Přehled členské základny ČSCH okresu Trutnov – stav k 1.1.2013

10.03.2013 15:27

 

Základní organizace

Počet dospělých členů

Počet mladých chovatelů

Počet členů celkem

Porovnání s r. 2012

Hostinné

13

0

13

+1

Mostek

11

0

11

-1 

Trutnov

14

0

14

0

Úpice

21

2

23

-1

Vrchlabí

17

1

18

+1

Žireč

43

7

50

-5

 

 

 

 

 

Celkem

119

10

129

-4