Nepřípustné vady - hrabavá drůbež

18.05.2012 20:13

 

   Nepřípustné vady - hrabavá drůbež
   
 1. Plemenný typ:  drůbež výrazně odlišného typu; nedostatečný pohlavní výraz, odlišná struktura peří, kadeřavé
   nebo hedvábné peří s výjimkou plemen a rázů, kde to standart požaduje; znaky kohoutího
   opeření u slepic; znaky slepičího opeření u kohoutů s výjimkou sebritek
 2. Hlava:  úzká, dlouhá, tzv. "vraní" (nezaměňovat s vraní hlavou vranohlavek
    - zobák:  zcela jiné barvy; jemný a štíhlý u bojových plemen
    - hřeben - jednoduchý:  netypický (odlišného tvaru nebo výrazně  odchylné velikosti od standartu); postranní
   výrůstky, méně zubů než 3 a více zubů než 9, dva dvojzuby nebo trojzuby, klopený u kohoutů
                 - růžicový:  netypický (odlišného tvaru nebo výrazně  odchylné velikosti od standartu); postranní
   výrůstky, chybějící trn nebo větší počet trnů
                 - ostatní druhy:  značně přerostlé nebo deformované, postranní výrůstky
   nepřípustnou vadou je i vyvinutý hřeben u plemen, kde není standartem předepsán
    - obličej:  velmi vpadlý; z více než 25% probělený s výjimkou španělek
    - ušnice:  červené z více jak 50% probělené, bílé z více než 50% pročervenalé
    - laloky:  silně zduřelé, silně kornoutovité; chybějící lalok nebo oba s výjimkou vousatých a některých
   bojovných plemen; zakrnělé s výjimkou vousatých a některých bojovných plemen; přerostlé
   u vousatých plemen; vyvinuté u některých bojovných plemen, kde je standart nepožaduje
    - chochol:  zcela chybějící nebo jen velmi slabě vyvinutý; zcela do strany utvářený
    - vous:  chybějící nebo jen velmi slabě vyvinutý
    - oči:  slepé, nemocné, depigmentované, zcela jinak zbarvené; každé oko jiné barvy
 3. Trup:  výrazné odchylky než stanoví standart
 4. Ocas:  veveří kromě japonek, stranou nesený; chybějící kromě plemen araukany a kusky
     Běháky:  jiné barvy; všechny drápy jiné barvy; se známkami opeření u hladkonohých lehkých plemen
     Rousy:  chybějící; chybějící supí peří u plemen, kde je standartem požadováno; vyvinuté supí peří u
   plemen, kde není požadováno
 5. Opeření - barva:  jiná barva, silně zabělené letky a ocasní pera
                   - kresba:  zcela chybějící kresba požadovaná standartem v jednotlivých tělesných partiích; výskyt kresby
   v partiích, kde není standartem požadována; kresba jiného charakteru
                  - podsada:  zcela odlišné barvy
 6. Konstituce:  slabá; mezera v letkách; svěšená křídla kromě antverpských vousáčů, bantamek, sebritek, 
   rousných zakrslých a holandských zakrslých
     Kondice:  vyhublá nebo přetučnělá
     Hmotnost:  pod minimální a nad maximální hranicí stanovenou standardem
     Stavba kostry:  deformace prsní kosti; chybějící ostruhy u kohoutů velkých plemen, ostruhy u slepic, větší
   počet ostruh u kohoutů s výjimkou některých bojovných plemen, kde je tato možnost uvedena
   ve standartu; chybějící prst nebo prsty, zcela srostlé prsty zejména u pětiprstých plemen; 
   kapří hřbet kromě bergských kokrháčů, malajek a některých dalších bojovných plemen, kde je
   tento znak uveden ve standartu; u kohoutů tzv. "kachní běhák"- zadní prst směřující dopředu;
   křivý zobák, křivý krk; běháky do O nebo X
   
   
   
   
 Neoceňuje se: veškerá drůbež, která je:
                       - silně rozpeřená
                       - velmi znečištěná
                       - se zastřiženými letkami
                       - s větším počtem olámaných letek
                       - s vytrženým nebo zastřiženým ocasem
                       - zjevně nemocná
                       - silně napadená cizopasníky
                       - se silným výskytem vápenky
                       - se silně znečištěným nebo jinak nečitelným kroužkem
                       - s kroužkem, který je možno sejmoout
                       - mladá drůbež okroužkovaná starším kroužkem s výjimkou kroužku z předcházejícího roku