Krajského sdružení Královéhradeckého kraje

10.03.2013 13:41

Krajského sdružení Královéhradeckého kraje

 

1.  KS – zorganizuje propagační výstavu na krajských dožínkách .Tuto tradiční a významnou událost, kterou každoročně navštíví přes 30 tisíc návštěvníků, se uskuteční ve dnech 13 –14.září.2012 v Šimkových sadech v Hradci Králové.

 

  1. KS – uspořádá 9. krajskou výstavu v Jaroměři-Josefově v bývalých kasárnách naproti vchodu do podzemních chodeb ve dnech 13 -14.října 2012. Výstava je volná.

 

  1. KS - hospodařilo v roce 2009 - příjmy 239.172,- výdaje 190.283,- zisk 48. 889,- Kč

 

  1. KS - hospodařilo v roce 2010 - příjmy 221.700,- výdaje 227.074,- ztráta - 5. 374,- Kč

 

  1. KS - Hospodařilo v roce 2011 – příjmy 1.269.467,- výdaje 1.271.570,- ztráta - 2. 103, Kč

 

  1. KS – má hmotný majetek – například party stany ,které zapůjčuje za 1.000,-Kč na týden.

 

  1. KS- účetní uzávěrka za rok2011 byla provedena v měsíci březnu 2012 a bylo podáno daňové přiznání na FÚ. a následně byla provedena revize hospodaření KS ve dnech 22,.4 . 2012.

 

  1. KS – bylo zjištěno ,že za rok 2011 neuhradil OV ČSCH Náchod členský příspěvek v částce 500,-Kč tato částka byla v minulosti právě navržena zástupci z Náchoda.

 

  1. KS- se řídí organizačním řádem,který při vzniku schválili statutární zástupci všech okresů v kraji na 5 roků včetně čl.příspěvku. V součastnosti ve vedení KS je 9 chovatelů z okresu HK (Havlíček ,ing Růžička,Šolc) RK ( Čermák,ing. Dobiášovský,ing Hulman) a TU (Brbička,Hertl,Šterber) OV Jičín vystoupil v roce2011 a OV Náchod v roce2012.

 

  1. KS- se schází jednou za 2 měsíce.      Hertl Miloslav - předseda KS