Husy dypolcké - h D

18.05.2012 22:08

 

          Husy dypolcké - h D
     
 Původ:    Německo
 Charakteristika:  Středně těžká husa, schopná výkrmu, dobře využívající statková krmiva a snášející ve dvou
     oddělených cyklech celkem 30 a více bílých vajec o nejmenší hmotnosti 140 g; vejce vysedí sama;
     první snáškový cyklus začíná již na podzim.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: houser 6,2 - 6,9;    min. 5,7;   max. 7,7;          husa 5,0 - 5,7;    min. 4,5;   max. 6,5
     nad 1 rok: houser 6,6 - 7,8;    min. 6,1;   max. 8,3;          husa 5,4 - 6,6;    min. 4,9;   max. 7,1
 Kroužek:          Houser i husa č. 27
  1. Plemenný typ:  středně velká, lehce pohyblivá husa hrdého, vzpřímeného postoje, s delším trupem, štíhlejším 
     krkem, s delší, úzkou hlavou a středně dlouhým, rovným zobákem; je živého temperamentu
  Plemenné znaky:  
  2. Hlava:  delší, plochá, značně úzká, bez znatelných lící; horní linie hlavy od zobáku až k šíji mírně táhle 
     klenutá
    - zobák:  středně dlouhý s rovnou horní linií, kterou navazuje plynule do linie čela, oranžově červený s 
     narůžovělým nehtem
    - oči:    tmavě modré
    - obočnice:  úzké, oranžově žluté
  3. Trup:    Poněkud delší, široký, hluboký, silně stavěný, dobře zaoblený, výše nesený
    - záda:    téměř rovná, jen málo podélně klenutá, široká, do stran dobře zaoblená, k ocasu plynule klesající
    - prsa:    dlouhá, široká, plná
    - břicho:  plné, hladké, dobře zaoblené, u houserů a hus do jednoho roku bez podbřišku, u starších hus s
     menším jednoduchým podbřiškem; naznačený jednoduchý podbřišek u housera však není vadou
  4. Krk:    delší, jeho délka odpovídá asi 2/3 délky trupu, štíhlý, zpříma nesený, v horní části poněkud zahnutý
      Křídla:  vysoko nesená, těsně přilehlá, špičky ručních letek se na kořeni ocasu lehce kříží
      Ocas:    vodorovně nesený, uzavřený, plný kryt ocasu prodlužuje linii zad
      Nohy:  
    - holeně:  středně dlouhé, jen částečně zakryté peřím
    - běháky:  středně dlouhé, silné, ale ne hrubé, načervenalé se světlými drápy
  5. Opeření:  tvrdé, dobře přilehlé
  5. Zbarvení:  bílé - čistě bílé peří po celém těle
     Přípustné vady:  nepatrné odchylky od typu, trochu vyšší čelo, poněkud výše nesený trup, mírně šikmý podbřišek,
     šedé peří v nepatrném rozsahu
  Nepřípustné vady:  široká, hrubá, krátká nebo příliš dlouhá hlava, příliš krátký nebo příliš dlouhý krk, velmi nízko
     nesený trup, kýl, dvojitý podbřišek, šedé peří ve větším rozsahu
     
    Bitmap