Kriteria pro hodnocení mladé drůbeže predikátem a známkami

18.05.2012 12:56

Mladá drůbež do doby dosažení tělesné a pohlavní dospělosti se hodnotí tzv. predikátem. Při
rozhodování, zda drůbež hodnotit ještě predikátem, nebo již známkami, je třeba dodržovat tytozásady:

1. Hodnocení predikátem je do určité míry kompromisem, který využíváme u mladé drůbeže
tehdy, kdy ještě nejsme s ohledem na stupeň tělesného a pohlavního vývoje schopni
jednoznačně zjistit budoucí kvalitu. Pokud je to možné, snažíme se i mladou drůbež co nejvíce hodnotit známkami.

2. Pro hodnocení známkami musí drůbež dosáhnout alespoň minimální hmotnost uvedenou
v tabulkách hmotnosti plemen.

3. Pro hodnocení známkami musí mít dále dostatečně vyvinuté všechny důležité plemenné a
pohlavní znaky. Jejich vývoj nemusí být ještě úplně ukončený, ale musí umožnit jednoznačný
odhad kvality těchto znaků po skončení vývoje.

4. Podmínky uvedené v bodech 1 a 2 je možno shrnout asi tak, že pro hodnocení známkami musí
jedinec působit na první pohled dojmem dospělého zvířete.

Při hodnocení predikátem se řídíme těmito zásadami:

a) Přesvědčíme se, že s ohledem na vývoj zvířete nelze provést hodnocení známkami.
b) V pozici 1 zapíšeme do kolonek určených pro výpis předností a vad údaj o nedospělosti zvířete takto: DOSUD NEDOSPĚLÝ nebo DOSUD NEDOSPĚLÁ (dle pohlaví).
c) V ostatních pozicích vypíšeme nejdůležitější zjištěné přednosti a vady. Známky neudělujeme.
d) Konečné hodnocení zapíšeme zkratkou do kolonky TŘÍDA stejně jako při hodnocení známkami.
e) Při hodnocení predikátem nelze zvíře zařadit do tříd elita- EL a super elita- SE.
f)    Hodnocení predikátem je časově omezeno u naprosté většiny plemen do 31. října roku líhnutí. Výjimky z tohoto termínu tvoří:
- do 31. ledna následujícího roku: kočinky, brahmánky, orpingtonky, langšanky, dorkinky, malajky, bojovnice belgické, indické, madraské a šamo, dále perličky, husy emdenské, tuluské, pomořanské, landeské a slovenské.
- do 28. února následujícího roku: všechny rázy krůt
g) Drůbež, která po tomto termínu nesplňuje některá z kriterií umožňující provést hodnocení známkami, není možné ocenit. V takovém případě zapíšeme do kolonky TŘÍDA písmeno N, do pozice 1 údaj o nedospělosti na pravou stranu lístku a současně zde udělíme známku 0, protože v tomto případě se vlastně již jedná o dočasnou nepřípustnou vadu. Dále známky 0 udělíme i do jiných pozic, kde ještě není dokončen vývoj.