České slepice - Č

09.10.2012 12:30

 

        České slepice - Č              
                     
 Původ:    Čechy                
 Charakteristika:  otužilá, odolná, lehká slepice se snáškou 170 - 190 vajec se smetanově nažloutlou skořápkou,
     minimální hmotnost násadových vajec 55 g.        
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,0 - 2,4;   min. 1,7;   max. 2,9;     slepice 1,7 - 2,1;   min. 1,4;   max. 2,6
     nad 1 rok: kohout 2,3 - 2,8;   min. 1,9;   max. 3,3;     slepice 2,0 - 2,5;   min. 1,6;   max. 3,0
 Kroužek:    kohout č. 18, slepice č. 16            
  1. Plemenný typ:  slepice lehkého typu, shánlivá, temperamentní, středně vysokého postoje, s kratším přilehlým
     opeřením a poněkud zvednutým ocasem.          
  Plemenné znaky                  
        kohouta:                  
  2. Hlava:  lehká, jemně formovaná, spíše kratší, méně klenutá        
    - zobák:  kratší, silný, na konci mírně zahnutý, břidlicové barvy, se světlejší špičkou    
    - hřeben:  jednoduchý, středně velký, vzpřímený, pevně nasazený, s 5 - 7 užšími, pravidelně řezanými 
     zuby, s uceleným praporkem, lehce sledujícím linii týlu, jemné tkáně    
    - obličej:  čistě červený, hladký, jen mírně peříčky porostlý        
    - ušnice:  malé, svraštělé, červené            
    - laloky:  menší, hladké, vejčitého tvaru, jemné tkáně        
    - oči:    živé, velké, výrazné, hnědočervené až oranžové, u černých a černobílých černohnědé  
  3. Trup:    středně dlouhý, poměrně hluboký a dobře osvalený, mírně zvednutě nesený, téměř   
     obdélníkového tvaru, dobře zaoblený, v ramenou široký      
    - záda:    středně dlouhá, poměrně široká, k ocasu poněkud skloněná, s bohatým závěsem, u starších
     kohoutů dolů splývajícím            
    - prsa:    široká, plná, dobře klenutá            
    - břicho:  plné, přiměřeně vyvinuté            
  4. Krk:    kratší, silný, vzpřímený, jen lehce zahnutý, s bohatým závěsem      
      Křídla:  silná, středně dlouhá, k tělu přilehlá          
      Ocas:    poněkud výše nesený, s bohatými dlouhými srpy        
      Nohy:                  
    - holeně:  silné, středně dlouhé, dobře opeřené          
    - běháky:  silné, středně dlouhé, hladké, břidlicové se šedobílými drápy      
  5. Opeření:  bohaté, přilehlé, kratší            
  Plemenné znaky                  
        slepice: podobná kohoutovi, poněkud menší, v trupu hlubší, hřeben menší, jednoduchý, vzpřímený,
     někdy vzadu nepatrně klopený, s užšími hustými zuby, ocas vějířovitý, poněkud výše nesený
  5. Zbarvení:                  
 - zlatě kropenaté:  k o h o u t: hlava a horní část závěsu leskle červenohnědé, střední část závěsu poněkud
     světlejší, přechází v barvu žlutohnědou; dolní okraj závěsu je nejsvětlejší až zlatožlutý; ostny
     per krčního závěsu jsou žlutohnědé a podél nich jsou úzké černé, kovově lesklé proužky, které
     se ve špičce spojují do tvaru šipky, ale nepronikají do úzkého zlatožlutého lemu. Černá stvolová
     kresba je výrazná především v dolní části závěsu. Přední strana krku, prsa a dolní část hrudi
     stejně jako holeně jsou leskle černé, promíšené hnědí bez přesného ohraničení, u starších 
     kohoutů jsou obě barvy zastoupeny rovnoměrněji; pravidelná kresba u kohoutů je předností; 
     záda a kryt křídel jsou u kohoutů purpurově červené s leskem; velké křídelní krovky jsou černé
     se zeleným leskem a tvoří výrazné zrcadlo; ruční letky jsou černé, na spodním okraji s hnědým 
     pruhem, loketní letky mají spodní prapor hnědý, horní černý, takže při složeném křídle tvoří
     hnědý trojúhelník; sedlový závěs je podobný jako krční, je však celkově tmavší, zlatohnědý,
     lesklý; ocasní kryt černý s hnědým lemováním, ocas je čistě černý, srpy s kovovým leskem;
     podsada je šedá, u kořene ocasu světlejší až bílá a proráží na povrch.    
     s l e p i c e: základní barva zlatožlutá s výraznou kresbou, hlava zlatožlutá, jemně černě 
     prokreslená, krční závěs zlatožlutý s podélnou černou až šedočernou stvolovou kresbou a 
     zlatožlutým lemem; vole, prsa a štíty křídel, záda a kryt ocasu jsou stejnoměrně zřetelně
     prokresleny dvojitým černohnědým obloukovitým proužkem; hnědočerná barva není přesně 
     ohraničena a formou pepření přechází i do základní barvy; velké letky křídel jsou šedočerné,
     dolejší prapor slabě žlutě stříkaný, malé letky mají horní prapor černý, spodní hnědožlutý tmavě-
     ji pepřený,při složení křídla tvoří hnědožlutě stříkaný trojúhelník; břicho a zadní partie břicha jsou
                     
