Kachny kajugy - k K

22.05.2012 12:13

 

               Kachny kajugy - k K
   
 Původ:  Severní Amerika
 Charakteristika:  rychle rostoucí kachna s bílou kůží, přestože je černě opeřená, se snáškou až 60 vajec s bílou až
   tmavě zelenou skořápkou; minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Dává kvalitní maso.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kačer 2,6 - 3,1;    min. 2,4;    max. 3,6;          kachny 2,2 - 2,7;    min. 2,0;    max. 3,2
   nad 1 rok: kačer 2,8 - 3,6;    min. 2,6;    max. 3,9;          kachny 2,4 - 3,2;    min. 2,2;    max. 3,5
 Kroužek:  kačer i kachny č. 18
  1. Plemenný typ:  středně velká, plně zmasilá kachna s téměř vodorovným trupem, jemně formovaná, s bohatým
   černým, zeleně lesklým opeřením
   Plemenné znaky:  
  2. Hlava:  poměrně malá, oválná, s plochým čelem
    - zobák:  středně dlouhý, široký, plochý, u kačera tmavě zelený, u mladých zvířat s velkou tmavou skvrnou,
   která sahá od kořene až téměř ke špičce; starší kačeři mají černou skvrnu pouze na špičce a ve 
   středu horního zobáku, kachna má zobák černý s šedozelenou špičkou
    - oči:  malé, tmavé
  3. Trup:  poměrně dlouhý, zaoblený, plný, téměř vodorovný
    - záda:  široká, středně dlouhá, lehce klenutá
    - prsa:  široká, klenutá, plná, bez kýlu
    - břicho:  dobře utvářené, plné, ne spuštěné
  4. Krk:  středně dlouhý, nepříliš silný, nahoře jemný, dole poněkud silnější, pěkně zahnutě nesený, přechází
   plynule v trup
      Křídla:  poměrně dlouhá, těsně přilehlá
      Ocas:  nepříliš dlouhý, široký, uzavřený, ne vějířovitý, proti linii zad poněkud zvednutý
      Nohy:  
    - holeně:  zcela kryté peřím
    - běháky:  středně dlouhé, co nejvíce tmavé až téměř černé
  5. Opeření:  husté, pevně přilehlé
  5. Zbarvení:  černé - po celém těle černá barva mimo modré zrcadlo v křídlech, hlava, krk a záda mají čerň se
   zeleným leskem
   Přípustné vady:  ojedinělý výskyt bílých peříček v krycím opeření, zejména u starších kachen, méně lesku v opeření
  Nepřípustné vady:  žlutý zobák, nahnědle zbarvené peří, žluté běháky, podbřišek nebo kýl, příliš silně klenutá záda,
   mnoho bílých per v krycím opeření, bílé letky nebo rejdovací pera