Nemoci králíků

11.02.2012 14:53

   Nemoci králíků  převzato z  https://www.kralikar.cz/

 

Nemoci! - Achylova pata chovu králíků!

„Snad není náchylnější zvíře, než králík,“ naříká řada chovatelů. Ač jsme všichni zásadně zaujati, jelikož řada z nás nechová jiná zvířata a nemůže tudíž soudit, tak mnozí nestranní lidé vědí, že s králíkem, co se zdravotní stránky týče, není legrace! Mor, myxomatóza, enterokolitida, svrab, průjem a snad nejhorší ze všeho – kokcidioza! To všechno, ale i mnoho dalších nemocí, straší nás chovatele ve spaní!

Vytvořili jsme proto zvláštní sekci o nemocech, kde najdete odborné články o řadě králičích nákaz od těch nejzákeřnějších, až po drobné úrazy a nedostatky. Jsme přesvědčeni, že kvalitních a aktuálních informací o nemocích není nikdy dost a proto se Vám pokusíme dopřát co nejzajímavější čtění!

 

 

Kokcidie králíků jsou nitrobuněční parazité prodělávající svůj vývoj ve střevních (jaterních) buňkách. S kokcidiemi se setkáváme prakticky v každém chovu. Rozšíření je kosmopolitní a promořenost více než 90%. Úspěšnost chovu je limitována dodržováním preventivních programů (vakcinace, antiparazitika) a dodržováním chovatelských zásad (hygiena chovu, adekvátní krmivo,podmínky prostředí).
 
 
 
 
 
 
 
Králící nejčastěji trpí otravami jedovanými rostlinami (např. aloe, fíkus, pryskyřník, sasanka, vlaštovičník, blín, rulík zlomocný a další), antikoagulačními rodenticidy nebo olovem. Je pro ně velmi toxická většina antibiotik běžně podávaných ostatním savcům (některé peniciliny, makrolidy, linkosamidy, cefalosporiny). Mohou mít také závažné lokální reakce na řadu různých lokálně používaných přípravků jako jsou např. kosmetická, výrazně parfemovaná mýdla, šampóny nebo spreje, které…
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o plísňové onemocnění, nejčastěji způsobované původci (plísněmi) Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis a Microsporum gypseum. Tito původci přežívají hlavně ve zrohovatělých částech kůže, drápech a chlupech, naopak v prokrvených částech kůže nerostou. Zdravý králík se nemusí nakazit pokaždé, když se s infekcí setká, ale může se stát přenašečem infekce bez klinických příznaků. Nejčastěji se vyskytuje u mladých nebo jinak…
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o pohlavně přenosné onemocnění, které způsobuje bakterie - spirocheta Treponema cuniculi, velmi podobná Treponema pallidum, která způsobuje syfilis u lidí, mezidruhový přenos zatím nebyl prokázán. K přenosu dochází při nakrývání nebo jiným kontaktem s postiženými zevními pohlavními orgány, případně při porodu. Další možnou cestou přenosu je stelivo, ve kterém se zárodky spirochetózy mohou volně nacházet, případně klece na…
 
 
 
 
 
 
 
Enterokolitida, jež svůj název získala až v roce 1997, je obecný název používaný pro průjmová onemocnění infekčního i neinfekčního původu. Postihuje zejména mladé králíky v období odstavu často v letních měsících (duben-květen). Z infekčních patogenů se na onemocnění podílí bakterie (E.coli, Clostridie, koliformní bakterie), viry (rotaviry, cirkoviry, i když konkrétní virus doposud nebyl identifikován) a paraziti (kokcidie, giardie). Z neinfekčních faktorů jistě patří za zmínku nevhodné…
 
 
 
 
 
 
 
Tento článek shrnuje nejčastější zdravotní problémy, které se přímo nebo částečně týkají březosti, porodu, období kojení mláďat. Je zde popsáno jejich rozpoznání a řešení.
 
 
 
 
 
 
 
Kokcidióza je infekční onemocnění králíků, které způsobují intracelulární parazité – kokcidie z rodu Eimerie. Většina těchto kokcidií napadá buňky sliznice střeva, jeden druh pak napadá játra. Jedná se o druhově specifické onemocnění, to znamená, že není přenosné na člověka ani jiný druh zvířat. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin náhlého úmrtí mladých králíčků.

