Štýřanky - ŠT

01.02.2013 10:10

 

               Štýřanky - ŠT
 Původ:  Rakousko ( Štýrsko)
 Charakteristika:  Původní lehké krajové plemeno. Je temperamentní, skromné, shánlivé a proto vhodné zvláště do
   větších výběhů. Barva kůže je bílá. Snáška je 160 - 180 vajec se slonovinově bílou skořápkou,
   minimální hmotnost násadových vajec je 55 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,3 - 2,7;    min. 2,0;    max. 3,2;         slepice 1,8 - 2,2;    min. 1,5;    max. 2,7
   nad 1 rok: kohout 2,6 - 3,1;    min. 2,2;    max. 3,6;         slepice 2,1 - 2,6;    min. 1,7;    max. 3,1
 Kroužek:  kohout č. 18, slepice č. 16
 1. Plemenný typ:  Plemeno lehkého typu, středního tělesného rámce, s obdélníkovým, vodorovně neseným trupem,
   s listovým hřebenem a menší chocholkou
   Plemenné znaky  
         kohouta:  
 2. Hlava: středně velká, jemně utvářená     VV:hrubá
    - chocholka:  malá, vyrůstá na temeni pod praporkem hřebene a je tvořena kratšími, úzkými, špičatými pery,
   která obloučkovitě sledují linii týlu               VV: nevýrazná nebo naopak velká, nepravidelná
    - zobák:  kratší, poměrně silný; masový až světle rohový    VV: dlouhý, štíhlý     
    - hřeben:  jednoduchý, středně velký, vzpřímený, jemně řezaný se šesti až osmi zuby a s odstávajícím
   praporkem                VV:hrubý, silně zvlněný
    - obličej:  červený; mírně opeřený jemnými peříčky
    - ušnice:  bílé; malé, jemné, hladké                   VV: velké, svraštělé
    - laloky:  spíše kratší, dobře zaoblené               VV: dlouhé, kornoutovité
    - oči:  červené
 3. Trup:  středně velký, obdélníkového tvaru, vodorovně nesený; poměr délky, hloubky a šířky je 8:5:3
   VV:drobný, dlouhý, úzký, mělký
    - záda:  delší, rovná, s bohatě opeřeným sedlem a menším zlomem v přechodu do linie ocasu
   VV:krátká, lyrovitá horní linie
    - prsa:  plná, dobře zaoblená, nízko nesená        VV: plochá
    - břicho:  široké, plné
 4. Krk:  středně dlouhý, s bohatým krčním závěsem
     Křídla:  v ose trupu nesená, dobře přilehlá
     Ocas:  spíše delší, široce nasazený pod úhlem asi 50 - 60°, vějířovitě rozevřený, s výrazně zahnutými srpy
   VV: krátký, úzký, sevřený, kolmo nebo naopak vodorovně nesený
     Nohy:  
    - holeně:  středně dlouhé, poměrně silné, dobře opeřené
    - běháky:  středně dlouhé, jemných kostí; masově zbarvené až světle rohové              VV: dlouhé, hrubé
 5. Opeření:  poměrně bohaté, ale přilehlé                 VV: řídké
   Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově
         slepice:  menší, má kratší krk a nižší postoj. Typickým znakem slepice je menší, převážně vztyčený, ale v
   podélné ose zvlněný až nařasený hřeben. Laloky má menší, dobře zakulacené. Vějířovitě rozevřený
   ocas je nasazen pod úhlem asi 40°
   VV:hrubý hřeben, velké laloky,sevřený ocas, vysoko nebo nízko nesený ocas
 5. Zbarvení:  1. Bílé
   2. Koroptví
      zdrobnělé Štýřanky - z ŠT
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška je asi 120 vajec se slonovinově bílou skořápkou.
   Minimální hmotnost násadových vajec je 35 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0;    min. 0,6;    max. 1,2;        slepice 0,6 - 0,8;    min. 0,4;    max. 1,0
   nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2;    min. 0,7;    max. 1,4;        slepice 0,7 - 1,0;    min. 0,5;    max. 1,2
 Kroužek:  kohout č. 13, slepice č. 11