SEZNAM ZKRATEK HLAVNÍCH RÁZŮ DRŮBEŽE

18.05.2012 20:19

 

                          
   SEZNAM ZKRATEK HLAVNÍCH RÁZŮ DRŮBEŽE      
    bažantí     baž    
    bílé     b     
    bílé kolumbia     bk    
    bílozlaté     bz    
    čárkované     čk    
    černé     č     
    černobílé     čb    
    červené     čv    
    divoce zbarvené     dz    
    dvojlemované     dj    
    hnědé     h    
    hnědoprsé     hp    
    koroptví     k    
    koroptví vlnité     kvl    
    krahujcovité     kr    
    křepelčí     kře    
    lososovité     l    
    modré     m    
    modrobílé     mb    
    modrozlaté     mz    
    pstruhové     ps    
    rodobarvé     rd    
    srnčí     sr    
    stříbrné     s      
    stříbrné černě tečkované     sčt    
    světlé     sv    
    stříbrokrké     skr    
    stříbrně zbarvené     szb    
    tmavé     tm    
    tmavě vlnité     tmvl    
    trojbarevné     tb    
    zlaté     z    
    zlaté černě tečkované     zčt    
    zlatě kropenaté     zk    
    zlatokrké     zkr    
    zlatě zbarvené     zzb    
    žíhané     ží    
    žluté     ž     
    žluté kolumbia     žk