Kachny elsberské - k E

22.05.2012 12:16

 

                   Kachny elsberské - k E
 Původ:  Anglie
 Charakteristika:  velká kachna masného typu, s dobrou produkcí peří, se snáškou až 80 vajec s čistě bílou nebo
   zelenou skořápkou, s minimální hmotností násadových vajec 80 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kačer 3,1 - 3,7;    min. 2,9;    max. -;          kachna 2,5 - 3,1;    min. 2,3;    max. -
   nad 1 rok: kačer 3,3 - 4,2;    min. 3,1;    max. -;          kachna 2,7 - 3,6;    min. 2,5;    max. -
 Kroužek:  kačer i kachna č. 20
  1. Plemenný typ:  bílá kachna velkého tělesného rámce a ušlechtilých tvarů, s vodorovným držením těla
   Plemenné znaky:  
  2. Hlava:  delší, užší, plochá, mírně vyčnívající líce
    - zobák:  velmi dlouhý, přímý, silný, lžícovitý, vpředu poněkud širší, mírně příčně klenutý, bledě růžový se 
   světlým nehtem
    - oči:  šedomodré, tmavé
  3. Trup:  mohutný, dlouhý, široký a opticky hluboký, vodorovně nesený, dobře zmasilý, s výrazným kýlem
   probíhajícím plynule po celé spodní části trupu
    - záda:  dlouhá, široká, podélně i příčně klenutá, poněkud se svažující ve směru k ocasu
    - prsa:  velmi plná, široká, dobře zaoblená
    - břicho:  dobře vyvinuté, plné, s plynule pokračujícím kýlem
  4. Krk:  delší, štíhlý, mírně esovitě prohnutý a plynule přecházející v trup
      Křídla:  dlouhá, pevně přilehlá
      Ocas:  uzavřený, nesený v ose trupu
      Nohy:  
    - holeně:  zakryté peřím
    - běháky:  silné, středně dlouhé, ale vzhledem k hloubce trupu se zdají kratší, tmavě žluté až oranžové
  5. Opeření:  husté, pevně přilehlé, s bohatým prachovým peřím
  5. Zbarvení:  čistě bílé
   Přípustné vady:  nažloutlé peří, tmavší nehet, nažloutlý zobák
  Nepřípustné vady:  krátký, výrazně žlutý nebo skvrnitý zobák, plochý, krátký nebo zvýšený trup, chybějící kýl, krátký,
   silný krk a žlutá barva peří, silně klenutá hlava a vysoké kulaté čelo, zvednutý ocas