Evidence členské základny

05.02.2013 09:40

Český svaz chovatelů

Sekretariát ÚV ČSCH, redakce časopisu Chovatel, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Tel.: 284683453, fax: 284681451, e-mail: chovatel@cschdz.eu, https://www.cschdz.eu

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100 


ČSCH, Okresní organizace Trutnov, 

Miloslav Hertl, Stanovice 33, 544 01 Dvůr Králové

 

Číslo jednací:  Vaše č.j./ze dne:                          Vyřizuje/linka:   Dne: 

9-1/2013                                               Martin Kabát, DiS.                   1. 1. 2013

Věc: Evidence členské základny

Vážená přítelkyně, vážený příteli,


Dne 1.1.2013 byl zahájen zkušební provoz elektronické evidence členů Českého svazu chovatelů, která slouží k aktualizaci údajů o členské základně, elektronickému objednání členských známek a časopisu Chovatel a evidenci vyznamenání. V souvislosti s touto změnou budou na valné hromadě ČSCH dne 25. 5. 2013 vydávány staronové členské průkazy v hodnotě 3 Kč/kus. 


Zároveň Vás prosíme, abyste Vaše aktualizované osobní údaje, které jste do 30. 11. 2012 zaslali na sekretariát ČSCH, cvičně vložili do databáze a vyzkoušeli si tak fungování databáze. 


V případě, že budete mít jakýkoli dotaz či vyvstane jakákoli nejasnost, neváhejte kontaktovat sekretariát ČSCH, a to:


Martina Kabáta, DiS,   tel.: 734 598 973,  e-mail: kabat@cschdz.eu

Tomáše Marušáka,   tel.: 734 621 752,  e-mail: registr@cschdz.eu

 


                                   S chovatelským pozdravem


Martin Kabát, DiS.

generální sekretář ČSCH