Kachny vysokohnízdící létavé - k VL

22.05.2012 11:49

 

               Kachny vysokohnízdící létavé - k VL
   
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  Plemeno bylo vyšlechtěno počátkem 20. století křížením divokých a domácích kachen. Je nenáročné,
   temperamentní, létavé a proto zvláště vhodné pro chov na velkých, volných prostranstvích a také
   parcích. Má zachován pud stavění hnízd ve větších výškách, kde kachny snáší obvykle 12 - 15 vajec,
   která vysedí a kachňata odvodí. Snáší vejce se zelenavou skořápkou, minimální hmotnost násadových
   vajec je 50 g
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kačer 1,3 - 1,5;    min. 1,2;    max. 1,6;          kachna 1,0 - 1,2;    min. 0,9;    max. 1,3
   nad 1 rok: kačer 1,4 - 1,6;    min. 1,2;    max. 1,8;          kachna 1,2 - 1,4;    min. 1,0;    max. 1,6
 Kroužek:  kačer č. 13, kachna č. 13
  1. Plemenný typ:  Plemeno malého tělesného rámce, jen o něco větší než divoké kachny, s vodorovně neseným trupem
   člunovitého tvaru, s podlouhlou nižší hlavou a s poněkud delším zobákem. Chová se ve všech  
   známých barevných rázech a také s chocholem
   VV: velký rámec, výrazné znaky hrubší konstituce
   Plemenné znaky  
           kačera:  
  2. Hlava:  spíše menší, podlouhlá, s nízkým plochým čelem a s nevýraznými lícemi; u chocholatých v zadní
   části temene znatelná lebeční výduť, která je podkladem pro chochol
   VV: velká, hrubá, zakulacená; klenuté, hranaté, nebo vysoké čelo
    - chochol:  kulovitý, velikostí odpovídající přibližně velikosti hlavy, tvořený z delších jemných peříček, hustý, dobře
   uzavřený, symetricky utvářený
   VV: příliš malý, nebo naopak přerostlý, řídký, neuzavřený, na stranu spadající
    - zobák:  spíše jemnější, delší, nižší, v horní linii mírně proláklý, plynule přecházející do linie plochého čela;
   barva je různá od závislosti na zbarvení peří
   VV: hrubý, krátký, výrazné zhrubnutí u kořene, zlom v přechodu do linie čela
    - oči:  vysoko posazené; u bílých tmavě šedomodré, u barevných tmavě hnědé          VV: nízko posazené
  3. Trup:  menší, jemnější, delší, člunovitého tvaru, s dobře zaoblenou spodní částí a velmi málo klenutou horní
   linií; vodorovně nesený
   VV: Velký, krátký, hrubý, chybějící člunovitý tvar, vysoko nesený
    - záda:  spíše delší, jejich délka je dvojnásobkem šířky, jen velmi lehce klenutá, plynule přecházející do linie
   ocasu            VV: krátká, silně klenutá
    - prsa:  jen mírně zvednutá, dobře zaoblená              VV: vysoko zvednutá
    - břicho:  plné, ale méně výrazné, hladké                     VV: podbřišek
  4. Krk:  přiměřeně dlouhý, štíhlý, lehce zahnutý; u chocholatých nepatrně esovitý      VV: silný
      Křídla:  dlouhá, v ose trupu nesená, k trupu pevně přilehlá            VV:krátká
      Ocas:  poněkud delší, vodorovně nesený, plynule pokračuje v linii zad, uzavřený      VV: zvednutý
      Nohy:  postoj je přiměřeně široký, středně vysoký         VV: vysoký postoj
    - holeně:  nevýrazné, skryté v opeření          VV: zřetelně vystupující z opeření
    - běháky:  jemnější, středně dlouhé              VV: dlouhé, hrubé
  5. Opeření:  nepříliš jemné, husté, přilehlé        VV: řídké, odstávající
   Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodné s kačerem, má však poněkud menší rámec
         kachny:  
  5. Barevné rázy:  1. Bílé                                   7. Světle divoce zbarvené        13. Divoce zbarvené s náprsenkou
   2. Černé                                8. Stříbrně divoce zbarvené    14. Černé strakaté
   3. Modré                                9. Modře divoce zbarvené      15. Modré strakaté
   4. Hnědé                              10. Modrožluté                       16. Divoce zbarvené strakaté
   5. Divoce zbarvené                11. Černé s náprsenkou          17. Modře divoce zbarvené strakaté
   6. Tmavě divoce zbarvené      12. Modré s náprsenkou        případně jiné uznané b. rázy kachen