Hedvábničky - HE

23.06.2012 11:32

     
        
 Původ:    východní Asie
 Charakteristika:  Velmi staré okrasné plemeno s řadou specifických znaků, především zvláštní strukturou peří a
     černomodrým zbarvením kůže, svaloviny, kostí i vnitřních orgánů. Vyniká vysokou kvokavostí a 
     výrazným mateřským pudem. Těchto vlastností lze využít nejen pro odchov vlastních kuřat, ale i 
     mláďat různých jiných plemen nebo druhů. Snáška je asi 80 vajec se světle hnědou skořápkou. 
     Minimální hmotnost násadových vajec je 35 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,3 - 1,6;    min. 1,1;    max. 2,1;       slepice 1,1 - 1,4;    min. 0,9;    max. 1,9
     nad 1 rok: kohout 1,4 - 1,8;    min. 1,2;    max. 2,3;       slepice 1,2 - 1,6;    min. 1,0;    max. 2,1
 Kroužek:    kohout č. 16, slepice č. 15
  1. Plemenný typ:  Slepice těžkého typu, malého tělesného rámce, s trupem zaoblené krychle, se středně vysokými,
     pětiprstými, krátce opeřenými běháky a s měkkým hedvábným opeřením. Na temeni hlavy má 
     středně velkou chocholku. Hřeben, obličej a laloky má černomodré a stejné, černomodré zbarvení,
     má i kůže na celém povrchu těla. Chová se ve větším počtu bezvousých i vousatých rázů.
     VV: bílé nebo žluté zbarvení kůže
   Plemenné znaky  
         kohouta:  
  2. Hlava:  malá, zakulacená, s menší lebeční výdutí na temeni  VV: hrubá; chybějící výduť
    - chocholka:  středně velká, vyrůstá těsně za hřebenem, růst opeření směřuje dozadu a v zadní části mírně vyčnívají
     jednotlivá poněkud delší pera
     VV: velmi malá, nebo naopak velmi velká, zabraňující v rozhledu
    - zobák:  krátký, poměrně silný, modravý až černý podle zbarvení peří
    - hřeben:  středně velký, růžicového typu, ale specificky utvářený do podoby poloviny vlašského ořechu, 
     protkaný zpravidla nepravidelnými příčnými rýhami, bez drobného perlení a bez trnu, černomodrý
     VV: klasický růžicový hřeben, výrustky, trny, výrazně odchylné, zejména červené zbarvení
    - obličej:  černomodrý, poměrně jemný  VV: zcela jinak zbarvený
    - ušnice:  sytě tyrkysově modré, malé, jemné; u vousatých barva, velikost i struktura bez významu
     VV: u bezvousých silně pročervenalé, probělené, nebo tmavě černomodré
    - laloky:  u bezvousých černomodré, menší až středně velké až větší, kulatého tvaru, jemné tkáně; u vousatých
     zcela zakrnělé, kryté vousem    VV: u bezvousých zcela jinak zbarvené, velmi dlouhé, hrubé,  
     kornoutovité; u vousatých výrazněji vyvinuté, nezakryté vousem
    - vous:    plný, pravidelně utvářený, nedělený, zcela kryje laloky       VV: řídký, nezakrývající laloky
    - oči:    výrazné, černé až černohnědé      VV: světlé
  3. Trup:    krátký, široký a hluboký, tvaru zaoblené krychle; vodorovně nesený  VV: dlouhý, úzký; výše
     zvednutý
    - záda:    krátká, široká, mírně stoupající do bohatě opeřeného sedla   VV: dlouhá, úzká, vzad spadající
    - prsa:    široká, plná, výrazně klenutá, níže nesená    VV: plochá
    - břicho:  plné, bohatě opeřené
  4. Krk:    krátký, bohatě opeřený; u vousatých krční závěs vzadu nahoře načechraný
      Křídla:  krátká, široká, vodorovně nesená; vnitřní prapory letek v konečné třetině rozvolněné, vnější prapory 
     převážně rozvolněné, často s jednotlivými volně visícími paprsky
     VV: převážně nerozvolněné prapory letek
      Ocas:    krátký, široce nasazený pod úhlem 45 - 50 °, plynule vycházející z linie sedla; prapory rejdováků a
     velkých srpů v dolních dvou třetinách převážně propojené, v koncové třetině rozvolněné; prostor ocasu
     vyplněn bohatým prachovým peřím         VV: dlouhý, úzký, nízko nesený; převážně nerozvolněné 
     prapory rejdováků a srpů
      Nohy:  
    - holeně:  krátké, bohatě opeřené měkkým peřím    VV: dlouhé; supí peří
    - běháky:  kratší až středně dlouhé, pětiprsté, čtvrtý a pátý prst dobře oddělené; černomodré; na vnější straně
     běháku a vnějších prstech porostlé kratšími " punčoškami"; postoj širší
     VV: dlouhé, výraznější odchylky ve stavbě prstů, velmi bohaté rousy; úzký postoj
  5. Opeření:  bohaté, měkké, kypré, hedvábné struktury sestávající z rozvolněných, vlasům podobných per s 
     měkkými stvoly a paprsky bez pevně spojených praporů, doplněné bohatým prachovým peřím.
     Vlivem hedvábné struktury peří se jeho zbarvení jeví jako méně intenzivní a jednotlivé prvky kresby
     jsou méně kontrastní než u peří s normální strukturou
     VV: úzké, tvrdé peří, přilehlé, nedostatečně rozvolněné prapory, málo prachového peří
   Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Je celkově
          slepice:  menší, trup má plnější, širší a hlubší a břicho prostornější. Vlivem kratšího a měkčího opeření se jeví
     ještě zavalitější než kohout. Hřeben a laloky jsou podstatně menší než u kohouta. Chocholku má 
     
     
     středně velkou, na rozdíl od kohouta plnější a více uzavřenou.
     VV: velký, hrubý hřeben, nízko nesený ocas
     1. Bílé                                                 6. Zlatě zbarvené
     2. Černé                                              7. Stříbrošedé
     3. Modré                                              8. Žluté
     4. Bílé modře skvrnité                         9. Červené
     5. Divoce zbarvené                           10. Krahujcovité
     
        zdrobnělé Hedvábničky - z HE
     
 Původ:    Holandsko
 Charakteristika:  Zdrobnělá forma velkého plemene. Údaje o snášce chybí. Vejce se světle hnědou skořápkou.
     Minimální hmotnost násadových vajec je 25 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,5 - 0,7;    min. 0,4;    max. 0,9;        slepice 0,4 - 0,6;    min. 0,3;    max. 0,8
     nad 1 rok: kohout 0,7 - 0,9;    min. 0,5;    max. 1,1;        slepice 0,6 - 0,8;    min. 0,4;    max. 0,9
 Kroužek:    kohout č. 13, slepice č. 11