P O Z V Á N K A

29.03.2012 13:04

 

Vážení přátelé, delegáti okresních odborných konferencí a chovatelských klubů přijměte mé osobní pozvání na jednání Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů, která se koná 14. dubna 2012 v prostorách Střední zemědělské školy v Čáslavi (okres Kutná Hora). Začátek jednání je v 10 hodin (prezence od 9 hodin).

 

Program: 

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu

2. Kontrola usnesení z minulé konference

3. Zpráva o činnosti ÚOK UOH

4. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů holubů 

5. Zpráva stálého delegáta ČSCH v EE a informace o přípravách na EV 2012

6. Zpráva revizní komise odbornosti

7. Předložení k projednání a schválení návrhu směrnice pro plemenné chovy

8. Předložení k projednání a schválení návrhu směrnice pro uznávání nových plemen a barevných rázů národních plemen holubů

9.  Posuzování poštovních holubů na výstavách ČSCH

10. Diskuse 

11. Usnesení

 12. Závěr

                            

Cestovné delegátům konference hradí vysílající organizace, oběd během jednání konference hradí svolavatel, pouze pro ty z Vás, co v termínu zašlou zpět potvrzení o účasti na konferenci. Účast delegátů je nutné potvrdit písemně nejpozději do 10. dubna 2012!!!

na adresu: ČSCH, ÚOK chovatelů holubů, Maškova 3, 182 53 Praha 8 -Kobylisy

nebo e- mailem: holubi@cschdz.eu

 

                         S chovatelským pozdravem 

                                                                                                          Pavel Wieder, v. r.

                                                                                              předseda ÚOK chovatelů holubů

Vyřizuje: Tomáš Marušák

 

P o t v r z e n í  ú č a s t i

Nahlášení delegáta na ústřední konferenci odbornosti chovatelů holubů, která se bude konat 14. dubna 2012 v prostorách Střední zemědělské škole v Čáslavi (okres Kutná Hora)

 

Okres nebo klub: .............................................................................................. 

 

Jméno a příjmení delegáta: ...................................................................................

 

PSČ: ……………………………Bydliště :…………………………………………….

 

Telefon: …………………………….e- mail: ……………………………………