Krůty

18.05.2012 21:38

 

   
                     Krůty
 Původ:  Amerika
 Charakteristika a  zachovat specifické plemenné znaky, jako je velikost, tvar těla, hlava, štětka, bradavičnatost a další,
 chovný cíl:  dosáhnout početného potomstva, schopného tvořit kvalitní jatečnou drůbež s dobře utvářenou, širokou
   hrudí a s dobře osvalenými holeněmi, zajistit snášku 15 - 25 vajec u krůt, které sedí ( ve dvou
   snáškových cyklech), nebo 80 - 100 vajec u krůt, od kterých se líhne v líhních; vejce mají žlutohnědou
   skořápku s tmavě hnědými nepravidelnými skvrnami; minimální hmotnost násadových vajec je 70g.
 Hmotnost kg:  
  - bílé:  do 1 roku: krocan 8,5 - 11,5;   min. 7,5;    max. 12,5;       krůta 5,5 - 6,5;    min. 4,5;    max. 7,5
   nad 1 rok: krocan 10,0- 13,0;  min. 8,5;    max. 14,0;       krůta 6,0 - 7,0;    min. 5,5;    max. 8,0
  - černé:  do 1 roku: krocan 8,0 - 10,5;   min. 7,0;    max. 11,5;       krůta 5,0 - 5,8;    min. 4,0;    max. 6,8
   nad 1 rok: krocan 9,0 - 11,5;   min. 8,0;    max. 12,5;       krůta 5,5 - 6,3;    min. 5,0;    max. 7,3
  - černobílé:  do 1 roku: krocan 6,0 - 8,0;     min. 5,0;    max. 9,0;        krůta 4,0 - 4,6;    min. 3,0;     max. 5,6
  - červené:  nad 1 rok: krocan 7,0 - 9,0;     min. 6,0;    max. 10,0;      krůta 4,4 - 5,0;    min. 4,0;     max. 6,0
  - měděné:  
  - modré:  
  - žluté:  
  - bíle lemované:  do 1 roku: krocan 9,0 - 12,0;   min. 8,0;    max. 13,0;      krůta 6,0 - 7,0;    min. 5,0;     max. 8,0
  - bronzové:  nad 1 rok: krocan 11,0 - 14,0;  min. 9,0;   max. 15,0;      krůta 6,5 - 7,5;    min. 6,0;     max. 8,5
  - černokřídlé:  
 Kroužek:  bronzové, černokřídlé, bíle lemované, bílé, černé - krocan č. 27, krůta č. 24
   černobílé, červené, měděné,modré, žluté - krocan č. 24, krůta č. 22
  1. Plemenný typ:  velikost a hmotnost odpovídá různým barevným rázům, společná je dobře utvářená a silně klenutá
   hruď, vzpřímená postava a klidné chování
  Plemenné znaky  
         krocana:  
  2. Hlava:  neopeřená, modré až blankytně modré barvy, hustě posázená masitými bradavicemi, při vzrušení se 
   mění, zčervená a bradavičnatost se zvětšuje; nad kořenem zobáku stranou spuštěný masitý výrůstek,
   který se u krocanů při vzrušení více prodlužuje než u krůt; výrůstek vystupuje ze žlábku, který je u  
   krocana neopeřený
    - zobák:  krátký, silný, zbarvený podle zbarvení peří
    - obličej:  holý, neopeřený, modravý, při vzrušení červený
    - lalok:  pod zobákem volně visící kožní záhyb až do poloviny krku, stejné barvy jako barva obličeje
    - oči:  velké, tmavé, s černohnědou duhovkou
  3. Trup:  protáhlý, vejčitého tvaru, mohutný, v ramenou široký, dozadu se zužuje, dosti vysoko nesený
    - záda:  dlouhá, zaoblená, podélně i příčně klenutá, spadající k ocasu
    - prsa:  plná a široká, s černou hrudní štětkou
    - břicho:  dobře utvářené, zaoblené
  4. Krk:  středně dlouhý, tvořící mírný oblouk, v horní části neopeřený, pokrytý masitými bradavicemi 
   namodralé a při vzrušení červené barvy
      Křídla:  dlouhá, široká, výše nesená, přilehlá k tělu, krocan je při vzrušení spouští k zemi, roztahuje a ručními
   letkami brousí o zem
      Ocas:  dlouhý, nasazený v linii zad, směřující šikmo k zemi, uzavřený, krocan jej při vzrušení postaví a
