Dorkinky - DO

09.10.2012 12:37

 

      Dorkinky - DO                
                     
 Původ:    Anglie                
 Charakteristika:  masná slepice se snáškou 110 - 140 vajec s bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových 
     vajec je 55 g.              
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 3,3 - 4,0;     min. 3,0;   max. -;          slepice 2,8 - 3,5;    min. 2,5;   max. -
     nad 1 rok: kohout 3,8 - 4,7;     min. 3,2;   max. -;          slepice 3,3 - 4,2;    min. 2,7;   max. -
 Kroužek:    kohout č. 22, slepice č. 20            
  1. Plemenný typ:  těžší, velká, dlouhá, hluboká a širší slepice s typickými znaky masného plemene, s bohatým 
     opeřením, klidného temperamentu          
  Plemenné znaky                  
        kohouta:                  
  2. Hlava:  velká, ale ne hrubá              
    - zobák:  silný, masové barvy              
    - hřeben:  u stříbrokrkých a stříbrně lemovaných jednoduchý, vzpřímený, velký, u bílých a krahujcovitých
     růžicový, vpředu široký, dobře perlený, s lehce zvednutým trnem      
    - obličej:  červený, slabě opeřený            
    - ušnice:  slabě vyvinuté, červené            
    - laloky:  velké, jemné tkáně              
    - oči:    oranžově červené              
  3. Trup:    široký, dlouhý, hluboký, obdélníkového tvaru, vodorovně nesený      
    - záda:    dlouhá, široká, s bohatým závěsem          
    - prsa:    velmi hluboká, široká, plná            
    - břicho:  daleko dozadu sahající            
  4. Krk:    krátký, s plným dlouhým závěsem          
      Křídla:  těsně přilehlá k tělu              
      Ocas:    široký, plný, poměrně výše nasazený, se širokými a dlouhými srpy    
      Nohy:                  
    - holeně:  krátké, silné, zmasilé, dobře opeřené          
    - běháky:  krátké, silné, světle masové barvy, u bílých a krahujcovitých s pěti prsty ( pátý prst je dobře 
     oddělen od čtvrtého prstu) a u stříbrokrkých a stříbrně lemovaných břidlicové    
  5. Opeření:  měkké, s bohatou podsadou, přesto však hladce přilehlé      
   Plemenné znaky působí ještě mohutněji než kohout pro velmi krátký krk, hluboká prsa a trup, plně vyvinuté břicho,
          slepice:  nižší postoj a dobře vyvinutý, výše posazený ocas; jednoduchý hřeben je poněkud klopený
     Nepřípustné vady: užší nebo vyšší postoj, malý hřeben      
  5. Zbarvení:                  
  - stříbrokrké:  jako u vranohlavek              
  - černé stříbrně  k o h o u t: hlava stříbřitě bílá, krční a sedlový závěs stříbřitě bílé s černou stvolovou kresbou, 
       lemované:  prsa od hrdla až po vole čistě černá s lehkým stříbrným lemem; u starších kohoutů sahá 
     prokreslení poněkud hlouběji; kryty křídel a záda stříbřitě bílé, ostatní opeření těla včetně 
     zrcadla černé se zeleným leskem, zobák světle až tmavě rohový, běháky masové se šedým
     nádechem a bílými chodidly            
     s l e p i c e: hlava a krční závěs srříbřitě bílé s černou stvolovou kresbou, prsa až po vole černá
     s lehkými stříbřitými lemy, ostatní opeření těla černé, běháky šedavě bílé s bílými chodidly,
     u starších slepic světlejší; nahnědlé oči přípustné, zobák světle až tmavě rohový  
     Nepřípustné vady: u kohouta bílé zrcadlo, nevýrazná kresba, prokreslené holeně, u slepice
     světlé stvoly na prsou, lemování na hrudi          
  - bílé:    barva je u krycího peří a podsady čistě bílá, bez jiných nádechů      
  - krahujcovité:  jako u amroksek