Sebritky - SE

01.02.2013 09:43

 

                   Sebritky - SE
   
 Původ:  Anglie
 Charakteristika:  Původní zakrslé, vzhledově atraktivní plemeno, vyšlechtěné v Anglii na počátku 19. Století. Chová se
   především k výstavním účelům. Vyznačuje se živým temperamentem. Barva kůže je bílá. Snáška je 
   asi 80 vajec s bílou až krémově zbarvenou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 30 g
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,5 - 0,6;    min. 0,4;    max. 0,7;          slepice 0,4 - 0,5;    min. 0,3;    max. 0,6
   nad 1 rok: kohout 0,5 - 0,7;    min. 0,5;    max. 0,8;          slepice 0,4 - 0,6;    min. 0,4;    max. 0,7
 Kroužek:  kohout č. 11, slepice č. 9
  1. Plemenný typ:  Slepice zakrslého typu, velmi malého tělesného rámce, s poměrně krátkým, zavalitým , dokonale
   zaobleným, vysoko neseným trupem, s výše neseným vějířovitým ocasem ( u kohouta bez srpů), se
   spuštěnými křídly a s pohlavní uniformitou v celkovém typu, jednotlivých plemenných znacích, v 
   charakteru opeření i ve zbarvení. Spojnice vrcholu hřebene, konce ocasu a prstů tvoří pomyslný kruh
   a obdobný, ale menší pomyslný kruh tvoří spojnice hrotu zobáku, trnu hřebene a dolní části laloků
   Plemenné znaky  
          kohouta:  
  2. Hlava:  malá, široká, zakulacená                            VV: velká, hrubá 
    - zobák:  krátký, lehce zahnutý, světle až tmavě rohový v závislosti na zbarvení peří
    - hřeben:  růžicový; středně velký, jemně perlený, vpředu širší a plynule se zužující v rovný, středně dlouhý, 
   dobře zaoblený a od týlu zřetelně odstávající trn                VV: velký, hrubě perlený, užší a výrazně  
   protažený hřeben jako u bantamky, k týlu přilehlý trn
    - obličej:  červený, jemný, mírně opeřený
    - ušnice:  červené, jemné, středně velikosti až menší, mírně svraštělé                     VV: hrubé, zcela bílé
    - laloky:  středně velké, dobře zakulacené, hladké, jemné tkáně                          VV: dlouhé, kornoutovité
    - oči:  výrazné poměrně velké, vystupující do stran; oranžově červené až tmavohnědé v závislosti na zbarvení
   peří                                          VV: malé, zapadlé
  3. Trup:  malý, poměrně krátký, široký, zavalitý, dokonale zaoblený, vysoko nesený
   VV: velký, hrubý, dlouhý, úzký, hranatý, nízko nesený
    - záda:  velmi krátká, úměrně široká, dozadu spadající, v partii sedla plynule přecházející do výše neseného 
   ocasu; společně s krkem a ocasem vytváří horní linii tvaru pootevřeného písmene "U"; peří v sedle je
   krátké, zaoblené       VV: dlouhá,úzká, vodorovná, zřetelný zlom v místě přechodu do linie ocasu;
   vyvinutý sedlový závěs z dlouhých špičatých per
    - prsa:  vysoko nesená, plná, vpřed klenutá, velmi dobře zaoblená                   VV: nízko nesená, plochá
    - břicho:  méně vyvinuté, při pohledu z boku zakryté spuštěnými křídly
  4. Krk:  kratší, od hlavy nazad esovitě prohnutý, v dolní části široký, plynule přecházející v trup; pera krčního
   závěsu zaoblená                VV: dlouhý, rovný, špičatá pera krčního závěsu
      Křídla:  spuštěná, letky mírně rozevřené, ruční letky částečně kryjí holeně, ale nedotýkají se země
   VV: vysoko nesená,přilehlá, zcela sevřené letky
      Ocas:  poměrně dlouhý, vějířovitý, je tvořen jen rejdováky, nasazený pod úhlem asi 65 - 70°, plynule vychází
   z linie sedla; krycí peří rejdováků je oblé, nemá tvar srpů, ale má charakter " slepičího" opeření
   VV: krátký, sevřený, s vyvinutými srpy, nízko nesený
      Nohy:  
    - holeně:  kratší, vystupující, z boku částečně kryté spuštěnými křídly
    - běháky:  středně dlouhé, jemné, hladké, modrošedé            VV: hrubé, velmi vysoký nebo velmi nízký postoj
  5. Opeření:  tvrdší struktury, nepříliš široké, na všech tělních partiích na konci dobře zaoblené, mandlového tvaru
   VV: měkké, kdekoliv zřetelně zašpičatělé, podušky
   Plemenné znaky  Ve všech plemenných znacích, včetně opeření, shodná s kohoutem, Je celkově menší, jemnější a
        slepice:  křídla má někdy o trochu výše nesená. Hřeben má zřetelně menší, ušnice mívá často více probělené,
   zašedlé, nebo promodralé
  5. Zbarvení:  
  1. Bílé:  oči oranžově červené až hnědé; zobák světle rohový
  2. Černé:  oči tmavohnědé; zobák velmi tmavě rohový
  3. Modré černě  
      lemované:  oči tmavohnědé; zobák tmavě rohový
  4. Zlaté černě  
      lemované:  oči tmavohnědé; zobák tmavě rohový
  5. Stříbrné černě   
      lemované:  oči tmavohnědé; zobák světle rohový
  6. Citrónové černě  
      lemované:  oči tmavohnědé; zobák světle rohový
   
   
   
  7. Zlaté modře  
      lemované:  oči tmavohnědé; zobák tmavě rohový
  8. Stříbrné modře  
      lemované:  oči tmavohnědé; zobák tmavě rohový
  9. Žluté bíle  
      lemované:  oči oranžově červené až hnědé; zobák světle rohový
 10. Žlutě plavé bíle  
      lemované:  oči oranžově červené až hnědé; zobák světle rohový