Kusky - KK

01.02.2013 08:33

 

                    Kusky - KK
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  bezocasé plemeno, vejce s bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 53 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,0 - 2,4;    min. 1,7;    max. 2,9;        slepice 1,5 - 1,9;    min. 1,2;    max. 2,4
   nad 1 rok: kohout 2,2 - 2,7;    min. 1,9;    max. 3,2;        slepice 1,7 - 2,2;    min. 1,4;    max. 2,7
 Kroužek:  kohout č. 16; slepice č. 15
  1. Plemenný typ:  lehčí slepice bez ocasu, středně vysokého postoje, s jednoduchým vzpřímeným hřebenem,
   bezvousá i s vousem
   Plemenné znaky  
         kohouta:  
  2. Hlava:  středně velká, protáhlá, přiměřeně široká
    - zobák:  silnější, zbarvení podle barvy opeření
    - hřeben:  středně velký, jednoduchý, vzpřímený, s 5 - 6 jemně řezanými zuby
    - obličej:  červený
    - ušnice:  střední velikosti, těsně přilehlé, kulaté, bílé
    - laloky:  středně velké, zaoblené, jemné, červené, u vousatých velmi malé, kryté vousem
    - vous:  oválný, nerozdělený, po stranách plně vyvinutý
    - oči:  tmavě červené až tmavě hnědé, téměř černé podle zbarvení opeření
  3. Trup:  válcovitý, plný, hluboký, dobře zaoblený, mírně zvednutý
    - záda:  přiměřeně dlouhá, v ramenou široká, dozadu se zužující, mírně spadající, s plným, hustým sedlovým
   závěsem
    - prsa:  široká, hluboká a plná
    - břicho:  plné a široké
  4. Krk:  středně dlouhý, s plným bohatým závěsem
      Křídla:  pevně přilehlá, dobře uzavřená, sotva přesahující trup
      Ocas:  chybí
      Nohy:  
    - holeně:  krátké, s přilehlým peřím
    - běháky:  středně vysoké, hladké, jemných kostí, zbarvení od masové až po černou podle zbarvení opeření
  5. Opeření:   těsně přilehlé
   Plemenné znaky  podobná kohoutovi, celkově menší, hřeben vzadu lehce klopený, záda téměř vodorovně nesená
           slepice:  
  5. Zbarvení:  barva a kresba jsou při posuzování druhořadé, prvořadý je typ; všechny známé barevné rázy
   německých zakrslých: zlatokrké, stříbrokrké, divoce zbarvené, pšeničné, černé, bílé, modré, perlově
   modré, žíhané, černobílé, červeně sedlaté, modře zlatokrké, modré stříbrokrké, trojbarevné, zlatě
   tečkované, zlatě skvrnité stříbrotečkované, stříbroskvrnité
  Nepřípustné vady:  hrubé odchylky od typu, silně přerostlý nepravidelný hřeben, šedé oči, zelené nebo žluté běháky
   
                 zdrobnělé Kusky - z KK
 Původ:  Německo
 Charakteristika:   udržet toto zdrobnělé velké plemeno s jeho typickými znaky: bezocasost, snáška asi 90 vajec s bílou
   skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 25 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,6 - 0,8;    min. 0,4;    max. 1,0;        slepice 0,5 - 0,7;    min. 0,3;    max. 0,9
   nad 1 rok: kohout 0,7 - 1,0;    min. 0,5;    max. 1,2;        slepice 0,6 - 0,9;    min. 0,4;    max. 1,1
 Kroužek:  kohout č. 13, slepice č. 11