Faverolky původní - FAP

09.10.2012 12:47

 

        Faverolky původní - FAP            
                     
 Původ:    Francie                
 Charakteristika:  Původní krajové masné plemeno u kterého bylo vylepšení znaků masné užitkovosti docíleno 
     křížením s hudánkami, dorkinkami a brahmánkami. Hlavní důraz je kladen na množství a
     kvalitu masa. Snáška je asi 130 - 160 vajec s krémovou až hnědou skořápkou, minimální
     hmotnost násadových vajec je 55 g.          
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 3,1 - 3,7;    min. 2,8;   max. 4,2;     slepice 2,6 - 3,2;    min. 2,3;   max. 3,7
     nad 1 rok: kohout 3,6 - 4,4;    min. 3,0;   max. 4,9;     slepice 3,0 - 3,8;    min. 2,4;   max. 4,3
 Kroužek:    kohout č. 24, slepice č. 22            
  1. Plemenný typ:  Slepice středně těžkého typu, majestátního vzhledu, většího tělesného rámce, s mohutným, ale 
     nepříliš dlouhým trupem, vousem a mírně opeřenými pětiprstými běháky    
  Plemenné znaky                  
         kohouta:                  
  2. Hlava:  dosti velká, podobná hlavě sovy            
    - zobák:  krátký, silný, rohové barvy            
    - hřeben:  jednoduchý, středně velký, s 5 - 6 zuby          
    - obličej:  červený, převážně zakrytý vousem          
    - ušnice:  středně velké, zcela zakryté vousem, barva bez významu      
    - laloky:  zakrnělé, zcela kryté vousem            
    - vous:    bohatý, trojdílný, rozdělený na bradní vous a lícní vousy, zcela zakrývá hrdlo, laloky, ušnice,
     obličej a sahá až k očím, aniž by bránil v rozhledu        
    - oči:    mírně vystouplé, světle červené            
  3. Trup:    silný, prostorný, široký a hluboký, ale nepříliš dlouhý, vodorovně nesený    
    - záda:    široká, rovná              
    - prsa:    velmi široká, hluboká, dobře vyvinutá          
    - břicho:  dobře vyvinuté, ne však spuštěné          
  4. Krk:    silný, s bohatým a vpředu dobře uzavřeným krčním závěsem      
      Křídla:  silná, krátká, poněkud předsunutá, těsně přilehlá        
      Ocas:    široce nasazený, bohatý, středně dlouhý, nepříliš vysoko nesený      
      Nohy:                  
    - holeně:  silné, široce postavené, bohatě opeřené avšak bez náznaků  "supího peří"    
    - běháky:  středně dlouhé, spíše silnější, pětiprsté, s dobře oddělenými jednotlivými prsty, na vnější straně 
     a na vnějších prstech mírně opeřené, bílé nebo masové barvy      
  5. Opeření:  bohaté, husté, měkké, hladce přilehlé, matného lesku, jednotlivá pera široká, zakulacená, s
     hustou podsadou              
  Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Celkově
          slepice:  je menší s hlubším trupem a nižším postojem. Hřeben má malý, vzpřímenný.  
 Nepřípustné vady:  malý tělesný rámec, lehčí tělesný typ, slabá zmasilost, příliš vysoký postoj, viditelné laloky a
     ušnice, silně vyvinuté "supí paty".          
  5. Zbarvení:                  
 - světle lososové:  k o h o u t: spodní část trupu, břicho a holeně převážně černé, někdy proložené trochou bílých 
     per, vous černý; krční a sedlový závěs smetanově zbarvený s černou stvolovou kresbou, která
     je v sedlovém závěsu méně výrazná; záda a ramena zbarvena směsí bílé, smetanové a černé
     barvy s výskytem jednotlivých červenohnědých per; na štítech křídel černé, kovově lesklé 
     zrcadlo, vnitřní prapory ručních i loketních letek jsou černé, vnější prapory jsou bílé až   
     smetanové a na složeném křídle vytvářejí bílý trojúhelník; ocas je černý se zeleným leskem,
     někdy s menší příměsí zašedlých nebo rezavých per; opeření běháků je černé nebo černé s
     šedými skvrnami.              
     s l e p i c e: prsa, spodní část trupu, břicho, holeně a vous smetanově zbarvené; krční závěs
     lososový s hnědou (zásadně ne černou) stvolovou kresbou; záda, ramena a štíty křídel lososové
     ve světlém odstínu; letky světle lososové, vnitřní prapory zpravidla s jemným šedočerným 
     pepřením; ocas lososový, konce rejdovacích per hnědé; opeření běháků je smetanové.