkým černým lemem, za                
     nímž následuje opět červenohnědý pruh, uzavřený lesklým černým okrajem; tvar kresby je kopinatý                
    - černé:  sytě černé peří se zeleným leskem, podsada co nejtmavší, světlá se připouští, u kohoutů se při-
     pouští bílá podsada u kořene per          
    - bílé:    čistě bílé                
 Nepřípustné vady: chybějící hloubka a prostornost těla, úzká, špičatá hruď, silné podušky, úzká střechovitá záda, u 
 slepice vpadlé břicho, vysoko nebo příliš nízko nasazený ocas, příliš vysoký nebo příliš nízký postoj, nedostatek zelené-
 ho lesku u černých nebo dvojlemovaných, u dvojlemovaných viditelná hněď na krku slepice, žádná hnědá barva v krčním 
 a sedlovém závěsu kohouta u dvojlemovaných, příliš světlé (slámové až jílovité) tónování hnědé barvy u obou pohlaví; u
 černých viditelná bílá barva u kohoutů, u bílých silný žlutavý nádech peří        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
       Zdrobnělé barneveldky - zBA          
                     
 Původ:    Německo                
 Charakteristika:  středně těžká užitková slepice s delší a hlubším tělem a vyšším postojem, snáška 140 vajec s 
     hnědou skořápkou, nejmenší hmotnost násadových vajec je 40 g      
 Hmotnost kg  do 1 roku: kohout 1,0 - 1,2;    min. 0,8;  max. 1,4;         slepice 0,8 - 1,0;    min. 0,6;  max. 1,2
     nad 1 rok: kohout 1,1 - 1,4;    min. 0,9;  max. 1,6;         slepice 0,9 - 1,2;    min. 0,7;  max. 1,4
 Kroužek:    kohout č. 15, slepice č. 13