Kachny pekingské anglické - k P

22.05.2012 12:07

 

                   Kachny pekingské anglické - k P
   
 Původ:  Anglie
 Charakteristika:  rychle rostoucí raná kachna s dobrým opeřováním a vyšší jatečnou výtěžností, se snáškou 50 - 60 
   bílých vajec; minimální hmotnost násadových vajec je 70 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kačer 2,9 - 3,5;    min. 2,7;    max.  - ;          kachna 2,5 - 3,1;    min. 2,3;    max.  - 
   nad 1 rok: kačer 3,1 - 4,0;    min. 2,9;    max.  - ;          kachna 2,7 - 3,6;    min. 2,5;    max.  -
 Kroužek:  kačer i kachna č. 18
  1. Plemenný typ:  nažloutlá kachna většího tělesného rámce a vzpřímeného držení trupu, dobře zmasilá, bohatě opeřená
   Plemenné znaky:  
  2. Hlava:  kratší, zakulacená, s vysokým a širokým klenutým čelem, temeno ploché, výrazně vyvinuté, silně 
   opeřené líce
    - zobák:  krátký, široký, rovný, sytě oranžový, se světlým nehtem, při pohledu shora směrem ke hrotu zúžený
    - oči:  tmavě šedomodré, hluboko položené
  3. Trup:  dlouhý, válcovitý, délka je dvojnásobkem šířky trupu, značně vzpřímený
    - záda:  dlouhá, široká, rovná, srázně spadající
    - prsa:  velmi silně vyvinutá, dobře klenutá, plná
    - břicho:  silně vyvinuté, plné, nesené těsně nad zemí
  4. Krk:  silný, středně dlouhý, vzpřímeně nesený, shora dolů zesiluje, plný, plynule přecházející v linii zad; na
   zadní straně krku vytvářejí prodloužená pera "účes", který je výraznější u starších zvířat
      Křídla:  krátká, těsně přiléhající
      Ocas:  krátký, široký, uzavřený, nesený kolmo k linii zad
      Nohy:  
    - holeně:  zakryté peřím, téměř rovnoběžné s osou trupu
    - běháky:  krátké a silné, oranžové, se světlými drápy, značně posunuté nazad
  5. Opeření:  husté a měkké, s bohatým podílem prachového peří
  5. Zbarvení:  stejnoměrný nažloutlý odstín po celém těle, spodní prachové peří je rovněž nažloutlé
   Přípustné vady:  méně vzpřímená postava, slabý účes, delší zobák
  Nepřípustné vady:  plochá hlava, dlouhý, bledý nebo strakatý zobák, propadlá nebo silně vyklenutá záda, plochá prsa,
   nízko nebo svisle nesený trup, kýl, černý nehet, bílé peří