Rýnské slepice - RS

01.02.2013 09:38
                   Rýnské slepice - RS
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  raná, otužilá, dobře zmasilá, odolná slepice nosného typu s průměrnou snáškou 160 - 180 vajec s bílou
   skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 55 g
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,1 - 2,5;    min. 1,8;    max. 3,0;          slepice 1,8 - 2,2;    min. 1,5;    max. 2,7
   nad 1 rok: kohout 2,3 - 2,8;    min. 2,0;    max. 3,3;          slepice 2,0 - 2,5;    min. 1,7;    max. 3,0
 Kroužek:  kohout č. 18, slepice č. 16
  1. Plemenný typ:  zavalitá selská slepice, středně vysokého postoje, dobře opeřená, s jemnější kostrou, živá
   Plemenné znaky:  
  2. Hlava:  středně velká, na temeni poněkud zploštělá
    - zobák:  silný, zahnutý, rohový až černý
    - hřeben:  pokud možno malý, nízký, pevně nasazený, růžicový, jemně perlený, zakončený kratším trnem,
   který sleduje linii týlu
    - obličej:  živě červený, jemně ochmýřený
    - ušnice:  malé, bílé, hladké
    - laloky:  pokud možno malé, červené, zakulacené
    - oči:  velké, tmavě hnědé až červené - podle zbarvení peří, ne však černé
  3. Trup:  mohutný ( délka a šířka v poměru 8:5), obdélníkový, mírně zvednutý, dobře zaoblený
    - záda:  široká, středně dlouhá, rovná, s plným sedlem
    - prsa:  široká, hluboko sahající
    - břicho:  plné, široké, dobře opeřené
  4. Krk:  středně dlouhý, silný, s plným závěsem
      Křídla:  dlouhá, k tělu přilehlá
      Ocas:  dlouhý, široký, nasazený pod úhlem asi 45°, s širokými, silně zahnutými srpy
      Nohy:  
    - holeně:  silné, málo znatelné, zakryté peřím
    - běháky:  středně dlouhé, barvy podle zbarvení peří
  5. Opeření:  dobře přilehlé, bez podušek, v perech široké, v podsadě měkké struktury
   Plemenné znaky  typickým znakem je vodorovně nesený trup, široká, hluboko nesená hruď, silně vystupující břicho,
         slepice:  široký ocas, nasazený pod úhlem asi 45°, znatelně menší ušnice proti kohoutovi
  Nepřípustné vady:  hrubé odchylky v typu, příliš široký hřeben, příliš dlouhé běháky, světlé oči, žluté běháky nebo chodidla
  5. Zbarvení:  
  - bílé:  čistě bílé peří, zobák a běháky modré, u starších olověně šedé
  - koroptví:  kohout: v poněkud světlejším tónu, jinak je jeho zbarvení shodné s koroptví kresbou vlašek, prsa sytě
   černá
   slepice: v poněkud světlejším tónu jako vlaška, silné pepření, ale ne skvrnitá, oči tmavé až červené, ne
   světlé, zobák tmavý, běháky břidlicové
  - modré:  barva peří, běháků a zobáku jako u andalusek
  - krahujcovité:  sytě černá a světle modrá se v žíhání střídají u kohouta ve stejné šířce, u slepice je černá  
   dvojnásobná, žíhání probíhá v mírných obloučcích; podsada je prokreslena stejně, ale je méně 
   výrazná; běháky jsou bílé s černým nebo modrým nádechem, oči a zobák jsou tmavé 
  - černé:  sytě černá se zeleným leskem, běháky u mladých zvířat téměř černé, oči tmavě hnědé
            Zdrobnělé rýnské slepice - z RS
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  zdrobnělá slepice se snáškou 125 vajec s bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je
   35 g
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,9 - 1,1;    min. 0,7;    max. 1,3;          slepice 0,7 - 0,9;    min. 0,5;    max. 1,1
   nad 1 rok: kohout 1,0 - 1,3;    min. 0,8;    max. 1,5;          slepice 0,8 - 1,1;    min. 0,6;    max. 1,3
 Kroužek:  kohout č. 13, slepice č. 11