Brabantky - BR

09.10.2012 12:15

 

   
                     Brabantky - BR
 Původ:  Holandsko
 Charakteristika:  Velmi staré plemeno, vyšlechtěné s paduánek. Snáška je asi 170 vajec s bílou skořápkou. Minimální
   hmotnost násadových vajec je 55 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,8 - 2,1;    min. 1,5;    max. 2,6;        slepice 1,4 - 1,7;    min. 1,1;    max. 2,2
   nad 1 rok: kohout 1,9 - 2,3;    min. 1,7;    max. 2,8;        slepice 1,5 - 1,9;    min. 1,3;    max. 2,4
 Kroužek:  kohout č. 18, slepice č. 16
  1. Plemenný typ:  Slepice lehkého typu, spíše menšího tělesného rámce, s poněkud výše neseným trupem, středně
   vysokého postoje. Plemenný typ dotváří pernaté ozdoby na hlavě - chochol ve tvaru přilby a trojdílný
   vous
   Plemenné znaky  
           kohouta:  
  2. Hlava:  středně velká, široká
    - zobák:  středně dlouhý, silný, lehce zahnutý, s vystouplými nosními otvory, barva odvislá od zbarvení peří
    - hřeben:  růžkový, dva zaoblené růžky nad kořenem horního zobáku před chocholem ve tvaru písmene "V"
    - chochol:  vzpřímený, se špičkami per směřujícími vpřed, má tvar velké přilby
    - obličej:  červený, částečně zakrytý vousem
    - ušnice:  menší, zcela zakryté vousem, barva bez významu
    - laloky:  zakrnělé, zcela zakryté vousem
    - vous:  bohatý, trojdílný, rozdělený na bradní vous, který zcela pokrývá hrdlo a lícní vousy, které sahají po 
   stranách až k očím
    - oči:  velké, oranžové až oranžově červené
  3. Trup:  válcovitý, poměrně vysoko nesený
    - záda:  středně dlouhá, zaoblená, nazad výrazně spadající, v sedle široká, krátkým obloukem přecházející
   do linie ocasu
    - prsa:  vysoko nesená, poněkud vpřed vysunutá, široká, dobře zaoblená
    - břicho:  přiměřeně vyvinuté
  4. Krk:  středně dlouhý, vzpřímený, lehce zahnutý, s bohatým krčním závěsem
      Křídla:  silná, poněkud níže nesená, ale dobře přilehlá
      Ocas:  vysoko nasazený, svírající s vodorovnou rovinou úhel asi 60°, poměrně dlouhý, částečně otevřený, s
   dobře vyvinutými velkými i malými srpy
      Nohy:  
    - holeně:  poměrně dlouhé, dobře opeřené přilehlým peřím
    - běháky:  středně dlouhé, barva odvislá od zbarvení peří
  5. Opeření:  bohaté, husté, dobře přilehlé, prapory per široké
   Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Má poněkud
          slepice:  nižší postoj, ocas má široce nasazený a částečně otevřený
  Nepřípustné vady:  Chochol jiného tvaru (kulovitý, rozkleslý, převislý), neúplný nebo řídký vous, přerostlé viditelné laloky
  5. Barevné rázy:  - bílé: zobák světle rohový, běháky světle šedé až bílé
   - černé: zobák černý, běháky modrošedé
   - modré s tmavými lemy: zobák tmavě rohový až černý, běháky modrošedé
   - perlově šedé: zobák rohový, běháky modrošedé
   - krahujcovité: zobák rohový, běháky světle šedé až bílé
   - zlaté s černou kresbou: zobák tmavě rohový, běháky modrošedé
   - zlaté s modrou kresbou: zobák tmavě rohový, běháky modrošedé
   - stříbrné s černou kresbou: zobák tmavě rohový, běháky modrošedé
   - žluté s bílou kresbou: zobák světle rohový, běháky modrošedé
   
   
                   zdrobnělé Brabantky z BR
 Původ:  Holandsko
 Charakteristika:  Zdrobnělá forma velkého plemene. Vyšlechtěny z velkých brabantek kolem roku 1935 s využitím
   zdrobnělých paduánek. Snáška asi 100 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových
   vajec je 35 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0;    min. 0,6;    max. 1,2;        slepice 0,6 - 0,8;    min. 0,4;    max. 1,0
   nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2;    min. 0,7;    max. 1,4;        slepice 0,7 - 1,0;    min. 0,5;    max. 1,2
 Kroužek:  kohout č. 13, slepice č. 11