Kočinky - KČ

01.02.2013 08:25

Kočinka žlutá

                      Kočinky - KČ
   
 Původ:  Čína
 Charakteristika:  otužilá masná slepice, vhodná do omezených výběhů; kuřata se dobře odchovávají; snáška 100 - 120
   vajec s hnědožlutou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 53 g. Pro tyto slepice je 
   typická silná kvokavost.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 3,5 - 4,2;    min. 3,2;    max. - ;        slepice 2,8 - 3,5;    min. 2,5;    max. -
   nad 1 rok: kohout 4,1 - 5,1;    min. 3,4;    max. - ;        slepice 3,4 - 4,4;    min. 2,7;    max. -
 Kroužek:  kohout č. 27, slepice č. 24
  1. Plemenný typ:  mohutné, široké a hluboké tělo, bohatě opeřené v krycím peří i v podsadě, na těle i na běhácích a
   prstech; vyšší postava a hrdé vzezření dokreslují celkový obraz masného typu.
   Plemenné znaky  
          kohouta:  
  2. Hlava:  poměrně malá
    - zobák:  silný, krátký
    - hřeben:  jednoduchý, vzpřímený, spíše menší, jemné tkáně, s úměrně hluboce pravidelně řezanými zuby
    - obličej:  velký, hladký a červený
    - ušnice:  červené, malé
    - laloky:  červené, jemné tkáně, dobře zaokrouhlené
    - oči:  oranžově červené, poměrně hluboko uložené, jakoby zapadlé
  3. Trup:  hluboký a široký, velmi masívně působící
    - záda:  krátká a široká, se širším, silně vzhůru vystupujícím sedlem, které je bohatě opeřeno závěsem
    - prsa:  široká a kulatá, hluboko spuštěně nesená
    - břicho:  vzhledem ke kyprému opeření široké a plné
  4. Krk:  krátký, zavalitý, s velmi bohatým a dlouhým závěsem
      Křídla:  krátká , vysoko nesená, uložená v sedlových poduškách
      Ocas:  velmi krátký, plný, s měkkými, krátkými srpy, které zcela zahalují rejdováky, ale jsou s nimi stejné
   délky nebo jejich délky ani nedosahují
      Nohy:  
    - holeně:  úměrně dlouhé, široce postavené, s bohatým měkkým opeřením, které tvoří kypré podušky a plynule 
   přechází v opeření běháků
    - běháky:  silné, žluté, bohatě opeřené na vnější straně až ke špičce vnějšího a středního prstu, takže vznikají
   dlouhé rousy
  5. Opeření:  bohaté, načechrané, měkké, vytváří podušky
   Plemenné znaky  pro nižší postavu, mohutnější krk, kratší ocas a hlouběji nesenou hruď je ještě masívnější, hlubší a
         slepice:  zavalitější než kohout; bohatě opeřená hlavně v sedle a v zadní partii; sedlová poduška je široká a tak
   položená, že její střed tvoří nejvyšší bod horní linie těla; opeření holení a běháků je velmi bohaté,
   celé tělo je poněkud nakloněné dopředu; hlava je úměrně menší.
  Nepřípustné vady:  vysoké a úzké tvary těla, dlouhá a plochá záda, plochá úzká hruď, dlouhý ocas, slabé opeření běháků,
   příliš velký a hrubý hřeben
  5. Zbarvení:  
 - žluté:  sytá lesklá žluť, vnitřní opeření a ostny per rovněž žluté; bronzová barva v ocase a křídlech je při 
   žlutém zbarvení stvolů per přípustná; zobák a běháky jsou žluté
   Nepřípustné vady: černé letky s černým ostnem, příliš světlá nebo načervenalá barva, bílá podsada,
   zabělené letky a ocasní pera
 - černé:  sytá čerň se zeleným leskem, bílé zbarvení podsady u kohouta nemá pronikat na povrch; zobák
   žlutý až tmavě rohový, běháky žluté až trávově zelené
   Nepřípustné vady: černé běháky, fialový lesk peří se posuzuje mírně
 - bílé:  čistě bílé peří se stříbřitým leskem, zobák a běháky jsou žluté
   Nepřípustné vady: bílé běháky, silně nažloutlé peří
 - koroptví vlnité:  kohout: hlava červenohnědá, krční závěs zlatohnědý, každé pero má černý stvolový kroužek a zlatý
   lem; ramena a záda sytě červenohnědá, sedlový závěs zlatohnědý až zlatožlutý s černou stvolovou 
   kresbou; letky uvnitř černé, vně hnědé, zrcadlo černé se zeleným leskem; hruď černá, lehký hnědý 
   lem je žádoucí, podobně i u holení; břicho, opeření běháků a v ocase je černé, podsada je tmavošedá.
   slepice: základní barva zlatohnědá, jednotlivá pera jsou vícekrát úzce lemovaná, lemy sledují pokud
   možno ve stejných vzdálenostech obvod pera; krční závěs je černý, každé pero se zlatožlutým lemem,
   ocas je promíšen černohnědě, opeření běháků hnědé s černou kresbou, zobák žlutý až rohový,
   běháky žluté
   Nepřípustné vady: chybějící kresba v krčním závěsu kohouta, červené krycí peří nebo velmi světlá
   hruď u slepice, rez, rozmazaná kresba, bílá pera v letkách a v ocase; starší zvířata mají trochu bílé
   barvy v opeření běháků; ostrá kresba u starších zvířat zeslábne
   
   
   
   
 - modré:  stejnoměrná modř bez lemů s dobře probarveným ocasem, u kohouta hlava, závěsy a kryt křídel 
   tmavé, připouští se sametová čerň; žádoucí je lehká běl v podsadě; zobák žlutý až rohový, běháky 
   žluté
   Nepřípustné vady: hnědé nebo rezavé peří, bílá barva v ocase u mladých kohoutů
 - žíhané:  každé pero je na černém podkladě vícekrát příčně modrošedě pruhované, podsada je slaběji žíhaná,
   zobák žlutý až rohový, běháky žluté až trávově zelené
   Nepřípustné vady: mnoho hnědi v opeření kohoutů, velmi rozmazaná kresba
 - černobílé:  základní barva u obou pohlaví je černá, každé pero má na špičce vesměs bílou skvrnu; rovnoměrné 
   rozložení kresby je jen u slepice, u kohouta převládá černé zbarvení; kresba je nejvýraznější na hrudi,
   krytu křídel a holeních, v závěsech je úzká bílá kresba; žádoucí jsou bílé skvrny na letkách, srpech a
   rejdovácích; u slepic se připouštějí načernalé skvrny na běhácích a prstech, ale spodek běháku musí
   být žlutý
   Nepřípustné vady: červeň v opeření, letky příliš viditelně bílé, příliš slabá kresba u starších slepic
   
   
   
                   Zakrslé kočinky - z KČ
   
 Původ:  Čína
 Charakteristika:  původní zakrslá slepice vhodná do malých výběhů, snáška je okolo 50 vajec
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,9 - 1,0;    min. 0,8;    max. 1,1;        slepice 0,7 - 0,8;    min. 0,6;    max. 0,7
   nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,1;    min. 0,9;    max. 1,2;        slepice 0,7 - 0,9;    min. 0,7;    max. 1,0
 Kroužek:  kohout č. 16, slepice č. 15
  1. Plemenný typ:  v porovnání s velkým plemenem se jeví nižší a ještě zavalitější. Opeření má ještě bohatší a kypřejší s
   výraznějšími poduškami