Minorky - MI

01.02.2013 09:13

 

                     Minorky - MI
 Původ:  Španělsko
 Charakteristika:  raná, nosná, dobře zmasilá slepice se snáškou 170 - 190 velkých vajec s bílou skořápkou, minimální 
   hmotnost násadových vajec je 60 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,7 - 3,2;    min. 2,4;    max. 3,7;        slepice 2,3 - 2,8;    min. 2,0;    max. 3,3
   nad 1 rok: kohout 3,0 - 3,7;    min. 2,6;    max. 4,2;        slepice 2,6 - 3,3;    min. 2,2;    max. 3,8
 Kroužek:  kohout č. 20, slepice č. 18
  1. Plemenný typ:  velká, silná slepice s protáhlým trupem, vyšším postojem, pyšného vzezření, s bohatým přilehlým
   opeřením; na hlavě je prošlechtěn především hřeben a ušnice; je živého temperamentu
   Plemenné znaky  
           kohouta:  
  2. Hlava:  velká, dlouhá, dobře klenutá
    - zobák:  silný, lehce zahnutý
    - hřeben:  jednoduchý, vzpřímený, živě červené hrubší tkáně, poměrně velký, v základně široký, poněkud
   předsazený nad zobák, se 4 až 6 široce nasazenými, pravidelně řezanými zuby, jejichž vrcholky
   tvoří oblouk; ucelený praporek sleduje linii týlu, aniž se ho dotýká
    - obličej:  červený, hladký, neochmýřený
    - ušnice:  větší, výrazné, hladké, pevné, ale přitom jemné tkáně, poněkud podlouhlého tvaru, na okraji ostře
   ohraničené, nezasahují příliš daleko do obličeje, na hlavě těsně přilehlé, svítivě bílé s vysokým
   emailovým leskem
    - laloky:  červené, u základny hladké, dole zaokrouhlené, velikosti odpovídající hřebenu, bez záhybů
    - oči:  velké, jiskrné, barva podle zbarvení peří
  3. Trup:  dlouhý, široký a hluboký, při pohledu ze strany lichoběžníkového tvaru, široký v ramenou, dozadu se
   zužuje, vpředu lehce zvednutý
    - záda:  dlouhá, široká, s bohatým sedlovým závěsem
    - prsa:  široká a plná, dobře zaoblená
    - břicho:  dobře vyvinuté a zřetelně vystupující
  4. Krk:  úměrně dlouhý, poněkud dozadu nesený, s bohatým závěsem
      Křídla:  dlouhá, sevřená, přilehlá k tělu
      Ocas:  plný, uzavřený, proti linii zad jen mírně zvednutý, s dlouhými a širokými velkými, středními i malými
   srpy
      Nohy:  
    - holeně:  silné, vystupující z krycího peří, porostlé přiléhajícím peřím
    - běháky:  delší, středně silných kostí, hladké, prsty čtyři, rovné, dobře rozevřené
  5. Opeření:  přiléhající k tělu
   Plemenné znaky  prostorné, vodorovně nesené tělo s dlouhými a širokými zády, plnou hrudí a širokým, plným a měkkým
           slepice:  břichem s bohatým opeřením; při pohledu ze strany se jeví lichoběžníkový tvar; ocas je dobře vyvinutý,
   uzavřený, sleduje linii zad a je tvořen širokými rejdováky a bohatým ocasním krytem; hřeben je 
   poměrně velký, podobně jako u kohouta, vpředu vzpřímený, dále se kloní na stranu, aniž zakrývá oko,
   ušnice jsou většinou kulaté; ostatní znaky jsou jako u kohouta
  Nepřípustné vady:  slabé, špičaté, krátké, nevyvinuté tělo, příliš hrubé kosti, úzký postoj, u slepic vpadlé břicho, hrubě 
   nepravidelný tvar hřebene, typ vlašky, malé, silně svraštělé, přerostlé ušnice, příliš krátké opeření u
   dospělých zvířat
  5. Zbarvení:  
  - černé:  sytě černé peří se zeleným kovovým leskem, podsada bez hnědého nádechu, zobák leskle černý, u
   kohouta se připouští světlejší špička, běháky a prsty jsou černé, drápy světle rohové, oči tmavohnědé
   až černé
   Nepřípustné vady: hnědé,fialové, bronzové opeření, peří zcela bez lesku, příliš světlé nebo 
   načervenalé běháky, světlý zobák, světlé oči
  - bílé:  stříbřitě bílé peří bez nádechu modré, žluté nebo smetanové barvy; zobák, běháky, prsty a drápy jsou
   světle masové barvy, oči živě červené
   Nepřípustné vady: silně žlutý nádech peří, peří jiné barvy než bílé, žluté, modře skvrnité nebo 
   načervenalé běháky, žlutý zobák
  - modré:  pokud možno rovnoměrná modrošedá barva středního tónu po celém těle, jen u kohouta jsou oba
   závěsy znatelně tmavší. Zbarvení se u potomstva štěpí. Vadou je příliš světlý nebo naopak příliš
   tmavý odstín základní barvy; silně zahnědlé opeření
   
                    Minorky s růžicovým hřebenem - MI
 Až na hřeben plně shodné s minorkami s jednoduchým hřebenem.
  Hřeben:  středně velký, růžicový, nízký, pevně nasazený, vpředu široký, dozadu se zužující v krátký trn, který
   sleduje linii týlu, aniž se ho dotýká
   
   
   
                    zdrobnělé Minorky - z MI
   
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  čilá, pohledná slepice s vyšším postojem, protáhlým trupem, snáška 120 vajec s bílou skořápkou,
   nejmenší hmotnost násadových vajec je 35 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0;    min. 0,6;    max. 1,2;          slepice 0,6 - 0,8;    min. 0,4;    max. 1,0
   nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2;    min. 0,7;    max. 1,4;          slepice 0,7 - 1,0;    min. 0,5;    max. 1,2
 Kroužek:  kohout č. 15, slepice č. 13