                     
    hnědošedé bez kresby, holeně jsou též hnědošedé s nepatrnou kresbou, ocas a rejdováky jsou 
     hnědočerné; starší zvířata mají kresbu štítů křídel, zad a krytu ocasu méně výraznou.  
     Nepřípustné vady: u kohouta slámově žlutý krční nebo sedlový závěs bez černé stvolové
     kresby, zcela převládající nebo chybějící hněď na voleti, prsou, dolní hrudi nebo holeních, hněď
     ve velkých srpech, rezavá základní barva u slepic, nejasná nebo zcela chybějící kresba zvlášť
     na voleti, prsou.              
 - stříbrně kropenaté:  k o h o u t: hlava bílá, krční závěs stříbrobílý s černou stvolovou kresbou, která je nejvýraznější
     v dolní části závěsu; přední strana krku, prsa, břicho a holeně jsou leskle černé, promíšené
     bílou barvou bez přesného ohraničení, u starších kohoutů jsou obě strany zastoupeny  
     rovnoměrněji; pravidelná kresba v těchto partiích je předností; záda a kryt křídel jsou bílé; velké 
     křídelní krovky jsou černé se zeleným leskem a tvoří na křídle výrazné zrcadlo; ruční letky jsou
     černé s bílým pruhem na okraji vnějšího praporu, loketní letky mají vnitřní prapor černý, vnější
     bílý, takže se při složeném křídle tvoří bílý trojúhelník; sedlový závěs je bílý s černou stvolovou 
     kresbou; kryt ocasu je černý, většina per s bílým lemováním, ocas čistě černý, srpy s kovovým
     leskem; podsada je šedá, u kořene ocasu světlejší až bílá a proráží na povrch.  
     s l e p i c e: základní barva stříbřitě šedá s výraznou kresbou, hlava stříbrošedá, jemně černě 
     prokreslená, krční závěs stříbrobílý s černou stvolovou kresbou a stříbřitě bílým lemem, přední
     strana krku, prsa, štíty křídel, záda a kryt ocasu jsou stejnoměrně zřetelně prokresleny většinou
     dvojitým, někdy trojitým černošedým obloukovitým proužkem; černošedá barva není přesně
     ohraničena a formou pepření přechází i do základní barvy; okraj per je v základní stříbrošedé
     barvě; ruční letky jsou šedočerné, na vnějším praporu slabě stříbrošedě stříkané, loketní letky
     mají vnitřní prapor černý, vnější šedobílý, tmavěji pepřený; břicho a zvláště jeho zadní partie jsou
     šedé s nepatrně znatelnou kresbou nebo bez kresby; holeně jsou rovněž šedé s náznakem
     vlnité kresby, ocas černošedý, zčásti světleji stříkaný; starší zvířata mají kresbu štítů křídel, zad
     a krytu ocasu zpravidla méně výraznou.          
     Nepřípustné vady: u kohouta chybějící stvolová kresba v závěsech, čistě černá popřípadě
     čistě bílá prsa zcela bez kresby, rez v opeření; u slepice nejasná nebo chybějící kresba, rez v
     opeření.                
 - stříbrně zbarvené:  k o h o u t: hlava bílá, krční závěs stříbrobílý s černou stvolovou kresbou,přední strana krku a 
     prsa jsou černé s lehkou bílou kresbou v podobě lemu nebo jemného stříkání; holeně rovněž
     černé s bílými lemy, břicho černé, záda a kryt ocasu jsou bílé; velké křídelní krovky jsou černé
     se zeleným leskem a tvoří na křídle výrazné zrcadlo, ruční letky jsou černé s bílým pruhem na
