Hudánky - HU

01.02.2013 08:19

 

 

Hudánky - HU

Původ:

 

 

Francie

 

 

Charakteristika:

 

 

drůbež určená na výkrm, s jemným bílým masem, raná, s roční snáškou 130 - 160 vajec s bílou

 

 

 

skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec 53 g.

 

 

Hmotnost kg:

 

 

do 1 roku: kohout 2,5 - 3,0; min. 2,2; max. 3,5; slepice 2,0 - 2,5; min. 1,7; max. 3,0

 

 

 

nad 1 rok: kohout 2,8 - 3,5; min. 2,4; max. 4,0; slepice 2,3 - 3,0; min. 1,9; max. 3,5

 

 

Kroužek:

 

 

kohout č. 20, slepice č. 18

 

 

 

 

1. Plemenný typ:

středně vysoká, silná, dobře zmasilá slepice válcovitého trupu, s velkým kulatým chocholem, plným

 

 

 

vousem, motýlkovým hřebenem, s pěti prsty, živého temperamentu

 

 

 

 

Plemenné znaky

 

 

 

kohouta:

 

 

 

 

 

2. Hlava:

široká, dobře klenutá, na lebce téměř polokulovitá výduť, která je podkladem pro chochol

 

 

- chochol:

 

 

velký, kulovitý, hustý, dozadu usměrněný, takže vytváří volný prostor pro hřeben; je tvořen širokým,

 

 

 

dlouhým, tuhým peřím, paprskovitě rozloženým, takže nepřiléhá k hlavě

 

 

- zobák:

 

 

krátký, dosti silně zahnutý, černý nebo černě skvrnitý

 

 

- hřeben:

 

 

motýlkový, tvoří ho dva vedle sebe ležící, ploše vyklenuté listy s mírně hlubokým zoubkováním, střední

 

 

 

velikosti, živě červený

 

 

- obličej:

 

 

červený

 

 

- ušnice:

 

 

malé, kryté vousem, barva je bez významu

 

 

- laloky:

 

 

malé, krátké, překryté vousem

 

 

- vous:

 

 

velmi dobře utvářený, z části pod zobákem a dvou částí lícních, závojovitě spadá dolů

 

 

- oči:

 

 

červenožluté

 

 

 

 

3. Trup:

táhle válcovitý, přitom široký a hluboký, mírně zvednutě nesený

 

 

- záda:

 

 

široká, středně dlouhá, s bohatým závěsem

 

 

- prsa:

 

 

velmi plná, široká a hluboká

 

 

- břicho:

 

 

plné, široké

 

 

 

 

4. Krk:

zavalitý, nepříliš dlouhý, s bohatým závěsem

 

 

 

 

Křídla:

přilehlá

 

 

 

 

Ocas:

bohatý, plný, se širokými, pěkně zahnutými srpy, nepříliš vysoko nasazený asi 30 - 40°.

 

 

 

 

Nohy:

 

- holeně:

 

 

krátké, zavalité, z větší části skryté v peří

 

 

- běháky:

 

 

kratší, silné, neopeřené, šíře postavené, červenavě bílé s načernalými skvrnami nebo šedé s tmavými

 

 

 

skvrnami, s pěti prsty, pátý je dobře oddělen od čtvrtého a směřuje dovnitř, je dosti dlouhý, mírně

 

 

 

zvednutý vzhůru

 

 

 

 

5. Opeření:

měkké, ale přilehlé, bez podušek

 

 

 

 

Plemenné znaky

téměř vodorovně nesený trup je zavalitý, masívnější a hřmotnější než u kohouta, má plná a široká

 

 

 

 

slepice:

prsa, široké a hluboké břicho, přiměřené dlouhá a široká, mírně se svažující záda, středně velký,

 

 

 

uzavřený ocas, který je poměrně nízko nasazen pod úhlem asi 30°; chochol je hustý, vysoko a rovně

 

 

 

na hlavě nasazený, kulovité formy; vous tvoří mohutná "podbradní" část a dvě menší části lícní.

 

 

 

 

5. Zbarvení:

 

 

 

- bílé:

 

 

čistě bílé, jen u kohouta je ve vousu a chocholu přípustný slabý smetanový nádech

 

 

- modré:

 

 

barva světle modrošedá, světlejší je žádoucí, bez kresby; bílá pera jsou dovolena jen v chocholu;

 

 

 

kohout je tmavšího odstínu, v krčním závěsu až do barvy smetanové černě

 

 

- černobílé:

 

 

zelenavě lesklá čerň a čistá běl je rozdělena pokud možno rovnoměrně po celém těle, u kohouta

 

 

 

černá barva převládá; podobně je tomu i u mladých zvířat obojího pohlaví, jinak by ve druhém roce byla

 

 

 

příliš světlá

 

 

 

 

Nepřípustné vady:

nedostatečně vyvinuté prsty, nesprávně utvářený hřeben, malý, nepravidelný chochol, neúplný, slabě

 

 

 

vyvinutý vous, plochá prsa