Bojovnice čibi - BČ

30.09.2012 20:15

 

 

 

Bojovnice čibi - BČ

 

 

 

 

 

 

 

 

Původ:

 

 

 

Japonsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika:

 

 

Zdrobnělé bojové plemeno vyšlechtěné v Japonsku se zaměřením na extrémní zdůraznění bojového

 

 

 

 

typu. Snáška je malá, vejce mají krémovou až světle hnědou skořápku, minimální hmotnost nása-

 

 

 

 

dových vajec je 30 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost kg:

 

 

do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0; slepice 0,5 - 0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2; slepice 0,6 - 0,9

 

 

 

 

 

 

Kroužek:

 

 

 

kohout č. 13, slepice č. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plemenný typ:

Slepice bojového typu, velmi malého tělesného rámce, se silně osvaleným, výrazně zvednutým

 

 

 

 

trupem, masivní hlavou, kratším krkem, krátkým nízko nasazeným ocasem a tvrdým opeřením.

 

 

 

 

Typické poskoky po špičkách prstů, zvláště u kohoutů.

 

 

 

 

 

 

 

Plemenné znaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kohouta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hlava:

 

masivní, krátká, široká, dobře klenutá, se značně vyvinutými nadočnicovými oblouky

 

 

 

- zobák:

 

 

 

krátký, silný, zahnutý, žlutý až rohový

 

 

 

 

 

 

 

- hřeben:

 

 

ořechový, široce nasazený jemněji perlený

 

 

 

 

 

 

 

- obličej:

 

 

červený, masitý, zvrásnělý

 

 

 

 

 

 

 

 

- ušnice:

 

 

červené, dobře vyvinuté, zvrásnělé

 

 

 

 

 

 

 

- laloky:

 

 

 

nepatrně vyvinuté, mezi nimi na hrdle podélná kožní řasa tzv. " uzdička"

 

 

 

 

- oči:

 

 

 

hlouběji posazené, perlové, přípustné jsou i nažloutlé až oranžové

 

 

 

 

 

 

 

3. Trup:

 

značně vzpřímený, výrazně osvalený, velmi široký,, k ocasu zúžený

 

 

 

 

- záda:

 

 

 

krátká, téměř kolmo k zemi v rovné linii spadající, široká zejména v ramenou, k ocasu zúžená

 

 

- prsa:

 

 

 

silně osvalená, vysoko nesená, velmi široká, plná a klenutá. Hřeben hrudní kosti neopeřený s

 

 

 

 

viditelnou červenou kůží

 

 

 

 

 

 

 

 

- břicho:

 

 

 

málo vyvinuté, úzké, vtažené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Krk:

 

kratší, nepříliš silný, nazad lehce zahnutý, k trupu zúžený, krční závěs krátký, nedosahující ani

 

 

 

 

do úrovně ramen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křídla:

 

krátká a silná, vysoko nasazená s poněkud vystouplými ramenními klouby, těsně přilehlá

 

 

 

 

Ocas:

 

svěšený, krátký, poměrně úzký, s krátkými jen nepatrně zahnutými srpy. Charakteristickým

 

 

 

 

znakem je částečné zahnutí 2 - 3 krajních rejdovacích per nahoru a do stran

 

 

 

 

 

 

Nohy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- holeně:

 

 

zřetelně viditelné, krátké až středně dlouhé, velmi dobře osvalené

 

 

 

 

 

- běháky:

 

 

krátké až středně dlouhé, žluté. Postoj je široký. Typické poskoky po špičkách prstů

 

 

 

 

 

5. Opeření:

tvrdé, krátké, těsně přilehlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plemenné znaky

V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Trup má

 

 

 

 

slepice:

poněkud méně vztyčený.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepřípustné vady:

Větší tělesný rámec, nízko nesený trup, slabé osvalení, bohaté, měkké, dlouhé nebo málo

 

 

 

 

přilehlé peří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zbarvení:

 

 

 

1. Bílé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Černé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pšeničné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Černé zlatokrké