   vějířovitě rozevře
      Nohy:  
    - holeně:  delší, silně zmasilé, pokryté těsně přiléhajícím peřím; ve spodní části vystupují z opeření
    - běháky:  vysoké, silné, neopeřené, dobře vyvinuté ostruhy, barva podle barevného rázu
  5. Opeření:  řidší, přilehlé, při vzrušení zježené po celém těle
  Plemenné znaky  ve tvaru těla odpovídá krocanovi, je však menší, má řídce ochmýřenou hlavu, zejména ve žlábku -
          krůty:  - podle toho se může u mladých jedinců rozlišovat pohlaví, chybějící masitý výrůstek není vadou; u
   některých starších krůt vystupuje z opeření na hrudi černá hrudní štětka; při vzrušení může i krůta
   vzpřímit ocasní pera
   Přípustné vady:  poněkud menší tělesný rámec, méně vzpřímený postoj, chybějící ostruhy u krocanů
  Nepřípustné vady:  malý tělesný rámec, nedostatečně vyvinutá prsa, nízko nesený trup, úzká záda, příliš krátká nebo
   křivá prsní kost, chybějící štětka u krocanů
  5. Zbarvení:  
  - bronzové:  hruď, krk, záda i ohyb křídel v základní barvě černé s vysokým bronzovým leskem, zářícím v duhových
   barvách, ramena jsou sametově černě lemovaná, peří po stranách hrudi má u krocanů sytě černý a u
   krůt pískově až tmavě hnědý lem; kryt křídel je červenohnědý s vysokým leskem a na konci se světle
   hnědým úzkým pruhem; každé pero na zádech až k ocasu má mít 1 - 2 cm široký zlatě až fialově
   zářivý bronzový pás, zakončený úzkým sametově černým a širším kaštanově hnědým páskem; na
   křídlech je široký olivově zelený až bronzový příčný pruh, který končí sametově černým okrajem;
   letky tmavě šedohnědé s bílými příčnými pruhy, ocasní pera velmi široká, šedočerná s kaštanově
   
   hnědým pruhováním, před zlatohnědým pruhem na konci každého pera je 1 - 2 cm široký bronzový
   pásek, z obou stran lemovaný sametovou černí; zbarvení ocasního krytu je stejné, ale bronzový pruh
   je mnohem výraznější; peří holení je černé a je zakončeno 1 - 2 cm širokým bronzovým lemem, který
   u krocana doplňuje sametově černý a u krůty hnědý okraj; krocani mají na zádech zřetelně ohraničené
   sedlo s kovovým leskem; podsada je tmavě šedá; běháky jsou tmavohnědé, u starších zvířat
   pročervenalé
   Přípustné vady:  nejasná kresba letek, místo hnědého lemu lem pískově tmavé barvy, starší krůty mohou mít na prsou
   širší lemovaní
  Nepřípustné vady:  chybějící bronz, černé letky bez pruhování, chybějící lemy, bílé lemování peří
  - černokřídlé:  shodné s bronzovými až na letky, které jsou šedočerné bez kresby, peří ocasního krytu a ocasu
   není pruhované, ale hnědě pepřené
   Přípustné vady:  světlejší lemy
  Nepřípustné vady:  bílé lemy, náznak kresby letek, příčné žíhání rejdováků
  - bíle lemované:  shodné s bronzovými, místo hnědých lemů lemy bílé, což se jeví velmi zřetelně na prsou krůt, v krytu
   ocasu a v ocase, lesk je spíše do zeleného odstínu; sedlo krocana je černé bez lemů a téměř bez 
   lesku
   Přípustné vady:  slabší lemování, zčásti chybějící lemování na prsou krůt, nejasná kresba letek
  Nepřípustné vady:  zahnědlé lemy, chybějící lemy, letky bez kresby, světlejší, zašedlá základní barva
  - bílé:  čistě bílé zbarvení se stříbřitým leskem po celém těle s výjimkou černé štětky na hrudi, běháky u
   mladých zvířat výrazně růžové, u starších červené
