Návrhy kandidátů na členy pracovní Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH.

23.03.2012 08:51

Určeno : Všem oblastním, okresním a městským organizacím ČSCH.

Věc :  Návrhy kandidátů na členy pracovní Komise pro práci s mládeží  ÚV ČSCH.

 

   Vážení přátelé,
 v příloze  Dotaznik.doc (32 kB)

posíláme průvodní dopis a dotazník týkající se ustavení pracovní
 Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH. Pokud budete návrhy zasílat elektronicky, tak, prosím, na adresu: mladez@cschdz.eu
 Děkuji, s pozdravem
 Jana Korbová, referentka Sekretariátu ÚV ČSCH
                     

 

Vážení přátelé,

 

     v souladu s usneseními ÚV ČSCH č.238/13/3/2011 ze dne 15.8.2011, č. 245/14/6/2011

ze dne 27.9.2011 a č.247/14/6/2011 ze dne 25.10.2011 zveřejněnými v časopise Chovatel 

vás žádáme o nahlášení kandidátů z vašeho okresu na funkci člena pracovní Komise pro práci s mládeží při ÚV ČSCH

     Termín k přijetí návrhů kandidátů je 30. duben 2012.

Členové komise budou z navržených kandidátů jmenováni ÚV ČSCH na červnovém zasedání.

     Přátelé, očekáváme váš zodpovědný přístup k návrhům kandidátů. Měly by to být osoby  se zkušenostmi z každodenní práce s dětmi a mládeží (vedoucí kroužků v ZO, členové komisí pro práci s mladými chovateli apod.),  kteří jsou ochotni celoročně věnovat svůj volný čas a zkušenosti  dětem a mládeži v ČSCH.

     Děkujeme za spolupráci.

 

S chovatelským pozdravem

 

 

                                                                       Martin K a b á t, DiS.

                                                                    generální sekretář ČSCH