 

Pasteurelóza králíků

Jedná se o velmi nakažlivé bakteriální onemocnění, které se přenáší přímým i nepřímým kontaktem. Původcem je G- mikroorganismus Pasteurella multocida. Tento mikroorganismus je velice často uváděn jako původce celé řady multifaktoriálních onemocnění s různou razancí a postižením různých orgánových systémů. U jedinců, kteří onemocnění prodělali se vytváří velmi slabá imunitní odpověď, která nezabrání opakovaným infekcím tímto původcem. Z nákazového hlediska…
 
 
 
 
 

 

 
Chov zakrslého králíčka je v poslední době velmi oblíbenou záležitostí. Je to i z praktického hlediska hodně zajímavá záliba. Králíček není příliš náročný na chov oproti třeba psovi či kočce a může o něho pečovat i poměrně malé dítě nebo nezkušený chovatel. Dnes je mnoho informací na internetu a v tisku,kde si každý může najít vše co chovatele zajímá. My…
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedná se o parazitární onemocnění kůže způsobené roztočem Cheyletiella parasitivorax. V praxi se někdy používá termín „chodící lupy“. Při pečlivém pozorování srsti postiženého jedince lze totiž pouhým okem zaznamenat pohyb šupinek kůže, pod kterou se nacházejí pohybující se dravčíci. Samičky dospělých roztočů kladou vajíčka do srsti hostitele, z vajíček se vyvinou larvy a během 3 týdnů noví dospělci. Dospělí roztoči jsou přenášeni…
 
 
 
 
 
 
 
Občas se na klinice setkáváme především u pet králíků s neurologickými problémy způsobenými parazitem, který se jmenuje Encephalitozoon cuniculi. Jedná se o nitrobuněčného parazita patřícího mezi Mikrosporidie. Rozmnožuje se spórami. Tyto spóry přežívají v prostředí až 4 týdny při teplotě 22C. Běžné dezinfekční prostředky jsou účinné v boji s tímto mikroorganismem.
 
 
 
 
 
 
 
Původce Mikroskopický parazit – prvok, který napadá povrchové buňky tenkého střeva a jater, méně často tlustého střeva a konečníku. Existuje více než 14 druhů králičích kokcidií napadající střeva a jeden druh kokcidie, která napadá buňky žlučovodu v játrech (Eimeria stidae).
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o polybakteriální onemocnění horních cest dýchacích. Jako původci jsou nejčastěji nalézány bakterie Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Haemophilus sp. a další. Není vyloučena ani prvotní virová infekce, někteří autoři dokonce uvádějí podíl jednoho či více virů.
 
 
 
 
 
 
 
Jen vyjímečně zácpu způsobuje skutečné ucpání tlustého střeva. Když už se to stane tak spíše nádorem, abscesem nebo anatomickým zúžením průměru střeva nebo konečníku. Zácpa způsobená tuhou, dehydratovanou stolicí jako u lidí nebo šelem se u králíků nevyskytuje. U králíků se tímto pojmem označuje spíše absence stolice, příčin může být mnoho.
 
 

Kokcidióza králíků

Kokcidióza králíků je parazitární onemocnění trávicího ústrojí. Původcem jsou mikroskopičtí, jednobuněční parazité-kokcídie (rodu Eimeria). Všechny Eimerie parazitují ve střevech, až na jeden druh (E.stiedai), který parazituje v králíčích játrech. Tyto kokcídie jsou jednohostitelské, onemocnění postihuje tedy pouze králíky, není přenosné na jiné druhy zvířat ani na člověka.
 
 
 
 
 

 

 
Myxomatóza je virové onemocnění králíků. Původce je Leporipoxvirus, který způsobuje vysoce nakažlivé, cyklicky se opakující onemocnění v jehož průběhu se vytvářejí charakteristické uzlovité edémy (myxomy) v kůži a podkoží hlavy, zejména kolem přirozených tělních otvorů.
 
 
 
 
 
 
 
 

Průjem může být akutní nebo chronický. Chronický může trvat i několik týdnů až měsíců. Může se střídat průjem se stolicí normální konzistence.
 
 
 
 
 
 
 
Ušní svrab neboli prašivina je parazitárním onemocněním, které postihuje různé druhy zvířat. Na svrabu u králíků se nejčastěji podílí druh Psoroptes cuniculi nebo se může objevit i Otodectes cyanotis. Svrab bývá problémem hlavně ve špatných zoohygienických podmínkách.