Kachny indičtí běžci - k IB

22.05.2012 12:14

 

                 Kachny indičtí běžci - k IB
   
 Původ:  jihovýchodní Asie
 Charakteristika:  Původ plemene se odvozuje od kachen s "tučňákovitým" postojem z východní a jihovýchodní Asie.
   Současný typ je výsledkem jejich dlouhodobého zušlechťovacího procesu, který probíhal v 19. století 
   v Anglii a ve 20. století v Německu. Řadí se do skupiny lehkých, nosných kachen. Je mimořádně
   temperamentní, nenáročné, velice shánlivé a proto zvláště vhodné pro chov na velkých, volných
   prostranstvích. Snáška je 100 a více vajec. Barva skořápky je u světlých rázů většinou bílá, u tmavých
   rázů většinou nazelenalá až zelená. Minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Kachny nemají
   zachován pud sezení na vejcích a vodění kachňat.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kačer 1,5 - 1,9;    min. 1,3;    max. 2,3;          kachna 1,3 - 1,7;    min. 1,1;    max. 2,0
   nad 1 rok: kačer 1,7 - 2,3;    min. 1,5;    max. 2,6;          kachna 1,5 - 2,1;    min. 1,3;    max. 2,3
 Kroužek:  kačer i kachna č. 13
  1. Plemenný typ:  Plemeno menšího tělesného rámce, s dlouhým, velmi vzpřímeným trupem lahvovitého tvaru, dlouhým,
   štíhlým krkem, s úzkou, klínovitou hlavou, vysokého postoje a celkově štíhlých tvarů. Poměr délky 
   krku a trupu je 1:2.     VV:neohrabaný "tučňákovitý" typ; příliš kolmý nazad přepadající postoj
   Plemenné znaky kačera:
  2. Hlava:  dlouhá, suchá, hranatě stavěná, úzká, s dlouhým plochým čelem, bez vystupujících lící; plynulý
   přechod linií hlavy a zobáku vytváří výrazný klín
   VV: krátká, těžká, zakulacená, klenuté čelo, výrazné líce
    - zobák:   rovný, štíhlý, úzký, dlouhý, ale ne delší než hlava, klínovitý, s rovnou horní linií, která navazuje přímo
   do rovné linie čela; barva je různá v závislosti na zbarvení peří
   VV: hrubý,krátký, široký, lžičkovitý, proláklý,výrazné zhrubnutí u kořene,zlom v přechodu do
   linie čela
    - oči:  velmi vysoko k temeni posazené, u bílých tmavě šedé, u barevných hnědé až velmi tmavě hnědé
   VV: nízko posazené
  3. Trup:  válcovitý, lahvovitého tvaru, dlouhý, štíhlý, ale plně osvalený; velmi vysoko nesený, osa trupu svírá s
   vodorovnou rovinou úhel asi 75°     VV: krátký, hrubý, chybějící lahvovitý tvar, nízko nesený,
   nebo naopak zcela kolmý, nazad přepadající
    - záda:  dlouhá, úzká, podélně táhle lehce klenutá, po stranách zaoblená, v zadní části plynule spadající k
   ocasu   VV: krátká, zcela rovná nebo naopak silně klenutá
    - prsa:  velmi vysoko nesená, do stran zaoblená                         VV:nízko nesená, propadlá
    - břicho:  méně znatelné, plné, hladké                                VV: hluboko spuštěné, široké a plné, podbřišek
  4. Krk:  dlouhý, štíhlý a jemný, nesený v prodloužení osy trupu; v horní části navazuje na táhlý oblouk linie
   zad a plynulým přechodem do trupu dotváří jeho lahvovitý tvar; hrdlo ostře vykrojené
   VV: silný, krátký, silně prohnutý
      Křídla:  středně dlouhá, úzká, vysoko nasazená, v ose trupu nesená, k trupu pevně přilehlá  VV: odstávající
   chybně zkloubená, nebo silně zkřížená křídla, vyčnívající ramena, chybné složení ručních letek
      Ocas:  kratší, úzký, uzavřený, nesený v prodloužení osy trupu, dotváří lahvovitý tvar těla, rejdováky se
   nedotýkají země               VV: dlouhý, zvednutý, nebo naopak vtočený dospodu mezi běháky
      Nohy:  postoj je vysoký, přiměřeně široký; nášlap je koncentrován zejména do přední části prstů a zadní prst
   je při nášlapu spíše odlehčen                                VV: nízký postoj
    - holeně:  delší, výrazné, zřetelně vystupující z opeření trupu, daleko dozadu posunuté, u stojící kachny téměř
   rovnoběžné s osou trupu                                       VV: krátké, málo nazad posunuté
    - běháky:  dlouhé, štíhlé, jemných kostí, barvy různé podle zbarvení peří                           VV: krátké, hrubé
  5: Opeření:  tvrdé, hladké, husté, velmi těsně přilehlé, s malým podílem prachového peří
   VV: měkké, řídké, velký podíl prachového peří
  Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kačerem, má však poněkud menší tělesný rámec.
        kachny:  
  5. Zbarvení:  
  - bílé:  čistě bílé peří po celém těle, zobák citrónově žlutý se světlým nehtem, přípustné i zelené skvrny a
   tmavý nehet, běháky oranžové
   Přípustné vady: mírně nažloutlé peří
   Nepřípustné vady: silně žluté peří, peří jiné barvy, olověně zbarvený zobák
  - černé:  černé zbarvení s výrazným zeleným leskem po celém těle, zrcadla v křídlech mají lesk modrofialový,
   zobák tmavě olivově zelený až černý, běháky tmavé téměř černé
   Přípustné vady: méně lesku v peří, ojedinělá bílá pera v krycím peří, zejména u starších kachen
   Nepřípustné vady: peří zcela bez lesku, bílé letky nebo ocasní pera, velký počet bílých per v krycím
   opeření, žlutý zobák
   
