Holandští soví vousáči - HSV

01.02.2013 08:16

 

                      Holandští soví vousáči - HSV
   
 Původ:  Holandsko
 Charakteristika:  Původní nosné plemeno. Je temperamentní a otužilé. Barva kůže je bílá. Snáší vejce s bílou 
   skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 55 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,1 - 2,4;    min. 1,8;    max. 2,9;        slepice 1,4 - 1,7;    min. 1,1;    max. 2,2
   nad 1 rok: kohout 2,2 - 2,6;    min. 2,0;    max. 3,1;        slepice 1,5 - 1,9;    min. 1,3;    max. 2,4
 Kroužek:  kohout č. 18, slepice č. 16
  1. Plemenný typ:  Plemeno lehkého typu, menšího tělesného rámce, s mírně zvednutým trupem, s růžkovým hřebenem,
   s výše nasazeným ocasem, středně vysokého postoje. Pro plemeno je typický "soví" výraz, daný
   utvářením znaků hlavy, zejména vousem.                    VV: chybějící "soví" výraz
   Plemenné znaky  
         kohouta:  
  2. Hlava:  středně velká, širší, spíše kratší; mezi očima a nosními dírkami je růžově zbarvená vyvýšená partie
   vycházející z ozobí, která je opeřená drobným peřím; na temeni za hřebenem je peří obvykle mírně
   zvednuté a vytváří náznak malé chocholky          VV: úzká
    - zobák:  středně dlouhý, silný, ke špičce zřetelně zahnutý, s výrazně vystupujícím ozobím, které přechází až
   do partie obličeje; nosní dírky jsou široké a výrazně vystupují; barva je odvislá od zbarvení peří
   VV: štíhlý, nevýrazné ozobí a nosní dírky
    - hřeben:  růžkový; tvořený masitou vyvýšeninou nad zobákem, ze které vyrůstají nad očima kolmo dva 1,5 - 2,0
   cm vysoké, válcovité růžky, které při pohledu zpředu tvoří tvar písmene "V"  
   VV: nazad sklopené růžky
    - obličej:  červený; téměř zcela zakrytý vousem          VV: výrazně viditelný
    - ušnice:  barva bez významu; malé, zcela zakryté vousem        VV: viditelné
    - laloky:  zakrnělé, zcela zakryté vousem           VV: vyvinuté, vystupující z vousu
    - vous:  výrazně vyvinutý, velký, velmi bohatý, plný, nerozdělený, dlouhý, lehce zvlněný až nakadeřený; je 
   závojovitě utvářený dolu na hrdlo a do stran až na krk; zcela zakrývá zakrnělé laloky, ušnice a téměř
   celý obličej až za oči            VV: slabě vyvinutý, dělený
    - oči  velké, živé, hnědočervené
  3. Trup:  středně dlouhý, dobře osvalený, poněkud zvednutý             VV: krátký, vodorovně nesený
    - záda:  nepříliš dlouhá, rovná, mírně nazad skloněná, poměrně široká, plynule vycházející z linie krčního
   závěsu
    - prsa:  plná, široká, klenutá, dobře zaoblená, vypjatě nesená            VV: plochá
    - břicho:  dobře vyvinuté
  4. Krk:  středně dlouhý, vzpřímený, lehce zahnutý, s dobře vyvinutým krčním závěsem       VV: řídký závěs
      Křídla:  delší, výrazně vyvinutá, k trupu pevně přilehlá
      Ocas:  výrazný, s vějířovitě rozevřenými rejdováky a s dobře vyvinutými a výrazně zahnutými hlavními a
   vedlejšími srpy; poněkud výše nasazený pod úhlem asi 50 - 55°, s mírně patrným zlomem v přechodu
   z linie sedla    VV: úzký, nízko nasazený nebo kolmý, málo zahnuté srpy
     Nohy:  
    - holeně:  středně dlouhé, zřetelně viditelné, s přilehlým opeřením
    - běháky:  středně dlouhé, barva v závislosti na zbarvení peří
  5. Opeření:  kratší, přilehlé
   Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově
          slepice:  menší, má hlubší, zavalitější trup, kratší krk a nižší postoj. Růžky hřebene jsou dlouhé asi 1 cm.
   Vějířovitě rozevřený ocas je nasazen pod úhlem asi 50°.
   VV: sevřený, vysoko nebo nízko nesený ocas
  5. Barevné rázy:  1. Bílé - zobák světle rohový; běháky světle modré
   2. Černé - zobák černý až tmavě rohový; běháky tmavě břidlicové až černé
   3. Modré s lemy - zobák tmavě rohový; běháky břidlicové
   4. Bílé černohlavé - zobák tmavě rohový; běháky tmavě modré
   5. Modré černohlavé - zobák tmavě rohový; běháky břidlicové
   6. Měděně červené černohlavé - zobák tmavě rohový; běháky tmavě rohové
   7. Zlaté černě tečkované černoocasé - zobák tmavě rohový; běháky tmavě rohové
   8. Stříbrné černě tečkované černoocasé - zobák tmavě rohový; běháky tmavě rohové
   9. Žlutě plavé bíle tečkované běloocasé - zobák tmavě rohový; běháky tmavě rohové
   10. Zlaté černě pruhované - zobák tmavě rohový; běháky tmavě rohové
   11. Stříbrné černě pruhované - zobák tmavě rohový; běháky tmavě rohové
   12. Krahujcovité - zobák rohový; běháky masové
   
   
   
                  zdrobnělí Holandští soví vousáči - z HSV
   
 Původ:  Holandsko
 Charakteristika:  Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáší vejce s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových
   vajec je 30 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0;    min. 0,6;    max. 1,2;        slepice 0,6 - 0,8;    min. 0,4;    max. 1,0
   nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2;    min. 0,7;    max. 1,4;        slepice 0,7 - 1,0;    min. 0,5;    max. 1,2
 Kroužek:  kohout č. 11, slepice č. 9