Plymutky - PL

20.05.2012 16:26

 

           Plymutky - PL              
                   
 Původ:    Amerika              
 Charakteristika:  Slepice s dobrou masnou produkcí i snáškou, středně těžká, s průměrnou roční snáškou 140 - 200 
     vajec s tmavě žlutou skořápkou - snáška rozdílná podle zbarvení; minimální hmotnost násadových
     vajec 55 gr.            
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,9 - 3,5;    min. 2,6;   max. 4,0;        slepice 2,3 - 2,9;    min. 2,0;   max. 3,4
     nad 1 rok: kohout 3,3 - 4,1;    min. 2,8;   max. 4,6;        slepice 2,7 - 3,5;    min. 2,2;   max. 4,0
 Kroužek:    kohout č. 22, slepice č. 20          
  1. Plemenný typ:  středně velká slepice s poměrně vyšším a širším postojem, s těsně přilehlým peřím, živého
     temperamentu, přítulná          
  Plemenné znaky                
         kohouta:                
  2. Hlava:  přiměřeně velká, středně široká a mírně klenutá      
    - zobák:  krátký, silný, žlutý            
    - hřeben:  jednoduchý, menší, s 4 - 6 pravidelnými nepříliš hluboce řezanými zuby, kratší praporek sleduje
     linii týlu              
    - obličej:  červený, jemně ochmýřený          
    - ušnice:  středně velké, červené          
    - laloky:  středně velké, podlouhlé          
    - oči:    velké, oranžově červené          
  3. Trup:    dlouhý, široký a hluboký, obdélníkového tvaru      
    - záda:    středně dlouhá, široká, zaoblená, přecházejí ve stejné šířce v dobře opeřené sedlo
    - prsa:    široká, hluboce nasazená, dobře klenutá        
    - břicho:  plné, široké a hluboké          
  4. Krk:    středně dlouhý, silný, vzpřímeně nesený, plynulou křivkou přechází v linii zad
      Křídla:  krátká, výše nasazená, těsně přilehlá        
      Ocas:    krátký, plný, široce nasazený, zaoblený, vystupující ze sedla v plynulé křivce
      Nohy:                
    - holeně:  středně dlouhé, silné, přiléhavě opeřené        
    - běháky:  středně dlouhé, přiměřeně silné, hladké, neopeřené, žluté, drápy světle rohové
  5. Opeření:  těsně přilehlé, bez podušek          
  Plemenné znaky  v podstatě shodná s kohoutem, v trupu hlubší, s lehce stoupající linií zad, s dobře vyvinutým 
         slepice:  břichem, rejdováky jsou krátké, ocasní krovky přesahují jen málo    
 Nepřípustné vady:  hrubá nebo příliš dlouhá hlava, silně opeřený obličej, černý zobák, velké odchylky v typu
  5. Zbarvení:                
  - žíhané:    Základní barva černá, každé pero je úzce šedomodře příčně žíhané, u kohouta v poměru 1 : 1, u
     slepice 3 : 2, a proto se kohout jeví světlejší; ocasní pera a letky mají žíhání širší než ostatní pera;
     ideální kresba je na konci ukončena černým proužkem, u malých letek je přípustné ukončení 
     světlou barvou; kresba má být ostrá, ideální žíhání tvoří souvislou kresbu napříč trupu; každé pero
     je žíhané až k brku; podsada není zpravidla tak ostře prokreslena    
     Nepřípustné vady: kresba neukončená černým proužkem, v ručních letkách celé bílé peří, silně
     žlutý nebo hnědý nádech, bílá podsada, rozmazaná kresba, více  než 3 černé letky v křídlech,
     podsada bez žíhání, nedostatečně vyvinutá rýdovací pera viz. obrázek  
  - černé:    Sytě černá se zeleným leskem, podsada u kohouta tmavá, u kořene bělavá se připouští; pokud 
     nevystupuje nahoru, trestá se mírněji; běháky čistě žluté, zobák žlutý až světle rohový; nečistá
     barva běháků a zobáku u slepic se posuzuje mírněji, vždy tam však musí být žlutá barva
     Nepřípustné vady: bílé letky, červeň nebo žlutá barva v opeření, zvláště v závěsech, velmi tmavé 
     běháky u slepic            
  - bílé:    čistě bílá barva bez žlutého nádechu        
     Nepřípustné vady: nazelenalé běháky, peří jiné barvy, silně zažloutlý nádech kohoutů i slepic
  - žluté:    sytě okrová až oranžově žlutá, ocas sytě žlutý, zbarvení až do bronzova, podsada žlutá nebo
     alespoň žlutavá, ostny per žádoucí žluté; pepření v ocase a letkách se posuzuje mírně
     Nepřípustné vady: bílá nebo šedá podsada, nazelenalé běháky    
  - koroptví vlnité  jako vyandotky, ale základní barva je tmavší      
     Nepřípustné vady: chybějící nebo nevýrazná kresba      
  - tmavé vlnité:  jako vyandotky                                                                                                                  
  - modré:    rovnoměrná světlejší nebo tmavší modrá bez lemů, lemy dané odlišnou strukturou okrajů per
     přípustné; podsada světle modrá, u kohouta krční a sedlový závěs modročerné, kohout je celkově
     tmavší              
     Nepřípustné vady: silný rezavý nádech a hnědé skvrny v opeření, bílá, černá a strakatá pera
  - bíle kolumbijské:  jako vyandotky                                                                                                                  
  - žlutě kolumbijské:  jako vyandotky                                                                                                                  
                   
                   
                   
   Zdrobnělé plymutky - z PL        
                   
 Původ:    Německo              
 Charakteristika:  Slepice má odpovídat velkému plemenu z hlediska zevnějšku i užitkových vlastností, snáška 140
     vajec s nažloutlou skořápkou, nejmenší hmotnost násadových vajec je 40 gr.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,0 - 1,2;    min. 0,8;   max. 1,4;       slepice 0,8 - 1,0;    min. 0,6;   max. 1,2
     nad 1 rok: kohout 1,1 - 1,4;    min. 0,9;   max. 1,6;       slepice 0,9 - 1,2;    min. 0,7;   max. 1,4
 Kroužek:    kohout č.15, slepice č. 13          

 

    Plymutka žíhaná