     okraji vnějšího praporu; loketní letky mají vnitřní prapor černý, vnější bílý, takže se při složeném
     křídle tvoří bílý trojúhelník; sedlový závěs je čistě bílý bez stvolové kresby; kryt ocasu je černý,
     část per s bílým lemováním, ocas čistě černý, srpy s kovovým leskem.    
     s l e p i c e: hlava stříbřitě bílá, krční závěs rovněž stříbřitě bílý s černou stvolovou kresbou, záda,
     sedlo a štíty křídel jsou stříbrošedé s bělavými ostny per a jemným stříkáním v základní barvě;
     jednotlivá pera mají po obvodu úzký stříbřitě bílý lem; ocas je černošedý, pera krytu ocasu a
     horní rejdováky se světlým lemem  po obvodu; prsa jsou lososová, břicho a zadní partie popelavě 
     šedé, ruční letky šedočerné, loketní letky mají vnitřní prapor šedočerný, vnější šedý s  
     melírováním v základní barvě.            
     Nepřípustné vady: u kohouta čistě černá prsa bez kresby, stvolová kresba v sedlovém závěsu, 
     rez v opeření, u slepice velmi světlé, téměř bílé zbarvení prsou, rez v opeření zad a štítů křídel,
     chybějící světlé lemování per na zádech, na štítech křídel a sedle      
 - koroptví:  jako u vlašek              
     Nepřípustné vady:  u kohouta hnědá barva v černých plochách na voleti, prsou, spodině trupu
     a holeních, příliš světlý krční nebo sedlový závěs, u slepice nevýrazná kresba  
 - bílé:    kohout i slepice jsou čistě bílí v podsadě i krycím peří, bez žlutého nádechu; zobák a běháky
     jsou světle břidlicové barvy            
     Nepřípustné vady: silněji zažloutlé peří          
 - černobílé:  kohout i slepice jsou zbarveni podobně jako černobílé vlašky nebo hudánky - jde o směs bílé a 
     černé barvy; u kohoutů je černá barva se zeleným leskem; jednotlivá pera jsou černá s bílou
     skvrnou nebo zcela černá a jiná celá bílá - skvrnitost je nepravidelná; u mladých kohoutů 
     převládá černé zbarvení, u starších slepic bílé zbarvení; běháky jsou břidlicové i světle skvrnité, 
     oči černohnědé              
     Nepřípustné vady: u kohouta červená nebo žlutá pera v sedlovém závěsu nebo na štítech
                     
                     
     křídel, příliš bílé srpy nebo rejdováky, u slepic příliš bílý krk, světlé břicho a zadní partie, více 
     než tři zcela bílé letky v jednom křídle          
 - černé:    sytě černá barva s kovově zeleným leskem, zobák i běháky jsou břidlicové, oči černohnědé až 
     černé                
     Nepřípustné vady: barva bez lesku, zelenavé běháky      
                     
                     
                     
           Zdrobnělé české slepice - z Č          
                     
 Původ:    Čechy                
 Charakteristika:  odolná slepice lehkého plemene se snáškou 100 - 1200 vajec se smetanově nažloutlou  
     skořápkou; nejmenší hmotnost násadových vajec 40 g.      
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0;    min. 0,6;   max. 1,2;     slepice 0,6 - 0,8;    min. 0,4;   max. 1,0
     nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2;    min. 0,7;   max. 1,4;     slepice 0,7 - 1,0;    min. 0,5;   max. 1,2
 Kroužek:    kohout č. 13, slepice č. 11