Bergští kokrháči - BK

27.09.2012 19:25

 

            Bergští kokrháči - BK            
 Původ:    Německo                
 Charakteristika:  Plemeno vyšlechtěné v severozápadním Německu z místních slepic přikřížením některých španěl-
     ských plemen. Cílem chovu je zejména dosažení a udržení jedinečného hlasového projevu kohoutů,
     který spočívá v mimořádné délce a výšce tónu při kokrhání a od kterého je odvozen i název pleme-
     ne. Tato vlastnost se prověřuje v zemi původu pořádáním pravidelných závodů v kokrhání a je do 
     značné míry upřednostňována před ostatními exteriérovými znaky. Snáška je asi 150 vajec s bílou
     skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 56 g.      
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,9 - 3,3;    min. 2,6;  max. 3,8;          slepice 1,9 - 2,3;      min. 1,6;  max. 2,8
     nad 1 rok: kohout 3,1 - 3,6;    min. 2,8;  max. 4,1;          slepice 2,1 - 2,6;      min. 1,8;  max. 3,1
 Kroužek:    kohout č. 20, slepice č. 18            
  1. Plemenný typ:  Slepice lehkého typu, většího tělesného rámce, s výše neseným protáhlým trupem, dlouhými 
     lehce klenutými zády, středně vysokým postojem a přilehlým tvrdým opeřením  
   Plemnné znaky                  
        kohouta:                  
  2. Hlava:  protáhlá, v zadní části širší, nesená před úrovní trupu        
    - zobák:  u kořene silný, poměrně dlouhý, rohový          
    - hřeben:  jednoduchý, středně velký, s nepříliš hluboko řezanými zuby a poněkud zvednutým praporkem
    - obličej:  červený, porostlý vlasovými peříčky, tmavá oční víčka        
    - ušnice:  čistě bílé, středně velké, mandlového tvaru          
    - laloky:  středně dlouhé, jemné            
    - oči:    oranžově červené              
  3. Trup:    silný, protáhlý, válcovitý, vysoko nesený          
    - záda:    dlouhá, podélně lehce klenutá se sklonem k sedlu, sedlový závěs slabší    
    - prsa:    výše zvednutá, mírně klenutá, s dlouhou hrudní kostí        
    - břicho:  nepříliš výrazné              
  4. Krk:    velmi dlouhý, v mírném oblouku dopředu protažený, s dlouhým ale řidším krčním závěsem
      Křídla:  dlouhá, vysoko nasazená, těsně přilehlá          
      Ocas:    poměrně úzce nasazený, v tupém úhlu ke hřbetu nesený, mírně otevřený, s dlouhými a širokými 
     rejdovacími pery a srpy            
      Nohy:                  
    - holeně:  částečně viditelné, středně dlouhé, svalnaté, přiléhavě opeřené      
    - běháky:  delší, silné, šedomodré            
  5. Opeření:  tvrdé, dobře přilehlé              
  Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Je celkově 
         slepice:  menší, s níže neseným trupem, výrazněji vyvinutým břichem a užším mírně otevřeným ocasem.
     Hřeben má středně velký, vztyčený nebo v zadní části lehce klopený.    
 Nepřípustné vady:  Nízko nesený trup u kohoutů, krátký a rovný krk, chybějící klenutí zad, bažantí nebo naopak široce
     vějířovitý ocas.              
  5. Barevné rázy:  1. Černé zlatě tečkované            
                     
         Zdrobnělí bergští kokrháči - zBK          
 Původ:    Německo                
 Charakteristika:  Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 100 - 120 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmot-
     nost násadových vajec je 40 g.            
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,9 - 1,1;   min. 0,7;  max. 1,3;             slepice 0,7 - 0,9;    min. 0,5;  max. 1,1
     nad 1 rok: kohout 1,0 - 1,3;   min. 0,8;  max. 1,5;             slepice 0,8 - 1,1;    min. 0,6;  max. 1,3
 Kroužek:    kohout č. 13, slepice č. 11