Kachny ruánské - k R

22.05.2012 11:55

 

                  Kachny ruánské - k R
   
 Původ:  Francie
 Charakteristika:  těžká kachna klidného temperamentu, schopná výkrmu, dosahující při poněkud pomalejším růstu velmi
   dobré zmasilosti a výborné chuti masa, se snáškou asi 50 vajec s nazelenalou nebo bílou skořápkou,
   minimální hmotnost násadových vajec je 80 g
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kačer 3,2 - 3,8;    min. 3,0;    max.  - ;          kachna 2,6 - 3,2;    min. 2,4;    max.  - 
   nad 1 rok: kačer 3,4 - 4,3;    min. 3,2;    max.  - ;          kachna 2,8 - 3,7;    min. 2,6;    max.  -
 Kroužek:  kačer i kachna č. 20
  1. Plemenný typ:  divoce zbarvená kachna velkého tělesného rámce, s mohutným trupem obdélníkového tvaru, na jehož
   spodní straně probíhá výrazný kýl; výrazné barevné rozdíly mezi oběma pohlavími
   Plemenné znaky:  
  2. Hlava:  štíhlá, protáhlá, s nepatrně stoupajícím čelem a málo výraznými lícemi
    - zobák:  dlouhý, široký, na konci mírně rozšířený, s rovnou horní linií, u kachny poněkud kratší než u kačera;
   zbarvení u kačera olivově zelené s černým nehtem, u kachny hnědožluté s černým nehtem
    - oči:  tmavohnědé
  3. Trup:  mohutný, dlouhý, široký, značně hluboký, vodorovně nesený, dobře zmasilý, s výrazným kýlem 
   probíhajícím plynule od prsou po celé spodní části trupu, linie zad je téměř souběžná s linií břicha
    - záda:  dlouhá, široká, dobře zaoblená, v zadní části mírně spadající k ocasu
    - prsa:  široká, plná, dobře klenutá
    - břicho:  prostorné, hluboké, dotvářené kýlem
  4. Krk:  středně dlouhý, nepříliš silný, poněkud zahnutý
      Křídla:  dlouhá, přilehlá
      Ocas:  uzavřený, vodorovně nesený
      Nohy:  
    - holeně:  silné, bohatě opeřené
    - běháky:  středně dlouhé, ale vzhledem k hlubokému trupu se zdají kratší, silné, u kačera oranžově červené, u
   kachny sytě oranžové s tmavými drápy, postoj široký
  5. Opeření:  peří měkké, ale přilehlé, bohaté prachové peří
  5. Zbarvení:  
  - divoké:  kačer: hlava a krk až k bílému, úzkému, na zadní straně neuzavřenému krčnímu proužku
   modrozelené s výrazným kovovým leskem, spodní část krku a prsa červenohnědé až čokoládově
   hnědé - toto zbarvení je ostře odděleno od stříbřitě šedého zbarvení boků, břicha, holení a zadní části
   těla až po ocas; na uvedených partiích je v základní barvě jemné, tmavé perlení; zbarvení hřbetu je
   tmavé, směrem k ocasu postupně přechází do tmavé lesklé zeleně; rovněž kačírek je tmavozelený s
   kovovým leskem, kryt křídel je stříbřitě šedý, ve spodní části přechází do hnědava; na štítech křídel 
   vytvářejí složené loketní letky zrcadlo kosočtvercovitého tvaru, které je modrozelené, kovově lesklé; v
   přední i zadní části dovnitř černě a navenek bíle lemované; ruční letky a rejdováky hnědé, stejnoměrně
   zbarvené po celé ploše až do okrajů
   kachna: zbarvení celého těla je středně hnědé, po celém těle co nejjednotnějšího odstínu, krk bývá
   většinou o něco světlejší; krycí peří na většině těla s výjimkou hlavy a horní části krku má v ploše
   tmavou, téměř černou několikanásobnou podkovovitou kresbu; ruční letky, rejdováky a zrcadlo jsou
   zbarveny obdobně jako u kačera
   Přípustné vady:   poněkud menší tělesný rámec, hrubší hlava, klenutější čelo, mírně proláklý zobák, mírně zvednutý
   ocas, slabší kýl; u kačera nažloutlý nebo naoranžovělý zobák, nepravidelný nebo vpředu a po stranách
   přerušený krční proužek, lehké světlé lemování peří na prsou, nepravidelný zákres prsou, nepatrný
   počet "zamouralých" per na bocích a břiše, menší počet bílých peříček pod ocasem, světlejší lemování
   ručních letek a rejdováků, zabělené rejdováky, tmavší blány na běhácích; u kachny světlejší nebo
   tmavší základní barva, tmavší zbarvení horní části hlavy, poněkud světlejší proužky okolo očí, odlišný
   charakter kresby na menší ploše těla, zejména na zádech, tmavší nebo skvrnitý zobák, tmavší běháky
  Nepřípustné vady:  malý tělesný rámec, zvednutý trup, vysoko zdvižený ocas, kulatá nebo hrubá hlava, chybějící kýl; u
   kačera olověně zbarvený, značně skvrnitý, zcela žlutý nebo oranžový zobák, chybějící krční proužek,
   výrazně strakatá prsa, značný počet "zamouralých" per na bocích, velký počet bílých per pod ocasem,
   bílé rejdováky; u kachny olověně zbarvený nebo šedočerný zobák, výrazné téměř bílé nebo zcela bílé
   proužky okolo očí, velmi nevyrovnaná základní barva peří, téměř černě zbarvená hlava na temeni,
   chybějící kresba peří ve větším rozsahu, zcela odlišný charakter kresby, zcela slitá kresba peří na
   zádech, velmi světlé nebo bílé hrdlo