P O Z V Á N K A Na okresní konferenci , která se bude konat v sobotu 25.dubna.2015 od 10,00 hodin

11.03.2015 11:37

Český svaz chovatelů - okresní organizace Trutnov

P O Z V Á N K A Na okresní konferenci , která se bude konat v sobotu 25.dubna.2015 od 10,00 hodin , v restauraci Starý Pivovar – Dvůr Králové n/Labem. (parkoviště u BILLY)

 

P R O G R A M : 1. Zahájení

2. Volba pracovních komisí ( mandátové,návrhové a volební)

3. Zhodnocení minulého období

4. Zprávy předsedů odborných komisí a registrace králíků

5. Zpráva pokladní

6. Zpráva revizní komise

7. Plán práce na rok 2015

8. Finanční plán na rok 2015

9. Doplňující volby do OV a KK ČSCH Trutnov

10. Stanovisko k návrhu nových stanov ČSCH

11. Volba delegáta na mimořádnou VH v září 2015, a VH 5.12

12. Vyhodnocení nejlepších chovatelů za rok 2014

13. Občerstvení – diskuse

14. Zprávy pracovních komisí - usnesení

15. Závěr

 

Okresní konference se zúčastní členové okresního výboru, okresní kontrolní komise, hosté

předsedové ZO,delegáti jednotlivých ZO a nejlepší chovatelé za rok 2014.

 

Klíč pro delegáty ZO je na každých započatých 20členů je 1delegát.  (Hostinné –1x, Mostek –1x, Trutnov –1x, Úpice2x, Vrchlabí –1x, Žireč –3x)

 

PS: Každý účastník obdrží konzumační lístek v hodnotě 100,-Kč

Hertl Miloslav  předseda OV ČSCH

 

 

Český svaz chovatelů - okresní organizace Trutnov

 

 

 

Informace pro základní organizace pro rok 2015.

 

 

 

1.

 

2. Je nutné zvolit nového předsedu KK ( rezignace)a doplnit OV za funkční členy, zejména

by se měli hlásit chovatelé s ZO Vrchlabí,Úpice a Trutnova, nejdéle do 26.5.2014

předsedovi nebo jednateli.

 

3. Veškeré doobjednávky kroužků může chovatel nahlásit přímo předsedovi ,kroužky budou

chovateli zaslány na dobírku na jeho adresu. Cena kroužků je 7,- Kč.

 

4. Při přijetí nového člena musí ZO vyplnit přihlášku a zaslat na okres ,který to nahlásí do

centrální evidence, kde bude přidělen čl.průkaz.

 

5. Připravit si připomínky a náměty,jak vylepšit spolupráci mezi ZO v okresu .

 

6. Připravit si podměty k vyhodnocení okresní soutěže.

 

7. Předat platné kontakty ,zejména emailové adresy ZO

 

8. KS- vykupuje králičí kožky –informace u předsedy

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertl Miloslav