Ohlédnutí za 9. Krajskou výstavou, která se konala 13.-14. října 2012 v Jaroměři – Josefov

10.03.2013 13:39

Ohlédnutí za 9. Krajskou výstavou, která se konala 13. -14. října 2012 v Jaroměři – Josefov

Ohlédnutí za 9. Krajskou výstavou, která se konala 13.-14. října 2012 v Jaroměři – Josefov

Vážení přátelé, když se v roce 2011 KS rozhodlo uspořádat 9. Krajskou výstavu a v březnu 2012 došlo ke schválení tohoto záměru všemi okresy, netušil jsem, co se odehraje a nakonec na přípravě krajské výstavy se podílely pouze dva okresy. Z tohoto důvodu byla výstava koncipována v jiném duchu než v minulosti. Jelikož nám byla známa skutečnost, že na okrese Náchod se ve stejném termínu konají další dvě výstavy, nemohli jsme, proto počítač s účastí chovatelů na naší výstavě. Rovněž ZO Třebechovice pod Orebem z vlastního rozhodnutí oznámila, že se na této výstavě nebude žádným způsobem podílet. Zde si dovoluji podotknout, že jsem nikoho nepřesvědčoval, aby se výstavy zúčastnil nebo jiným způsobem na ní podílel, pouze jsem distribuoval přihlášky. Ze strany bývalého místopředsedy svazu byla reakce taková, že ostatní chovatele od výstavy zrazoval, ale k tomuto se zde nebudu vyjadřovat. Za této situace bylo zorganizování výstavy náročné, proto je na místě poděkovat všech chovatelům, kteří na výstavu svá zvířata přihlásili a nedali na negativně šířené zprávy, což mělo za výsledek zdařenou výstavu s velkou účastí široké veřejnosti. Sami kdo jste se výstavy účastnili a přivezli zvířata, jste se mohli přesvědčit v jakém stavu bylo výstaviště. Ale i s tímto jsme se dokázali vypořádat za pomoci Městského úřadu Jaroměř. Již v sobotu bylo vše jinak, došlo k odvezení odpadu a došlo k obnovení dodávky elektrické energie. Někdo nám může tyto záležitosti vytýkat jako organizačně nezvládnutelné, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, za jaké situace byla výstava pořádána, některými chovateli bojkotována, což se projevilo v organizačních těžkostech. S těmito se nám průběžně během výstavy dařilo vypořádat, ale na druhou stranu si uvědomujeme jisté nedostatky, které při příští výstavě budou odstraněny. Je jednoduché kritizovat, ale každý měl možnost se do pořádání výstavy zapojit a tak přinést kus inovace a zlepšení, jak například učinila chovná stanice morčat ze Dvora Králové nad Labem.

Na chovatelské výstavy do Jaroměře – Jezbiny, jsem jezdil již jako malý kluk. Jelikož pořádání výstav zaniklo, rozhodli jsme se po 50. letech se opět do Jaroměře vrátit a tak oživit již zaniklou tradici. Výstava byla pořádána v neznámém místě, nevěděl jsem jaký bude mít ohlas, proto jsem z toho měl obavy. Dnes mohu s čistým srdcem říci, že ohlas návštěvníku byl pozitivní. Zejména měli k vidění dostatek králíků, drůbeže, holubů, ale i další exponáty jako jsou krůty, husy, kachny, kozy, ovce, bažanty, pštrosy, exotické ptactvo, okrasné vodní ptactvo, morčata a též malé černé prasátko, které bylo zejména středem pozornosti malých dětí, ale i dospělých. V doprovodném programu výstavy bylo možné zakoupit masožravé květiny a hlavolamy, se svojí ukázkou vystoupil kouzelník. Dále byla předvedena ukázka stále populárnějšího Králičího hopu, která se skládala ze skoku do výšky, dálky a skoku přes rovinné překážky. K dispozici byly také prodejní stánky s proutěnými košíky, květinami, zeleninou, sladkostmi, kořením, občerstvením, zejména pak obléhaným stánkem s párky v rohlíku a to vše mohli návštěvníci zapít skvělým pivem Tambor.

Výstavu považuji za zdařilou, zejména mohu usuzovat z reakcí návštěvníků, kteří byli nadšeni, dokonce v případě konaní další výstavy nabídli svoji pomoc. Dále byly velmi kvitovány prostory, ve kterých se výstava konala. Josefovská pevnost je významnou kulturní památkou a konání výstavy v jejích prostorách je jedna z možností jak můžeme prezentovat svoji historii se svými chovatelskými zájmy. Od návštěvníků jsem dostal podněty k dalšímu zlepšení výstavy, zejména s využitím historických prostor, které jsou pro návštěvníky velmi zajímavé a ještě více zatraktivní další výstavy.

Jistě jsme si všichni vědomi vzhledem k současné ekonomické situaci, že pořádání výstav je velmi finančně náročné. Mnohdy můžeme říci prodělečné. V této době je velmi obtížné zaujmout a docílit účasti široké veřejnosti na pořádaných výstavách. Zde mohu konstatovat, že nám se to podařilo. Výstaviště navštívilo přes tisíc návštěvníků, což hovoří samo o sobě. Za takové situace byla výstava soběstačná.

Na závěr bych chtěl poděkovat realizačnímu týmu, vystavovatelům a samozřejmě i návštěvníkům a zároveň si Vás dovoluji pozvat na Jarní prodejní výstavu drobného zvířectva a květin, která se bude konat ve dnech 25.-26.5.2013 a dále na10. Jubilejní krajskou výstavu, která se bude konat v termínu 28.-29.9.2013. Obě výstavy se konají v prostorách pevnosti Josefov u Jaroměře.

Všem zúčastněným a sponzorům, zejména Krajskému úřadu Hradec Králové, Městskému úřadu Jaroměř, firmě Reko Jaroměř, královédvorskému pivovaru Tambor.

 

Miloslav Hertl