Důvodová zpráva pro vyřazení poštovních holubů z posuzování na výstavách pořádaných ČSCH.

29.03.2012 13:14

 

1/ Moderní šlechtění poštovních holubů bylo započato v Belgii v létech 1820 – 1850 a bylo zaměřeno jen na letových vlastnostech jednotlivých holubů, kteří byli na sebe vzájemně napařování. V žádném případě není zmínka o upevňování typologických znaků. / The Sport of Pigeon Racing/ Dr. W. Anderson český překlad 1958.

 

2/ Byly šlechtěny různé kmeny / typy/ poštovních holubů které vykazovaly odlišné typologické znaky: Vegge, Grootes, Ulens, Hansenne, Delathouwer. Tento směr šlechtění byl prováděn za účelem rychlosti a spolehlivosti poštovních holubů na závodech.

 

3/ Metodika posuzování poštovních holubů je odlišná od metodiky posuzování okrasných a užitkových holubů. Je založena na posouzení holuba pěti posuzovateli, z nichž přidělené body nejvyšší a nejnižší se škrtají a ze zbylých tří posouzení se zprůměruje výsledná bodová známka, systém přidělování bodů je čtvrt bodový.

 

4/ Na výstavách pořádaných ČSCH jsou vystavování poštovní holubi v liniích, které nejsou prošlechtěny v typologických znacích, tak jak to požaduje současný vzorník plemen holubů pro poštovního holuba vydaný ČSCH, ale v liniích představující výše uvedené sportovní holuby.

 

5/ Komise sboru doporučuje šlechtění poštovního holuba pro výstavní účely jako vlastní národní plemeno po vzoru okolních zemí / Polsko, Holandsko, Maďarsko/.

 

6/ Toto stanovisko doporučuje shromáždění sboru posuzovatelů holubů na svém jednání v Čáslavi dne 24. - 25. března 2012.

 

Předkladatel: Komise sboru posuzovatelů