   
   
   
  - modré:  intenzivní modré zbarvení vyrovnaného odstínu stejnoměrně po celém těle, zrcadla v křídlech jsou
   nežádoucí; zobák břidlicově šedý, až zelenavý s černým nehtem, běháky břidlicově šedé až hnědé
   Přípustné vady: menší počet černých per, ojedinělá bílá pera v krycím opeření, zejména u starších
   kachen
   Nepřípustné vady: větší počet černých per, souvislé černé plochy, větší počet bílých per, výrazná
   rez v opeření, žlutý zobák
  - hnědé:  sytě červenavě hnědé zbarvení vyrovnaného odstínu stejnoměrně po celém těle, zobák tmavě
   šedohnědý, běháky hnědé
   Přípustné vady: méně vyrovnaná barva, rez v opeření
   Nepřípustné vady: velmi nevyrovnaná silně strakatá barva, příměs peří jiné barvy
  - srnčí:  základní barva bílá, pravidelná kresba je tvořena souvislými, přesně ohraničenými plochami barvy
   srnčí hnědi; kačer má kresbu tmavší až černohnědou, zejména na hlavě, zádech a ocase; barevná je
   horní část hlavy, líce, spodní třetina krku, prsa, ramena, kryt křídel, záda a ocas, dále úzký pásek
   mezi holeněmi a menší skvrny na vnější straně holení; bílý je proužek okolo zobáku, okolí očí, spodní
   část hlavy, horní dvě třetiny krku, letky, břicho a celá partie pod ocasem; zobák citrónově žlutý se
   zelenými tečkami, běháky oranžové
   Přípustné vady: menší odchylky v pravidelnosti a ohraničení kresby, šedomodré oči
   Nepřípustné vady: výrazné odchylky v pravidelnosti a ohraničení kresby, chybějící části kresby, 
   olověně zbarvený zobák, každé oko jiné barvy
  - divoké:  kačer: hlava a horní část krku smaragdově zelené, ohraničené úzkým, na zadní straně krku
   neuzavřeným bílým proužkem, spodní část krku a prsa červenohnědé, pravidelný zákres prsou musí
   dosahovat alespoň ke hřebeni prsní kosti; břicho, boky, holeně a partie pod ocasem jsou jemně šedě
   perlené, křídla šedohnědá s tmavě hnědými štíty, v křídlech ocelově modré zrcadlo, ohraničené z obou
   stran úzkým černým a bílým proužkem, ruční letky tmavě šedohnědé, záda černá, zeleně lesklá, ocas
   téměř černý, jen lehce světle lemovaný, kačírek černý s kovovým leskem, zobák vrbově zelený, na
   slemeni tmavší, s černým nehtem; běháky oranžové
   kachna: základní barva sytě hnědá s jasnou, ostrou, podkovovitou černou kresbou, hrdlo zlatohnědé, 
   od zobáku se táhnou po obou stranách hlavy dva poněkud světlejší zlatohnědé proužky až k šíji,
   letky sytě hnědé, v křídlech ocelově modré zrcadlo, ohraničené z obou stran úzkým černým a bílým 
   proužkem, zobák hnědožlutý, na slemeni s černými skvrnami a s černým nehtem; běháky oranžové
   s tmavým nádechem
   Přípustné vady: u kačerů naoranžovělý zobák, trochu bílé barvy v peří pod ocasem, u kachen mírně
   světlejší základní barva, méně ostrá kresba, tmavší zobák
   Nepřípustné vady: u kačerů chybějící krční proužek, velmi světlá ocasní pera, mnoho bílé barvy v
   opeření pod ocasem, u kachen velmi světlá základní barva, zcela nejasná kresba nebo kresba jiného
   charakteru, bílé proužky po stranách hlavy, u obou pohlaví olověně zbarvený zobák
  - pstruhové:  kačer: hlava a horní část krku zelené, ohraničené úzkým, na zadní straně krku neuzavřeným bílým
   proužkem, prsa vínově červená, lehce bíle ojíněná, břicho, boky a holeně světle stříbřitě šedé s jemným 
   perlením, křídla stříbřitě šedá, rovněž s jemným perlením na krytech, v křídlech zelené lesklé zrcadlo,
   z obou stran ohraničené úzkým černým a bílým proužkem, ruční letky šedohnědé, záda černá, od
   zadní partie lehce světle oddělená, ocas šedý s širšími světlými lemy a tmavým kačírkem, zadní
   partie pod ocasem bílá, zobák světle vrbově zelený s tmavým nehtem; běháky oranžové
   kachna: základní barva velmi světle krémová, blížící se až barvě slonoviny, hrdlo, prsa, záda a zadní
   partie ještě o něco světlejší, pera na křídlech, ramenou a horní části zad hnědě lemovaná; na ostatních
   částech těla, především na dolní části zad, kostrči, břiše a v okolí kloaky je kresba tvořena ostrým 
   hnědým podélným až zaokrouhleným stříkáním, v křídlech zelené lesklé zrcadlo, z obou  stran
   ohraničené úzkým černým a bílým proužkem, zobák oranžový s tmavými tečkami, běháky oranžové
   Přípustné vady: u kačerů skvrny na zobáku, u kachen poněkud tmavší základní barva, tmavší zobák
   Nepřípustné vady: u kačerů chybějící krční proužek, chybějící ojínění v barvě prsou, tmavá ocasní 
   pera, u kachen tmavá základní barva, zcela nejasná kresba nebo kresba jiného charakteru, u obou
   pohlaví olověně zbarvený zobák
  - hrachově žluté:  kačer: hlava a krk až k bílému uzavřenému krčnímu proužku jsou v holubí modři, spodní část krku,
   prsa, ohbí křídel s rameny a šíje hnědočervené, peří na prsou s lehkým stříbřitým lemováním, břicho,
   letky, záda, boky a ocas v barvě žitné mouky, dolní část zad s kostrčí, kačírek a partie pod ocasem
   až ke kloace v holubí modři, křídla světle modrošedá se zrcátky barvy holubí modři, zobák oranžově 
   žlutý, běháky tmavě žluté
   kachna: základní barva sytě hrachově žlutá, hlava, krk, prsa a břicho v této barvě, hrdlo o něco 
   světlejší až krémové barvy, kostrč a ocas hrachově žluté, lehce namodralé, kryt křídel hrachově žlutý,
   zbarvený až do krémova s modrým tónováním, zrcadla ve velmi jemné holubí modři bez bílého
   lemování; po stranách hlavy dva souběžné bílé proužky, jeden delší nad okem, druhý kratší pod okem,
   na krku lehce výrazný, na zadní straně otevřený světlejší krční proužek, zobák oranžově žlutý,
   běháky tmavě žluté
   
