Husy labutí - h LB

19.07.2012 11:12

 

          Husy labutí - h LB
     
Původ:    severní Čína a východní Sibiř
 Charakteristika:  lehká husa živého temperamentu a elegantního tvaru se snáškou 50 a více bílých vajec o
     nejmenší hmotnosti 120 g. U většiny hus není zachován pud sezení na vejcích. Proti jiným 
     plemenům je v mase nižší obsah tuku.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: houser 4,6 - 5,2;     min. 4,1;   max. 6,0;        husa 3,3 - 3,9;     min. 2,8;   max. 4,7
     nad 1 rok: houser 5,0 - 6,1;     min. 4,5;   max. 6,6;        husa 3,7 - 4,8;     min. 3,2;   max. 5,3
 Kroužek:    houser i husa č. 24
  1. Plemenný typ:  husa výrazně odlišného typu proti většině ostatních plemen. Je menšího tělesného rámce, s 
     kratším , vysoko neseným trupem bez podbřišku, s dlouhým a štíhlým krkem, úzkou a vysokou
     hlavou s hrbolem na kořeni zobáku. Mezi oběma pohlavími jsou výraznější velikostní a tvarové
     rozdíly.
   Plemenné znaky:  
  2. Hlava:  podlouhlá, úzká, vysoká, linie čela a temene přímá, v záhlaví plynule přecházející v krk
    - zobák + hrbol:  středně dlouhý, poměrně úzký, v horní linii přechází u kořene v polokulovitý hrbol, který navazuje 
     na linii čela; vrchol hrbolu musí být alespoň v úrovni prodloužení linie čela nebo vyvýšený nad tuto
     linii; hrbol je výraznější u houserů a stářím se zvětšuje; zbarvení zobáku a hrbolu je u divoce 
     zbarvených ebenově černé, u bílých sytě oranžové s narůžovělým nehtem
    - oči:     u divoce zbarvených tmavohnědé, u bílých modré
    - obočnice:  úzké, mírně oválné, jemné struktury, u divoce zbarvených světle žlutooranžové, u bílých sytě 
     oranžové
  3. Trup:    poměrně krátký, výrazně osvalený, kompaktně stavěný, vysoko nesený, šířka trupu je stejná jako
     jeho výška a horní a spodní linie trupu jsou rovnoběžné; osa trupu svírá s vodorovnou rovinou úhel
     35°u houserů a 30°u hus.
    - záda:    široká, téměř rovná, jen nepatrně klenutá, svažující se k ocasu
    - prsa:    vysoko zvednutá, výrazně klenutá
    - břicho:  plné, obloukovité, bez podbřišku, u husy poněkud prostornější než u housera
  4. Krk:    dlouhý, štíhlý, mírně esovitě prohnutý, zvláště u houserů
      Křídla:  silná, kratší, dobře přilehlá k tělu, se širokými letkami
      Ocas:    krátký, poměrně vysoko nesený, svírající s osou trupu úhel přibližně 65°u housera a 55°u husy
      Nohy:  
    - holeně:  rovné, poměrně silné, převážně skryté v opeření
    - běháky:  středně vysoké až vyšší, přiměřeně silné, značně dozadu posunuté, oranžově červené; drápy u
     divoce zbarvených tmavé, u bílých světlé
  5. Opeření:  tvrdší, velmi dobře přilehlé, s menším podílem prachového peří
  5. Zbarvení:  
    - divoké:  spodní část hlavy až po oko, krk a prsa jsou téměř bílé, jen s nepatrným krémovým nádechem, 
     horní část hlavy je tmavě šedohnědá a tato barva pokračuje jako úzký, přesně ohraničený pruh po 
     zadní straně krku až k jeho kořeni; při kořeni zobáku probíhá po celém obvodě hlavy úzký, 
     nepřerušovaný bílý proužek; boky od holení až po začátek krku a rovněž dolní část prsou jsou
     šedohnědé, světlejšího odstínu, záda až po ocas a štíty křídel jsou tmavě šedohnědé, ocas šedý, 
     široce bíle lemovaný, vnější pera téměř bílá, břicho čistě bílé a tato barva vybíhá do úzkého proužku
     nad kořen ocasu; jednotlivá pera na zádech, štítech křídel a bocích, zvláště v místě holení, jsou bíle
     lemovaná; ruční letky velmi tmavě hnědošedé, loketní letky hnědošedé, slabě bíle lemované.
    - bílé:    čistě bílé peří po celém těle
   Přípustné vady:  náznak " podbradního laloku", menší hrbol, poněkud kratší nebo silnější krk, níže nesený trup,
     náznak jednoduchého podbřišku u housera. Jednoduchý podbřišek u hus, zvláště starších, u 
     divoce zbarvených světlejší oči, kouřový nádech běháků, přerušovaný nebo široký bílý proužek u
     zobáku, méně výrazné nebo rozmazané bílé lemy per, u bílých šedé peří v nepatrném rozsahu.
  Nepřípustné vady:  malý hrbol ( s přihlédnutím k věku), " podbradní" lalok, krátký, silný krk, nízko nesený trup, nízko 
     nesený ocas, krátké běháky, výrazný jednoduchý podbřišek u houserů, dvojitý podbřišek u obou
     pohlaví; u divoce zbarvených zcela chybějící bílé lemy per, bílé letky, u bílých šedé peří ve větším
     rozsahu.