   Přípustné vady:  mírně nažloutlé peří, světlá až masová barva běháků
  Nepřípustné vady:  silně žluté peří, zcela bílé běháky bez jakéhokoli náznaku růžové barvy
  - černé:  peří sametově černé, podsada tmavá, peří na zádech může mít bronzový lesk; běháky jsou černé, u
   starších zvířat poněkud světlejší, na koncích rejdovacích per a per krytu ocasu méně výrazný bronzový
   proužek
   Přípustné vady:  poněkud světlejší skvrny v křídlech nebo v opeření holení
  Nepřípustné vady:  světlé běháky, mnoho hnědé barvy v křídlech, v zádech nebo v podsadě, bílé skvrny v letkách, příliš
   světlá podsada, bílé ostny per
  - černobílé  každé pero je bílé s příčným černým pruhem a bílým koncovým lemem - zvláště výrazná je tato
  ( crölwitzské):  kresba v krytu ocasu a na rejdovácích; ruční letky velmi tmavě šedé s bílými ostny, loketní letky bílé
   s větší nebo menší černou kresbou převážně na vnějším praporu, záda krocanů černá bez lemu,
   prokreslená nejsou vadou; kresba krůt je méně výrazná, běháky masové až světle červené
   Přípustné vady:  smytá kresba, bílý krk krůty
  Nepřípustné vady:  chybějící kresba, peří bez lesku, jiná barva než bílá a černá
  - červené:  rovnoměrná výrazná červeň, připouštějí se světlé špičky křídel; běháky tmavohnědé s jednotlivými
   tmavými šupinami; krocani mají krycí peří úzce černě lemované; podsada je načervenalá
   Přípustné vady:  světlejší letky, slabší pepření, probělené letky a rejdováky, světlá podsada
  Nepřípustné vady:  bílé ostny per, tmavé zakončení ocasu, zcela bílé letky a rejdováky, zašedlá podsada, výrazné 
   pepření
  - měděné:  svítivá sytá barva mědi s jasným leskem, barevný tón by měl být pokud možno vyrovnaný po celém 
   těle; u krocana je peří na krku, hrudi, břiše, zádech a krytu křídel lemováno černomodrým lesklým
   lemem, u krůt nejsou lemy tak výrazné, ale jsou žádoucí; letky nemají lemy; na ocasních perech je
   2 cm široké světlé zakončení a před ním stejně široký tmavý pruh, ocas a letky jsou lehce pepřené,
   podsada světle šedá až stříbřitě šedá, ne však bílá, ostny per jsou červenohnědé; lesk u krůty 
   většinou nebývá tak výrazný jako u krocana, ale peří nesmí být matné; běháky jsou tmavohnědé
   Přípustné vady:  poněkud světlejší hruď a holeně, tmavé skvrny na holeních a zádech, slité pepření v letkách a ocase,
   slabé lemování, méně lesku
  Nepřípustné vady:  bílá nebo červená podsada, bílá pera v ocase, bílé letky, bílé ostny per, chybějící nebo naopak velmi
   hrubé lemování
  - modré:  rovnoměrně sytá modrá barva v tmavším nebo světlejším odstínu, ocas i kryt ocasu mají na konci per
   bílý lem; letky vyrovnaně světlejší nebo tmavší s příčným bílým pruhováním, podsada modrá, běháky
   mladých zvířat světle masové až růžové, u starších červené
   Přípustné vady:  světlý lem na prsou, světle kreslené peří, světlejší holeně, slabá hnědá kresba
  Nepřípustné vady:  bílá podsada, bílé letky, výrazná hnědá barva v peří
  - žluté:  sytá okrová žluť, běháky masové až světle červené barvy, krocani mají na většině krycího peří úzký
   černý koncový lem a více lesku v peří
   Přípustné vady:  světlá hruď, světlé holeně, světlý ocas, světlejší letky, slabé pepření letek a rejdováků
  Nepřípustné vady:  matná barva, bílé letky a rejdováky