Husy české chocholaté - h ČCH

18.05.2012 22:04

 

    Husy české chocholaté -  h ČCH  
 Původ:    Čechy  
 Charakteristika:  Plemeno hus vyšlechtěné ve východních Čechách z hus českých dlouhodobou selekcí na   
     chocholatost Je nenáročné a vhodné zejména pro extenzivní podmínky. Předností je vysoká  
     jatečná výtěžnost a velmi dobrá kvalita masa. Peří má výbornou kvalitu a vysoký podíl prachového  
     peří. Snáší 15 i více bílých vajec v jednom nebo dvou snáškových cyklech. Minimální hmotnost  
     násadových vajec je 120 g. Pud sezení na vejcích a vodění housat  je u naprosté většiny hus  
     zachován.  
 Hmotnost kg:  do 1 roku: houser 4,6 - 5,2;    min. 4,1;   max. 6,0;        husa 3,6 - 4,2;    min. 3,1;   max. 5,0  
     nad 1 rok: houser 5,0 - 6,1;    min. 4,5;   max. 6,6;        husa 4,3 - 5,4;    min. 3,5;   max. 5,6  
 Kroužek:    houser i husa č. 24  
  1. Plemenný typ:  Bílá husa spíše menšího tělesného rámce, s kratším, širokým trupem, kratším, silnějším, mírně   
     esovitým krkem a menší zakulacenou hlavou s velmi výraznou chocholkou na temeni.  
     VV: mohutný tělesný rámec  
   Plemenné znaky housera:  
  2. Hlava:  spíše menší; v celé horní linii a zvláště pak v partii čela zřetelně klenutá, s výraznými lícemi; na  
     temeni hlavy je výduť lebeční kosti, která tvoří podklad pro chocholku  
     VV: velká, hrubá, dlouhá, plochá,úzká, chybějící lebeční výduť,lalok nebo jeho náznak  
    - chocholka:  větší, výrazná, symetricky utvářená, na zadní straně částečně otevřená  
     VV: malá, chybějící  
    - zobák:  menší až střední velikosti; rovný, jemnější u kořene, se znatelným zaúhlením přechodu do linie  
     klenutého čela; oranžově červený s narůžovělým nehtem  
     VV: velký, hrubý, dlouhý, klabonosý,hrubší u kořene; žlutý,masově zbarvený  
    - oči:    modré  
    - obočnice:  úzké, jemné struktury, sytě oranžové      VV: hrubé, opeřené  
  3. Trup:    spíše kratší, široký, při pohledu shora vejčitý, šířka trupu je větší než jeho hloubka; nízko nesený,  
     osa trupu svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 10°                  VV: dlouhý,úzký,vysoko nesený  
    - záda:    široká, mírně klenutá, dozadu mírně skloněná  
    - prsa:    široká, plná, kulatá a hladká, velmi dobře osvalená  
    - břicho:  široké, plné, zakulacené  
    - podbřišek:  jednoduchý, menší až střední velikosti; nevyvinutý podbřišek u mladých zvířat není vadou  
     VV: dvojitý podbřišek  
  4. Krk:    kratší, nejvýše středně dlouhý, silnější, mírně esovitý; dobře opeřený, s výrazně tvarovaným peřím  
     VV: dlouhý, štíhlý,zcela rovný nebo naopak velmi silně esovitý; řídce opeřený  
      Křídla:  těsně k tělu přilehlá, jejich délka dosahuje konce ocasu a na kořeni ocasu jsou lehce překřížená  
     VV: dlouhá ,značně překřížená  
      Ocas:    nepříliš dlouhý, téměř vodorovně nesený          VV: vysoko zvednutý  
      Nohy:    
    - holeně:  krátké, poměrně silné, peřím zakryté                     VV: dlouhé  
    - běháky:  kratší; růžové, u starších zvířat až do červena zbarvené, se světlými drápy; postoj široký  
     VV: dlouhé, oranžové, žluté; úzký postoj  
  5. Opeření:  bohaté, jemné, husté a pružné, s vysokým podílem prachového peří  
     VV: tvrdé, řídké , málo prachového peří  
    Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s houserem. Je celkově menší, hlavu a zobák má jemnější  
            husy:  a krk kratší.  
  5. Barevné rázy:  Bílé                                                                   Nepřípustné vady: šedé peří ve větším rozsahu