Bojovnice jamato - BJ

09.10.2012 11:50

 

         Bojovnice jamato  -  BJ            
                     
 Původ:    Japonsko                
 Charakteristika:  Zdrobnělé bojové plemeno vyšlechtěné v Japonsku pro kohoutí zápasy, především jako soupeř pro
     Asilky. Snáška je malá, vejce mají krémovou až světle hnědou skořápku, minimální hmotnost
     násadových vajec je 35 g.            
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,4 - 1,7;  slepice 1,1 - 1,4        
     nad 1 rok: kohout 1,5 - 1,9;  slepice 1,2 - 1,6        
 Kroužek:    kohout č. 18, slepice č. 16            
  1. Plemenný typ:  Slepice bojovného typu, malého tělesného rámce, se silně osvaleným, výrazně zvednutým trupem,
     masivní hlavou, masitým zvrásnělým obličejem, výraznou hrdelní "uzdičkou", středně dlouhým
     krkem, kratším svěšeným ocasem s nahoru zahnutými krajními rejdováky, kratšími silnými běháky
     a tvrdým opeřením              
  Plemenné znaky                  
         kohouta:                  
  2. Hlava:  krátká, široká, zaoblená, na šíji mírně zploštělá, s výraznými nadočnicovými oblouky  
    - zobák:  silný, krátký, zahnutý, žlutý            
    - hřeben:  ořechový, široce nasazený, spíše menší, jemně perlený      
    - obličej:  červený, masitý, u starších zvířat značně zvrásnělý        
    - ušnice:  červené, dobře vyvinuté, zvrásnělé          
    - laloky:  nepatrně vyvinuté, mezi nimi na hrdle výrazná podélná kožní řasa tzv. "uzdička"  
    - oči:    hlouběji posazené pod výraznými nadočnicovými oblouky, perlové, přípustné i žluté až oranžové,
     zejména u mladých zvířat            
  3. Trup:    vejčitého tvaru, velmi široký, značně vzpřímený, výrazně osvalený, k ocasu se zužuje  
    - záda:    krátká, k ocasu mírně spadající, mírně klenutá, v zadní části zúžená s krátkým sedlovým závěsem
    - prsa:    silně osvalená, vysoko nesená, velmi široká, plná a klenutá. Hřeben hrudní kosti neopeřený s
     viditelnou červenou kůží            
    - břicho:  málo vyvinuté, vtažené            
  4. Krk:    středně dlouhý, nazad lehce zahnutý, k trupu zúžený, krční závěs krátký, nedosahuje ani do 
     úrovně ramen              
     Křídla:  krátká, silná, široká,vysoko nasazená s vystouplými ramenními oblouky, k trupu těsně přilehlá.
     Ramenní klouby neopeřené s viditelnou červenou kůží        
     Ocas:    svěšený, krátký, poměrně úzký, s krátkými jen málo zahnutými srpy. Po obou stranách 2 - 3 
     krajní rejdováky vyčnívají mírně stranou a jsou vytočeny poněkud vzhůru    
     Nohy:                    
    - holeně:  krátké až středně dlouhé, výrazně osvalené, zřetelně viditelné      
    - běháky:  krátké až středně dlouhé, silné, s jemnými šupinami, žluté, postoj široký    
  5. Opeření:  tvrdé, krátké, řídké, těsně přilehlé          
  Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Trup má
          slepice:  poněkud méně vztyčený            
 Nepřípustné vady:  Velký tělesný rámec, nízko nesený trup, slabé osvalení, úzký postoj, dlouhá a úzká hlava, slabý
     zobák, bohaté, měkké, dlouhé nebo málo přilehlé opeření      
  5. Barevné rázy:  1. Pšeničné