Brakelky - BL

09.10.2012 12:22

 

          Brakelky - BL                
                     
 Původ:    Belgie                
 Charakteristika:  Raná nosnice se snáškou 150 - 180 vajec s bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových 
     vajec 55 g; je dobře zmasilá            
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,1 - 2,5;    min. 1,8;   max. 3,0;      slepice 1,8 - 2,2;   min. 1,5;   max. 2,7
     nad 1 rok: kohout 2,3 - 2,8;    min. 2,0;   max. 3,3;      slepice 2,0 - 2,5;   min. 1,7;   max. 3,0
 Kroužek:    kohout č. 18, slepice č. 16            
  1. Plemenný typ:  statná, mohutná slepice nosného typu, výrazného zbarvení, středně vysokého postoje, s 
     ocasem lehce zvednutým, dobře opeřená, živého temperamentu      
  Plemenné znaky                  
        kohouta:                  
  2. Hlava:  poměrně velká, široká, lehce zploštělá          
    - zobák:  silný, modrý, na špičce světle rohový          
    - hřeben:  jednoduchý, středně velký, hrubší tkáně, s 5 - 6 širšími zuby, poněkud sleduje týl  
    - obličej:  červený, jemně ochmýřený            
    - ušnice:  středně velké, modravě bílé            
    - laloky:  poměrně velké              
    - oči:    tmavohnědé, téměř černé, víčka velmi často černavá        
  3. Trup:    obdélníkový, široký, zaoblených tvarů          
    - záda:    široká v ramenou, lehce spadající, s plným sedlem        
    - prsa:    široká, hluboká, zmasilá            
    - břicho:  široké a plné              
  4. Krk:    středně dlouhý, s plným závěsem          
      Křídla:  uzavřená, dlouhá, konce letek pod sedlovým závěsem        
      Ocas:    mohutně vyvinutý, nasazený pod úhlem 35°, s mohutnými, širokými a dlouhými srpy  
      Nohy:                  
    - holeně:  silné, zmasilé, málo znatelné            
    - běháky:  středně vysoké, jemných kostí, břidlicově modré s bílými drápky      
  5. Opeření:  těsně přilehlé, bez podušek, podsada měkké struktury      
  Plemenné znaky  trup téměř vodorovně nesený, s dobře vyvinutým břichem a širokým ocasem, hřeben v zadní 
         slepice:  části klopený na stranu, ušnice modřejší než u kohouta; také základna hřebene a dolní část
     obličeje bývají namodralé.            
  5. Zbarvení:                  
    - stříbrné černě  k o h o u t: hlava a krční závěs čistě bílé, bez kresby, ale každé pero je u kořene načernalé; 
          skvrnité:  záda bílá, sedlový závěs též; v dolní polovině per je skrytě prokreslený; rejdováky jsou černé;
     prsa, boky a břicho jsou bílé s širokým černým pruhováním; pruhování začíná na horní části
     prsou jedním pruhem, směrem dolů a nazad se zesiluje, křídelní krovky jsou černé se zeleným 
     leskem; letky jsou na vnějším praporu pruhované, na vnitřním jsou černé; velké pruhy jsou 
     pruhovány na okraji, u malých srpů je žádoucí úplné pruhování, takže trup by měl být bohatě  
     leskle pruhován; zcela černý ocas nebo prokreslené velké srpy není možno hodnotit jako chybu
     s l e p i c e: hlava a krk jsou stříbřitě bílé; při vysoko sahající kresbě prsou je slabá kropenatost,  
     na dolním krku přípustná; ostatní peří trupu je černobíle pruhované; snahou je dosáhnout čisté 
     kresby v křídelních krovkách, kostrči a loketních letkách; pruhování hořejších rejdováků se 
     směrem k brkům ztrácí            
     Nepřípustné vady: silně zažloutlá záda, tečkovaná kresba na prsou kohoutů i slepic, nejasná
     nebo šedá kresba, silně prokreslený krk u mladých slepic, bílá prsa, podkovovitá kresba
    - zlaté černě  základní barva zlatohnědá, kresba jako u stříbrných černě skvrnitých    
        skvrnité:  Nepřípustné vady: světle žluté zbarvení, tečkovaná kresba na prsou kohoutů i slepic, nejasná
     nebo šedá kresba, silně prokreslený krk u mladých slepic, podkovovitá kresba  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        Zdrobnělé brakelky - z BL          
                     
 Původ:    Německo                
 Charakteristika:  čilá, pohyblivá slepice se snáškou 120 vajec s bílou skořápkou; nejmenší hmotnost násadových 
     vajec je 35 g.              
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0;   min. 0,6;   max. 1,2;     slepice 0,6 - 0,8;   min. 0,4;   max. 1,0
     nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2;   min. 0,7;   max. 1,4;     slepice 0,7 - 1,0;   min. 0,5;   max. 1,2 
 Kroužek:    kohout č. 13, slepice č. 11