Orlovky - OL

01.02.2013 09:20
                   Orlovky - OL
   
 Původ:  evropská část Ruska
 Charakteristika:  plemeno s dobrou zmasilostí, snáškou 130 - 160 vajec s bílou až nahnědlou skořápkou, minimální
   hmotnost násadových vajec je 56 g, omezená kvokavost
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,8 - 3,4;    min. 2,5;    max. 3,9;        slepice 1,8 - 2,4;    min. 1,5;    max. 2,9
   nad 1 rok: kohout 3,2 - 4,0;    min. 2,7;    max. 4,5;        slepice 2,2 - 3,0;    min. 1,7;    max. 3,5
 Kroužek:  kohout č. 22, slepice č. 20
  1. Plemenný typ:  středně velká, dobře osvalená slepice širokého trupu, typem odpovídající středu mezi malajkou a
   běžnou domácí slepicí; má silné kosti, je vousatá, středně vysoká, vzpřímeného postoje, dobře
   opeřená; navzdory divokému vzezření je krotká
   Plemenné znaky  
           kohouta:  
  2. Hlava:  středně velká, vpředu značně široká, mírně klenutá
    - zobák:  krátký, silný, málo zahnutý, u trojbarevných, hnědých a černých s tmavým proužkem
    - hřeben:  1 - 2 cm vysoký, nečleněný, ořechový, částečně porostlý štětičkovitým peřím
    - obličej:  červený mimo oblast kolem kořene zobáku zakrytou vousem
    - ušnice:  bez významu, kryté vousem
    - laloky:  zakrnělé, kryté bradním a lícními vousy
    - vous:  dobře vyvinutý, plný, zakrývající líce a krajinu nad zobákem
    - oči:  velké, zmenšené vystupujícími nadočnicovými oblouky, divokého pohledu, perlové až oranžově 
   červené
  3. Trup:  středně dlouhý, široký, zavalitý, s širokými rameny, spadající dozadu
    - záda:  středně dlouhá, široká, plochá, s nepříliš dlouhým sedlovým závěsem, spadající dozadu
    - prsa:  široká, málo vystupující
    - břicho:  široké, dobře vyvinuté
  4. Krk:  středně dlouhý, vzpřímený, s plným krčním závěsem, v týlu výrazně odstávajícím
      Křídla:  středně dlouhá, přilehlá, v ramenou poněkud odstávající
      Ocas:  střechovitý, nasazený pod úhlem 45°, zvednutější se toleruje, s četnými středně dlouhými srpy
      Nohy:  
    - holeně:  středně dlouhé, zřetelně vystupující, s přilehlým peřím
    - běháky:   středně dlouhé, hladké, žluté, s dobře roztaženými prsty
  5. Opeření:  na hlavě, krku a břiše bohaté, na prsou chudší, krycí peří obvykle nezakrývá naplněné vole
   Plemenné znaky  v podstatě se shoduje s kohoutem, trup je více vodorovně nesený, břicho plněji vyvinuté, hřeben menší
           slepice:  porostlý štětičkovitým peřím; krční závěs příznačně odstává
  Nepřípustné vady:  úzké, vodorovně nesené tělo, úzká prsa, úzká záda, příliš vysoký postoj, dlouhý, rovný zobák, kapří
   hřbet, u trojbarevných černý vous
  5. Zbarvení:  
  - trojbarevné:  kohout: základní barva leskle tmavohnědá, krční a sedlový závěs stejně jako kryt křídel a záda jsou
   poněkud světlejší; na hrotu každého pera je černá skvrna a v ní bílá tečka (perla); vous je bělavý,
   jednotlivá černá nebo hnědá pera dovolena, bílé letky se tolerují, ale v krytu křídel musí převládat
   základní barva. Hruď a holeně černé, proložené bílými pery, slabě nahnědlý tón se toleruje
   slepice: základní barva červenohnědá v odstínu čerstvě vyloupnutého zralého kaštanu, světlejší barva
   u starších slepic nesnižuje jejich hodnotu; trojbarevná kresba není tak pravidelná, ale je čistě
   ohraničena
  - hnědé:  základní barva tmavě hnědá (mahagonová) se silným leskem
   kohout: přednost mají zvířata s černým vousem, hrdlem a letkami; vnější prapor letek je hnědý, 
   vnitřní černý
   slepice: shoduje se s kohoutem, v krycím peří se připouští jemné stříkání a světlejší ostny; světlé
   lemování se trestá
  - bílé:  v lesklém peří je přípustný slabý žlutavý nádech, jinak čistě bílá barva hlavně v podsadě; slepice
   smetanově bílá
  - krahujcovité:  základní barva černá s lomeným modrošedým žíháním
  - černé:  čistě černá s výrazným zeleným leskem, šedavý nádech běháků a tmavé proužky na zobáku se u
   mladých zvířat netrestají.
   
   
   
   
   
   
   
                   zdrobnělé Orlovky - z OL
   
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  slepice bojovného vzezření, snáška 120 vajec s bělavou až slabě nahnědlou skořápkou, nejmenší
   hmotnost násadových vajec je 35 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,1 - 1,3;    min. 0,9;    max. 1,5;          slepice 0,8 - 1,0;    min. 0,6;    max. 1,2
   nad 1 rok: kohout 1,2 - 1,5;    min. 1,0;    max. 1,7;          slepice 0,9 - 1,2;    min. 0,7;    max. 1,4
 Kroužek:  kohout č. 15, slepice č. 13