Bojovnice tuzo - BT

09.10.2012 12:13

 

  Bojovnice tuzo - BT              
                     
 Původ:    Japonsko                
 Charakteristika:  Velmi staré zdrobnělé bojové plemeno vyšlechtěné v Japonsku již v 15. Století ze zdrobnělých 
     asilek a indických bojovnic. Hlavním cílem chovu je dokonalé utváření exteriéru, zejména všech
     znaků typických pro bojovná plemena. Snáška je malá, barva skořápky krémová až světle hnědá, 
     minimální hmotnost násadových vajec je 35 g.        
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,4 - 1,7;  min. 1,2;   max. 1,9;          slepice 1,1 - 1,4;   min. 0,9;   max. 1,6
     nad 1 rok: kohout 1,5 - 1,9;  min. 1,3;   max. 2,1;          slepice 1,2 - 1,6;   min. 1,0;   max. 1,8
 Kroužek:    kohout č. 16, slepice č. 15            
  1. Plemenný typ:  Elegantní slepice bojovného typu, malého tělesného rámce, s výrazně vzpřímeným postojem. Pro
     plemeno je charakteristická vypjatá postava se značně obloukovitě prohnutým krkem, dopředu
     klenutými prsy a delším, jen mírně zahnutým, svěšeným ocasem.    
  Plemenné znaky                  
        kohouta:                  
  2. Hlava:  kratší, poměrně široká, zaoblená, téměř kulatá, se zřetelnými nadočnicovými oblouky  
    - zobák:  krátký, silný, zahnutý, žlutý            
    - hřeben:  malý, hráškový, trojřadý            
    - obličej:  červený, u starších zvířat méně zvrásnělý, mírně ochmýřený      
    - ušnice:  červené, malé, jemné tkáně, mírně zvrásnělé        
    - laloky:  jen velmi nepatrně vyvinuté, mezi nimi na hrdle podélná kožní řasa, tzv. " uzdička"  
    - oči:    světle žluté až červené            
  3. Trup:    středně dlouhý, výrazně osvalený, velmi vztyčený        
    - záda:    rovná, k zádi zřetelně zúžená            
    - prsa:    silně osvalená, výrazně dopředu klenutá          
    - břicho:  úzké, velmi málo vyvinuté            
  4. Krk:    středně dlouhý, nepříliš silný, velmi vysoko nesený, výrazně nazad prohnutý, krátký krční závěs
     dosahuje jen do úrovně ramen            
      Křídla:  krátká, vysoko nasazená, se zřetelně vystupujícími ramenními oblouky, těsně přilehlá  
      Ocas:    úzce nasazený, dobře vyvinutý, dosti dlouhý, mírně svěšený, s nepatrně zahnutými srpy
      Nohy:                  
    - holeně:  dobře viditelné, středně dlouhé, zřetelně zmasilé, dopředu lehce prohnuté    
    - běháky:  středně dlouhé, středně silné, žluté, postoj široký        
  5. Opeření:  řídké, tvrdé, hladké a těsně přilehlé          
  Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Je 
        slepice:  celkově menší, trup má poněkud níže nesený a ocas zpravidla o něco výše nasazený, nejvýše
     však vodorovný.              
 Nepřípustné vady:  Nízko nesený trup, slabé osvalení, chybějící obloukovité prohnutí krku, silně vyvinuté laloky, 
     chybějící  "uzdička" u starších zvířat, dlouhá hlava, dlouhý štíhlý zobák, krátké běháky, výše než
     vodorovně nesený ocas, měkké, bohaté nebo málo přilehlé opeření.    
  5. Zbarvení:  1. Bílé                
     2. Pšeničné