   
   Přípustné vady: u kačerů nazelenalý zobák, neucelený krční proužek, u kachny bělejší hrdlo,
   chybějící krční proužek a porušený dolní oční proužek
   Nepřípustné vady: u kačerů chybějící krční proužek, zelený zobák, u kachen chybějící kresba 
   proužků, zcela bílé břicho, u obou pohlaví výrazná bílá " náprsenka".
 - stříbrně divoce  zobák u kačera šedý až vrbově zelený, u kachny šedý až šedozelený; běháky oranžové, u kachny 
       zbarvené:  tmavší až kouřově šedé
 - modře divoce  zobák u kačera vrbově zelený, na slemeni tmavší, s černým nehtem, u kachny hnědožlutý, na
       zbarvené:  slemeni tmavší, s černým nehtem; běháky oranžové, u kachny s tmavým nádechem
 - modrožluté:  zobák u kačera žlutý s nazelenalým nádechem a světlým nehtem, u kachny žlutohnědý se světlým
   nehtem; běháky oranžové
 - žluté:  zobák u kačera žlutý s mírným nazelenalým nádechem a světlým nehtem, u kachny žlutohnědý s 
   mírným nazelenalým nádechem a hnědým nehtem; běháky oranžové
 - strakaté divoce  zobák u kačera žlutý až vrbově zelený s černým nehtem, u kachny žlutohnědý s tmavšími skvrnami
       zbarvené:  a černým nehtem; běháky oranžové, u kachny tmavší než u kačera