Nepřípustné vady u vodní drůbeže a krůt

18.05.2012 21:27

 

   
                       Nepřípustné vady u vodní drůbeže a krůt
   
 1. Plemenný typ:  drůbež výrazně odlišného typu
 2. Hlava:  zcela odlišného tvaru a velikosti od požadavků standardů
    - oči:  slepé, nemocné, zcela jinak zbarvené; každé oko jiné barvy
    - obočnice:  zcela odlišné barvy
    - obličej:  opeřený u krůt a pižmových kachen s výjimkou mladých zvířat
    - bradavičnatost:  zcela nevyvinutá u krůt a pižmových kachen; převážná část jiné barvy
    - zobák:  zcela jiného tvaru, velikosti a barvy
    - hrbol:  velmi málo vyvinutý u labutích hus s výjimkou mladých zvířat; vyvinutý u ostatních plemen hus
 3. Trup:  zcela odlišně utvářený od požadavků standardů
     Břicho.  zcela odlišně utvářené od požadavků standardů
     Podbřišek:  plně vyvinutý u houserů plemen, kde není požadován standardem; dvojitý podbřišek u plemen
   kde není požadován nebo je požadován jednoduchý; jednoduchý u plemen, kde je požadován
   dvojitý; cgybějící u plemen, kde je požadován; chybějící kýl u tuluských hus, ruánských a
   elsberských kachen; vyvinutý kýl u všech ostatních plemen hus a kachen
 4. Krk:  zcela odlišně utvářený od požadavků standardu
     Ocas:  chybějící; nesený zcela odlišně od požadavků standardu
     Běháky:  zcela jiné barvy
 5. Peří - struktura:  zcela odchylná od požadavků standardu; naprostý nedostatek prachového peří u plemen, kde
   je standardem požadováno bohaté prachové peří; chybějící nebo velmi slabé zkadeření u
   kadeřavých hus
     Peří - barva:  jiná barva
     Peří - kresba:  zcela chybějící kresba požadovaná standardem v jednotlivých tělesných partiích; výskyt 
   kresby v partiích, kde není standardem požadována; kresba jiného charakteru
     Pernaté ozdoby:  chybějící, velmi slabý nebo zcela na stranu utvářený chochol u chocholatých kachen a 
   českých hus chocholatých; chybějící účes u pižmových kačerů a starších pekingských 
   anglických kachen; chybějící štětka u krocanů
 6. Konstituce:  slabá svěšená křídla
     Kondice:  vyhublá nebo silně ztučnělá
     Zmasilost:  velmi slabá zmasilost v partii prsou
     Hmotnost:  pod minimální a nad maximální hranicí stanovenou standardem
     Stavba kostry:  deformovaná prsní kost; kapří hřbet; křivý zobák; křivý krk; vyvrácená křídla; ostruhy u krůt