Chov krůt

28.06.2012 13:28

 

 • tři užitkové typy, malý, střední a velký
 • malá
  • malý užitkový typ je zaměřen na výkrm krůťat do nízké hmotnosti a sice do 3-4 kg, aby byly dobře osvalené, trvání 10-12 týdnů
  • hmotnost dospělých krocanů je kolem 8 kg, dospělých krůt cca 5 kg, pohlavní dospělost kolem 30. týdne věku
  • průměrná snáška 130 vajec
 • střední
  • vykrmená krůťata o hmotnosti 5-6 kg, délka výkrmu 12-14 týdnů, živá hmotnost krocanů 15 kg, krůty 8 kg, pohlavní dospělost ve 32. týdnu věku
  • průměrná snáška na krůtu 100 vajec
 • velký (těžký)
  • krocani 25 kg, krůty 15 kg, pohlavní dospělost, nejdříve ve 33. týdnu věku, průměrná snáška přibližně kolem 80 vajec
  • výkrm těžkých jatečných krůt, oddělený výkrm podle pohlaví, ihned po vylíhnutí se mláďata sexují
  • krocani vykrmují se 20-24 týdnů, dosahují hmotnosti 16-21 kg, krůty 12-14 týdnů do 5-6 kg
  • využívá se rozdílné růstové schopnosti, krocani rostou u 20% rychleji což platí u drůbeže všeobecně a využívají lépe živiny z krmiva
  • dnes v ČR jenom velký užitkový typ s malým a středním u drobných chotárů se můžeme setkat a tyto produkty se k nám dováží. nejčastěji dovozy z Francie
  • slouží jako základ výroby polotovarů, jatečné trup se porcují
  • provádí se jenom umělá inseminace

Zásady chovu krůt

 • cílem je získat dostatečný počet násadových vajec
  • odchov – budoucí plemenný materiál, podle jednotlivého typu
  • koeficient dědivosti pro snášku je nízký 0,15, na živou hmotnost 0,50
 • dospělé chováme v halách na podestýlce
 • optimální teplota pro chov 15-20°C, zároveň nejvhodnější teplota pro snášku
 • teplota nad 25°C, působí nepříznivě na snášku, v první fázi snižuje hmotnost vajec, protože přijímají méně krmiva, nadále snižují svoji snášku, omezení také pod 15°C
 • relativní vlhkost 60-65 %, neměla by klesnout pod 50%
 • výživa
  • jedná krmná směs po celou dobu snášky, která obsahuje 17-18 % N látek
  • pro krocany těžké kolem 10% N látek
  • spotřeba krmiva na kus a den – 1 krůta 300-350 g, dospělý krocan 400-500 g
 • 1. snáškový cyklus – 15-24. týdnů – 80-100 vajec, průměrná hmotnost 85 kg
 • 2. snáškový cyklus – 15-20 týdnů – 65-85 vajec, hmotnost vajec může stoupnout 87 g
 • je potřeba hřadů pro odpočinek
 • snášková hnízda – poloautomatická, velké procento chovů má ruční sběr vajec, můžou být stlaná či nestlaná
 • když sbíráme vejce, tak 3x – 4x denně i u slepic
 • sběr násadových vajec 5-6x
 • 1 hnízdo pro max 4-5 krůt
 • hnízda do určité výšky, tak asi 30 cm od úrovně podestýlky
 • max. 1 krůta na m2
 • v halách krůty musí být označeny aby se poznalo, která má zákrok za sebou a která ne a prostor kam se vypouští inseminované krůty, také prostoro pro vlastní inseminaci a zároveň pro odběr spermatu od krocanů, 1 krocan na 30-35 krůt, inseminace 1x za 10-14 dnů, po tuto dobu bude snášet oplozená vejce, u krůt vydrží spermie ve vejcovou až 60 dnů, musí tam být ideální pH, krocan na 1,5 m2 podlahové plochy
 • krůťata jsou nejchoulostivější z drůbeže do konce týdne se může teplota snížit až na 30°C dříve nad 33°C
 • vlhkost pro vykrm kolem 65%
 • koncentrace je dána konečnou živou hmotností krmná směs až 28% N látek prvé 4 týdny výkrmu, od 5.-8. týdne s 25% N látek od 9.-12. týdne s 22,5%, nad 20 týden jenom s 15%, v současné době až 6 krmných směsí, prvé 3-4 týdny se krmí směs sypká, potom granulovaná
 • na m2 34 kg krmiva
 • svalovina roste rychleji než kostra u krocanů, končetiny jsou tedy potom lámavé a tím se zvyšují ztráty při výkrmu
 • nejhůře se adaptují na okolní prostředí
 • při výkrmu krůt nejvyšší ztráty do 8%
 • sklony ke kanibalismu